Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa, in schilderachtige eclectische trant in Hilversum

Woonhuis

Albertus Perkstraat 35
1217NL Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1892


Beschrijving van Villa, in schilderachtige eclectische trant

Inleiding VILLA, in schilderachtige eclectische trant uit 1892, naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groot, gesitueerd in villapark 'De Boomberg'. De villa ligt iets teruggerooid op de hoek van de Albertus Perkstraat en de Spieghellaan. Omschrijving Asymmetrisch opgezette villa van twee bouwlagen op nagenoeg vierkante plattegrond onder een samengestelde kap met gesmoorde kruispannen. Overstekende zadeldaken met houten sierlijsten, eenvoudige windveren en kleine makelaars. De wit gepleisterde gevels zijn op de begane grond voorzien van grijze plint en schijnvoegen in blokmotief en op de verdieping van spaarvelden met spiegelboog. Brede cordonlijst met casementen en panelen. Overwegend schuifvensters en deuren met recht gesloten bovenlichten onder rechte profiellijsten. In de geveltoppen getoogde vensters. De voorgevel (N) telt drie vensterassen waarvan de rechter in een risaliet met puntgevel onder steekkap. In de middenas van de gevel de entreepartij onder een luifel. De linker zijgevel (O) die grenst aan de Spieghellaan telt twee vensterassen. De rechter in een hoog opgaand risaliet met puntgevel en daarvoor een lage aanbouw met op het dak een balkon, waarop een dubbele glasdeur opent. Aan de westgevel links een grote vijfzijdige erkerpartij met drie vensters en daarboven een dubbele glasdeur naar het balkon. In het geveldeel rechts van de erker is het verdiepingsvenster in het midden geplaatst en het begane grondvenster iets links daarvan. De achtergevel (Z) telt twee vensterassen waarvan de linker in licht risalerend geveldeel met een deur onder bovenlicht op de begane grond. Voor de rechter vensteras een plat afgedekte aanbouw, die via een tussenlid is verbonden met het hoofdvolume. Waardering De laat negentiende-eeuwse villa is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een villa in schilderachtige eclectische bouwtrant. De villa is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de ensemblewaarde als kenmerkend en beeldbepalend onderdeel van het gaaf bewaard gebleven villapark 'De Boomberg'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522796
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Villa, in schilderachtige eclectische trant in Hilversum

Dubbele villa in schilderachtige eclectische trant uit omstreeks 1895, met bijbehorende erfscheiding

Spieghellaan 5
Hilversum
Inleiding DUBBELE VILLA in schilderachtige eclectische trant uit omstreeks 1895, met bijbehorende ERFSCHEIDING, mogelijk naar ontwerp van d..

woonhuis

Albertus Perkstraat 31
Hilversum
Inleiding VILLA uit omstreeks 1890 in chaletstijl met bijbehorende ERFSCHEIDING, gesitueerd in villapark 'De Boomberg'. De villa vertoont i..

Villa in eclectische trant met neo-classicistische detaillering en bijbehorende erfafscheiding

Albertus Perkstraat 12
Hilversum
Inleiding VILLA uit 1889 in eclectische trant met neo-classicistische detaillering en bijbehorende ERFSCHEIDING, naar ontwerp van de bouwku..

Dubbele villa in schilderachtige eclectische trant

Spieghellaan 1
Hilversum
Inleiding DUBBELE VILLA in schilderachtige eclectische trant uit 1892, naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groot, gesitueerd in villapark..

Villa met opnieuw opgetrokken dak en met bijbehorende erfafscheiding

Peerlkamplaan 18
Hilversum
Inleiding VILLA met opnieuw opgetrokken dak en met bijbehorende ERFSCHEIDING, gebouwd in neo-classicistische bouwtrant in 1881-1889 op de B..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa, in schilderachtige eclectische trant in Hilversum

Foto's (1)