Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in schilderachtige eclectische trant in Hilversum

Woonhuis

Boomberglaan 4
1217RR Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van Villa in schilderachtige eclectische trant

Inleiding VILLA in schilderachtige eclectische trant uit ca. 1880, met bijbehorende ERFSCHEIDING, mogelijk ontworpen door J. de Groot, gesitueerd in villapark De Boomberg. De villa ligt op de hoek van de Boomberglaan en de Vondellaan in een grote tuin met bomen, langs de straat afgescheiden door een ijzeren tuinhek. Omschrijving Asymmetrische villa van twee bouwlagen op een nagenoeg vierkante plattegrond onder een afgeknot samengesteld schild-zadeldak met gesmoorde kruispannen, licht overstek en houten gesneden sierlijsten. Aan de achterzijde rechts een éénlaags bouwvolume onder dwars geplaatst flauw hellend zadeldak en links een plat afgedekte (bijkeuken)aanbouw. De gepleisterde gevels zijn boven de grijze plint voorzien van grote rechthoekige vakken met ruw kiezelpleisterwerk, waterlijsten en een cordonlijst. Onder de vensters een doorlopende horizontale band van glad gepleisterde friezen, op de begane grond met Maltezer en op de verdieping met Andreaskruizen. Overwegend schuifvensters en dubbele glasdeuren met recht gesloten bovenlichten onder in het pleisterwerk geaccentueerde hanekammen met sluitsteen en gedeeltelijk voorzien van persiennes. De voorgevel (N) bevat links een hoog opgaand risaliet met afgesnoten hoeken en puntgevel. In de middelste vensteras van de risaliet dubbele glasdeuren, op de verdieping naar een houten balkon, en in de geveltop een keperboogvormig venster. In de schuine zijden smalle vensters. Rechts van de risaliet een gedeelte van twee bouwlagen met dubbele glasdeuren in een samengesteld kozijn met boven- en zijlichten. Beganegronds een gedeeltelijk open houten veranda met afgesnoten hoeken waarin vensters met sierroedenverdeling. De rechter zijgevel (W) telt drie vensterassen, waarvan de linker in een risaliet met puntgevel. Onder het overstekende dak in de geveltop een roosvenster. De oorspronkelijke brede paneeldeur met ijzeren roosters, bevindt zich in het midden van de gevel. De linker zijgevel (O) telt twee vensterassen met rechts een gepleisterde plat afgedekte rechthoekige serre-aanbouw. In de oostgevel van de serre een dubbele glasdeur, geflankeerd door twee smalle vensters, die in de zijgevels (N en Z) worden herhaald. Voor de oostgevel van de éénlaagse aanbouw tegen de achtergevel van de villa een houten serre onder lessenaardak met decoratieve sierlijst. De achtergevel (Z) telt twee vensterassen, waarvan de rechter in een risaliet met puntgevel en in de geveltop een keperboogvenster als aan de voorgevel. In de bijkeuken links een half radvenster en een eenvoudige opgeklampte deur en in de aanbouw rechts een dubbele glasdeur. Inwendig is de plattegrondindeling nagenoeg bewaard gebleven evenals oorspronkelijke interieuronderdelen zoals het trappenhuis, paneel- en schuifdeuren (deels in de originele houtimitatie), marmeren gangvloer en stucplafonds met rijk uitgevoerde ornamenten. De erfscheiding voor het huis bestaat uit een eenvoudig ijzeren spijlenhek met gietijzeren kolommetjes aan weerszijden van de toegangshekken. Waardering De laat negentiende-eeuwse villa met bijbehorende erfscheiding is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief en nagenoeg gaaf voorbeeld van een villa in schilderachtige eclectische trant. De villa is in hoge mate van stedenbouwkundig belang vanwege de ensemblewaarde als kenmerkend en beeldbepalend onderdeel van het gaaf bewaard gebleven villapark De Boomberg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522774
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Villa in schilderachtige eclectische trant in Hilversum

woonhuis

Torenlaan 45
Hilversum
Inleiding VILLA in eclectische trant uit circa 1880, met bijbehorende ERFSCHEIDING, gebouwd naar ontwerp van de bouwkundige J. de Groot in ..

Villa in eclectische trant

Vondellaan 10
Hilversum
Inleiding VILLA in eclectische trant uit 1885 naar ontwerp van J. de Groot gelegen in villapark 'De Boomberg'. De villa is gesitueerd in de..

Dubbele villa in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende erfscheiding

Torenlaan 41
Hilversum
Inleiding DUBBELE VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende ERFSCHEIDING, mogelijk naar ontwerp van de bouwkundige J...

Rozenhagen

Torenlaan 42
Hilversum
Inleiding VILLA 'Rozenhagen' in eclectische trant uit 1886, met bijbehorende ERFSCHEIDING, gesitueerd in villawijk 'De Boomberg'. De villa ..

Dubbele villa in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende erfscheiding, gesitueerd in villawijk 'De boomberg'

Torenlaan 37
Hilversum
Inleiding DUBBELE VILLA in eclectische trant uit omstreeks 1880, met bijbehorende ERFSCHEIDING, gesitueerd in villawijk 'De Boomberg'. Het ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa in schilderachtige eclectische trant in Hilversum

Foto's (1)