Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in eclectische trant in Hilversum

Woonhuis

Vondellaan 10
1217RX Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1885


Beschrijving van Villa in eclectische trant

Inleiding VILLA in eclectische trant uit 1885 naar ontwerp van J. de Groot gelegen in villapark 'De Boomberg'. De villa is gesitueerd in de Vondellaan op de hoek van de dwarsverbinding naar de Torenlaan. Omschrijving Villa van één bouwlaag en kapverdieping op nagenoeg vierkante plattegrond onder twee haaks op elkaar aansluitende zadeldaken met gesmoorde Hollandse pannen. In de oksel van de twee hogere bouwdelen aan de achterzijde een lage (keuken)uitbouw onder lessenaardak. De overstekende kappen zijn in de geveltoppen voorzien van makelaars. De witgepleisterde gevels zijn boven de donkergrijs geschilderde plint gedetailleerd met pseudo-vakwerk en een cordonlijst. Op de begane grond schuifvensters en op de verdieping T-vensters met stolpraam. De vensters en dubbele glasdeuren hebben recht gesloten bovenlichten en persiennes onder in het pleisterwerk geaccentueerde strekken met sluitsteen. De voorgevel (Z) heeft links een hoog opgaand risaliet met puntgevel en op de begane grond een grote serre met afgesnoten hoeken en schuifdeur naar de tuin. In de vensters van de serre een decoratieve roedenverdeling en gezandstraald sierglas met geometrische en florale motieven. Boven de serre een balkon waarop een dubbele glasdeur opent. Rechts van de risaliet de entreepartij met deur onder luifel en een venster. De oostgevel telt twee vensterassen en in de westgevel links een dubbele glasdeur onder een zoldervenster met stolpraam. Rechts daarvan in de keukenaanbouw een gietijzeren half radvenster. Aan de achtergevel (N) rechts een hoog opgaande blinde hoekpartij en links daarvan de lagere keukenaanbouw met oorspronkelijke paneeldeur en een T-venster. Op het dak twee gemetselde schoorstenen. Inwendig is de oorspronkelijke plattegrondindeling nagenoeg bewaard gebleven, evenals interieuronderdelen uit de bouwtijd, zoals de marmeren gangvloer, houten paneeldeuren en marmeren schouwen. Waardering De laat negentiende-eeuwse villa is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief en grotendeels gaaf voorbeeld van een villa in schilderachtige eclectische trant. De villa is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de ensemblewaarde als kenmerkend en beeldbepalend onderdeel van villapark 'De Boomberg'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522813
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Villa in eclectische trant in Hilversum

Dubbele villa in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende erfscheiding, gesitueerd in villawijk 'De boomberg'

Torenlaan 37
Hilversum
Inleiding DUBBELE VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende ERFSCHEIDING, gesitueerd in villawijk 'De Boomberg'. Het ..

woonhuis

Torenlaan 35
Hilversum
Inleiding De VILLA met bijbehorende ERFSCHEIDING gesitueerd in de villawijk 'De Boomberg', dateert in oorsprong uit omstreeks 1850 maar is ..

Dubbele villa in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende erfscheiding

Torenlaan 41
Hilversum
Inleiding DUBBELE VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende ERFSCHEIDING, mogelijk naar ontwerp van de bouwkundige J...

woonhuis

Torenlaan 36
Hilversum
Inleiding VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1890, met bijbehorende ERFSCHEIDING, mogelijk naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groo..

woonhuis

Torenlaan 45
Hilversum
Inleiding VILLA in eclectische trant uit circa 1880, met bijbehorende ERFSCHEIDING, gebouwd naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groot in ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in eclectische trant in Hilversum