Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in eclectische trant in Hilversum

Woonhuis

Torenlaan 30
1217RW Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1890


Beschrijving van Villa in eclectische trant

Inleiding VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1890, mogelijk naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groot, gesitueerd in villawijk 'De Boomberg'. De villa ligt op de driesprong Torenlaan, Peerlkamplaan en P.C. Hooftweg, iets teruggerooid van de straat met rondom een tuin. Omschrijving De asymmetrische villa heeft een nagenoeg vierkante plattegrond en is samengesteld uit een bouwdeel van twee bouwlagen met kapverdieping onder zadeldak en haaks daarop een éénlaagse aanbouw met kapverdieping onder gebroken zadeldak. De noklijnen van de daken staan loodrecht op elkaar. In de oksel van deze bouwdelen een éénlaags bouwdeel onder afgeknot schilddak. De daken zijn gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en gedeeltelijk voorzien van sierlijsten, decoratieve windveren en makelaars. De witgepleisterde gevels hebben een grijs geschilderde plint en zijn gedetailleerd met schijnvoegen. Grotendeels vensters en dubbele glasdeuren met in de bovenlichten gekleurde glas-in-loodramen in Art Nouveau-trant. Aan de voorgevel (Z) links een hoog opgaande risalerende gevelpartij onder uitkragend zadeldak op consoles. Op de begane grond een dubbel venster en in de geveltop een gekoppeld rondboogvenster onder rondboogvormige profiellijst op kraagstenen. In het éénlaagse gedeelte rechts van de hoekpartij de entree met paneeldeur onder luifel en een T-schuifvenster. De westgevel telt drie vensterassen, waarvan de middelste in een iets verhoogd middenrisaliet met schijnvoegen onder steekkap met makelaar. In de buitenste vensterassen op de begane grond dubbele glasdeuren met bovenlicht en in de risaliet op de verdieping een dubbele glasdeur naar balkon. Voor het overige in deze gevel blinde vensters. Aan de oostgevel links een risalerend geveldeel met gebroken geveltop onder overstekende kap. Op de begane grond een T-schuifvenster en op de verdieping een stolpraam. In het rechter geveldeel een tweede entreepartij met deur onder een vierruits dakkapel en een T-venster. De noordgevel bestaat uit een risalerende hoekpartij over twee bouwlagen met gekoppelde vensters en links daarvan het lagere bouwdeel met aangebouwd houten schuurtje onder asymmetrisch zadeldak. In de noordgevel van het schuurtje een deur en daarboven een zolderluik. Waardering De laat negentiende-eeuwse villa is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in schilderachtige eclectische trant. De villa is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de ensemblewaarde als kenmerkend en beeldbepalend onderdeel van het gaaf bewaard gebleven villapark 'De Boomberg'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522805
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Villa in eclectische trant in Hilversum

Villa in eclectische trant met erfafscheiding

Peerlkamplaan 1A
Hilversum
Inleiding VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1890 met bijbehorende ERFSCHEIDING in villapark 'De Boomberg', mogelijk ontworpen door d..

Huize Peerlkamp

P.C. Hooftweg 1
Hilversum
Inleiding VILLA 'Huize Peerlkamp' met bijbehorende ERFSCHEIDING, gebouwd in 1907 naar ontwerp van de architect J.R. de Jong in chaletstijl ..

woonhuis

Torenlaan 35
Hilversum
Inleiding De VILLA met bijbehorende ERFSCHEIDING gesitueerd in de villawijk 'De Boomberg', dateert in oorsprong uit omstreeks 1850 maar is ..

Koetshuis van twee bouwlagen in schilderachtige eclectische trant

Peerlkamplaan 8
Hilversum
Inleiding (Voormalig) KOETSHUIS in schilderachtige eclectische trant uit omstreeks 1880 met bijbehorende ERFSCHEIDING, gesitueerd in villaw..

woonhuis

Torenlaan 36
Hilversum
Inleiding VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1890, met bijbehorende ERFSCHEIDING, mogelijk naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groo..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in eclectische trant in Hilversum

Foto's (2)