Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Buen Retiro in Hilversum

Woonhuis

Trompenbergerweg 6
1217BE Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1875


Beschrijving van Buen Retiro

Inleiding VILLA "Buen Retiro", gebouwd in Neo-Renaissance stijl in 1875, toegeschreven aan I. Gosschalk, met latere uitbreidingen en gesitueerd op een heuvel op een ruim perceel omsloten door de Trompenbergerweg, Jac. Pennweg en de Krugerweg in het villapark de Trompenberg. De villa is loodrecht op de Trompenbergerweg geplaatst, zodat de voorgevel goed zichtbaar is vanaf de zuidzijde. De toren aan de noordzijde is tussen 1893 en 1900 verdwenen. NB: Het aangebouwde appartementencomplex aan de noordgevel valt buiten de bescherming. Omschrijving Villa, gebouwd op rechthoekige plattegrond en opgetrokken in rode baksteen met speklagen in gele baksteen, bevattende een souterrain waarin vensters zijn aangebracht, een bel-étage, een verdieping en een zolderverdieping onder schilddak bedekt met rode kruispannen. De sierelementen zijn gestuct. De oostgevel van het souterrain is van hardsteen, de zuidgevel van baksteen geaccentueerd door bakstenen steunberen op hardstenen voet. De gevels worden geleed door een hardstenen lijst op de scheiding van souterrain en bel-étage en door geprofileerde gestucte cordonlijsten. De voorgevel (Z) bevat rechts een risaliet met halsgevel. Op de bel-étage bevindt zich een erker waaronder het souterrain doorloopt. De erker met basement is drie vensterassen breed. De borstwering bevat een verdiept ruitmotief. De vier brede pilasters van het souterrain lopen, onderbroken door lijsten, door in halfronde pilasters met composietkapitelen die de drie rechthoekige vensters in de erker flankeren. Op de pilasters zijn cartouches aangebracht. Zij dragen het hoofdgestel. De pilasters lopen over in de pijlers van de balusterbalustrade van het balkon, bereikbaar via een deur, geflankeerd door vensters. De deur wordt geflankeerd door gecanneleerde pilasters met Corinthisch kapiteel, aan de buitenzijde van de vensters zijn het halfzuilen. Het hoofdgestel heeft een fries met panelen en een tandlijst. De pilasters op de hoeken van de risaliet worden voortgezet in baksteen met gepleisterde blokken. Oorspronkelijk werden de middelste pilasters voortgezet in dunne zuiltjes die een venster flankeerden. Het venster werd later verbreed, de kapitelen zijn nog zichtbaar. De top van de gevel wordt omlijst door bakstenen pilasters met gestucte blokken, rustend op kraagstenen met leeuwenkoppen. Gestucte voluten flankeren de top van de halsgevel waarin zich een venster bevindt. Een rondboog met schelpmotief sluit de halsgevel af. Siervazen staan op de pilasters op de hoeken van de risaliet. Een hoge schoorsteen is aan de linkerzijde in het dakvlak geplaatst. Links van de risaliet bevindt zich een drie vensterassen breed volume in een gepleisterde portico met drie bogen op zuilen met balusterbalustrade en vensters met sierroeden aan de oost- en westzijde. Aan de westzijde is een serre aangebouwd en op de verdieping een smal volume. In de eerste as bevond zich oorspronkelijk de ingang, bereikbaar via een trap met natuurstenen treden en een ijzeren leuning met krullen. Op de verdieping bevindt zich een balkon met balusterbalustrade. Tussen de drie vensters en op de hoeken van de gevel bevinden zich pilasters waarin de speklagen doorlopen. De linker zijgevel (W) bevat op de begane grond de gepleisterde serre. De rondboogvensters worden geflankeerd door pilasters. De openslaande deuren aan de zuidzijde zijn bereikbaar via een trap met natuurstenen treden. Op de verdieping is een venster geplaatst. Op de zolderverdieping van het schuine gevelvlak aan de noordwestzijde doorbreekt een deur de daklijst. De rechter zijgevel (O) bevat rechts van een smalle pilaster op de begane grond een vijfhoekige serre. Op het balkon op de verdieping is later een serre geplaatst. Links van de pilaster worden de ramen op de bel-étage en de verdieping gescheiden door een pilastertje met Corintisch kapiteel. De borstwering van de bel-étage is voorzien van een verdiept ruitmotief. De achtergevel (N) bevat de aanbouw, waarbij de toegang is ontworpen in de oostgevel van het oude volume van de villa. Waardering De villa 'Buen Retiro' is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als overwegend gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in neo-renaissance stijl uit het laatste kwart van de negentiende eeuw en als onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van villaparken, beeldbepalend gesitueerd in het villapark de Trompenberg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522816
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Buen Retiro in Hilversum

Voormalige tuinmanswoning

Beethovenlaan 1
Hilversum
Inleiding Voormalige TUINMANSWONING, gebouwd in 1902 in Chalet-stijl naar het ontwerp van E. Verschuyl in opdracht van G. van Mesdag als on..

Landhuis, gebouwd voor eigen bewoning in gooise landhuisstijl

Bussumergrintweg 3
Hilversum
Inleiding LANDHUIS, gebouwd voor eigen bewoning in 1926 in Gooise landhuisstijl door E.G. Middag. Het kleine landhuis is beeldbepalend gesi..

Oude watertoren

Jacobus Pennweg 16
Hilversum
Inleiding WATERTOREN met bijbehorende ERFSCHEIDING, gebouwd in neoromaanse trant in 1893 in opdracht van de N.V. Utrechtse Waterleiding Maa..

VARA

Heuvellaan 33
Hilversum
Inleiding STUDIO 'VARA' tot 1993 van de VARA, Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs, opgericht op 1 november 1925. Op 2 maart 1929 is de ..

Landhuis Zonnegaard

Trompenbergerweg 35
Hilversum
Inleiding Het landhuis, oorspronkelijk met de naam "Zonnegaard", werd gebouwd in 1919 naar ontwerp van architect J. van Laren in opdracht v..

Kaart & Routeplanner

Route naar Buen Retiro in Hilversum

Foto's (1)