Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Overvoorde: park- en tuinaanleg in Rijswijk

Tuin Park Landgoed

Van Vredenburchweg 174
2285SE Rijswijk
Zuid Holland


Beschrijving van Overvoorde: park- en tuinaanleg

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Overvoorde. De aanleg van Overvoorde kenmerkt zich door de in landschapsstijl vergraven vijverpartij, de slingerende lanen en wisselende zichten. Zeer vermoedelijk is de aanleg onder het beheer van Johan Willem van Vredenburch in 1833-1834 gerealiseerd, zoals de litho van Lutgers uit het midden van de 19de eeuw laat zien (de kadastrale minuut van 1812 toont nog een formele aanleg). In 1778 werd aan Overvoorde het aangrenzende buiten Outshoorn toegevoegd, waardoor het perceel werd verdubbeld. Samen met het aan de overzijde van de Van Vredenburchweg liggende huis Steenvoorde (1802) en het eveneens aan de overzijde gesitueerde huis Voorde (1800) vormde Overvoorde één bezit. De aanleg van deze buitenplaatsen is door zichtassen met elkaar verbonden: vanaf het huis Overvoorde loopt een zicht over de weiden richting De Voorde; vanuit het park is een zicht uitgespaard op het hoofdgebouw Steenvoorde (afgebroken), zie Topografisch Militaire Kaart 1874-1913. Het park in landschapsstijl met grote waterpartij, deels om het huis heenlopend, heeft een formele ondergrond. Verschillende elementen die op de kaart van Cruquius uit 1712 staan getekend zijn thans nog herkenbaar, zoals de aan de westzijde gelegen toegangslaan tot het herenhuis, de open ruimte (weide) voor het huis, de later in landschappelijke vormen vergraven en de rechthoekige omgrachting rondom de huisplaats met aan de noord- (zuid) en oostzijde daarvan rechthoekige percelen. Hoewel deze percelen in de landschappelijke aanleg zijn opgenomen is de aswerking (zuidoost-noordwest) met het huis als kernpunt nog aanwezig. Vanaf het huis is een fraai zicht over de slingerende vijverpartij en de open, iets komvormige weide gestoffeerd met boomgroepen van eiken, beuken, kastanje en rododendrons Het vloeiende patroon van het water door het park biedt steeds wisselende zichten. De oostelijke helft van de aanleg, het deel van de voormalige buitenplaats Outshoorn, is niet echt verweven met de landschappelijke aanleg rondom het huis Overvoorde. Hier wordt de kern gevormd door een grote centrale open ruimte ingericht met enkele boomgroepen; slingerende sloot rondom. Over deze weide liep oorspronkelijk een zicht naar het huis Steenvoorde. De aan de noordkant van de aanleg liggende rechthoekige moestuinen en boomgaarden, zie Topografische Militaire Kaart 1874-1913, zijn thans ingericht als tennisbanen. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, behorende tot de buitenplaats Overvoorde, van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de aanleg in landschapsstijl die vanaf het einde van de 18de eeuw tot stand is gekomen en waarin enkele formele elementen nog herkenbaar zijn; - als restant van de oorspronkelijke reeks buitenplaatsen; - als groene enclave in een verstedelijkt gebied; - vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522875
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Overvoorde: park- en tuinaanleg in Rijswijk

Overvoorde: hoofdgebouw

Van Vredenburchweg 174
Rijswijk
Omschrijving HOOFDGEBOUW (Overvoorde). Het in oorsprong uit 1623 daterende hoofdgebouw, waarvan de voor- en achtergevel in 1745 is vernieu..

Overvoorde: westelijke brug met hek

Van Vredenburchweg 174
Rijswijk
Omschrijving Westelijke BRUG MET TOEGANGSHEK behorende tot de buitenplaats Overvoorde. Het voorplein voor het huis wordt aan twee zijden ..

Overvoorde: oostelijke brug met hek

Van Vredenburchweg 174
Rijswijk
Omschrijving Oostelijke BRUG MET TOEGANGSHEK behorende tot de buitenplaats Overvoorde. Het voorplein voor het huis wordt aan twee zijden ..

De Voorde met koetshuis, portiershuis

Van Vredenburchweg 985
Rijswijk
Voorde met koetshuis, portiershuis.

Boerderij Duinzicht / Duinzigt

Van Vredenburchweg 162
Rijswijk
BOERDERIJ Duinzicht. 17e eeuwse boerderij met dwars voor de stal gebouwd woongedeelte, dat een pannen dak draagt, links schildvormig beëind..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)