Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kantoor De Gooi- en Eemlander in Hilversum

Gebouw

Groest 21
1211CZ Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1928
Architect: J. van Laren


Beschrijving van Kantoor De Gooi- en Eemlander

Inleiding KANTOORGEBOUW van het 'Dagblad de Gooi en Eemlander', gebouwd in 1928 in de stijl van de Amsterdamse School naar het ontwerp van J. van Laren, in opdracht van de directeur van de N.V. 'De Gooi en Eemlander', H.G. van der Wijk. De gekleurde glas-in-loodramen zijn vervaardigd door Winkelman te Amsterdam (J. van Staveren). Het pand is gesitueerd aan de oostzijde van de Groest in het centrum van Hilversum. Omschrijving Kantoorgebouw, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in drie bouwlagen en een tussenverdieping en horizontaal afgesloten. De gevels zijn opgetrokken in klinkers. De iets schuin lopende voorgevel (W) bevat op de begane grond schuifdeuren die de oorspronkelijke tourniquet hebben vervangen, bereikbaar via drie natuurstenen treden. De deur- en vensterkozijnen van de vensters die de ingang flankeren, zijn van natuursteen. Links en rechts een venster met gekleurd glas-in-loodraam met voorstellingen uit het drukproces (links loodzetmachine, rechts drukpers). De gemetselde hoeklisenen bevatten een natuurstenen brievenbus boven de plint en worden afgesloten door een natuurstenen blok op ongeveer tweederde van de gevel. Boven de ingang bevindt zich tussen de lisenen een natuurstenen latei, voorzien van zes beeldhouwwerkjes. Daarboven bevatten drie vensters gekleurde glas-in-loodramen met voorstellingen uit het drukproces (matrijsenmachine, de uitvinder van de drukkunst L.J. Koster? en loodsmelterij). De drie vensters op de verdieping bevatten oorspronkelijk eveneens gekleurde glas-in-loodramen. De vensterbanken en lateien zijn van natuursteen, de ellipsvormige pilasters op de muurdammen worden afgesloten door een natuurstenen blok. Op het bovenste gedeelte van de gevel zijn met bladgoud afgewerkte letters aangebracht: 'Dagblad de Gooi en Eemlander'. De gevelrand is uitgevoerd in siermetselwerk en heeft een keramische afdekking. Aan de linkerzijde staat nog een vlaggestok in decoratieve smeedijzeren houders. De linker zijgevel (N) grenst aan Groest 19/Leeuwenstraat 57. De rechter zijgevel (Z) bevat een vierdelig venster. De achtergevel (O) bevat op elk van de drie bouwlagen en de tussenverdieping een driedelig venster. Het trappenhuis aan de rechterzijde wordt verlicht door vensters op de tweede en derde laag. Het oorspronkelijke interieur omvat onder meer het trappenhuis met gesneden trapbalustrade met pijler die wordt bekroond door gesneden beeldhouwwerk (steenbok met vrouw), houten deuren en deurkozijnen. Op de begane grond de balie met marmeren blad op houten onderstel waarin aan de achterzijde kasten, en met ijzeren baliehekken met drie openingen (advertenties, kleine advertenties/losse nummers en advertenties, terwijl de vierde (abonnementen) later is toegevoegd. De ruimte achter de balie, waar zich een leesplank en kalender bevinden, is bereikbaar via een ijzeren deur, bekroond door een ijzeren haan. In de hal de ombouw van de tourniquet, tegen de noordwand een houten bank waarboven een natuurstenen plaquette met de wapens van de gemeenten waar het dagblad de Gooi en Eemlander verschijnt en de tekst: '1928/de Gooi en Eemlander werd/in 1870 opgericht als weekblad door Johannes Geradts en verschijnt sinds 1922 als/dagblad onder leiding van/H.G. van der Wijk directeur en/A. Klene. cossa pres. coms-'. Tegen de zuidwand een leesmeubel waar(links)boven een natuurstenen plaquette met man met trompet op paard en de tekst: 'salus populi/suprema lex/de Gooi en Eemlander 1871-1946'. Waardering Het kantoorgebouw van het 'Dagblad De Gooi en Eemlander' is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische, alsmede typologische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een kantoorgebouw uit het tweede kwart van de twintigste eeuw, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar het ontwerp van J. van Laren, beeldbepalend gesitueerd aan de Groest in het centrum van Hilversum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522770
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Gooi- en Eemlander is een regionaal Nederlands dagblad in het Gooi, Soest en Baarn (Eemland). De krant verscheen vanaf 1923 als centrumrechts dagblad en bleef tot 1996 zelfstandig. Na de overname door De Telegraaf werd De Gooi- en Eemlander, samen met het later opgeheven Dagblad van Almere, toegevoegd aan de Hollandse Dagbladcombinatie. Sinds 2004 verschijnt De Gooi- en Eemlander als ochtendblad.

Geschiedenis

De Gooi- en Eemlander ontstond uit het Gooisch Nieuwsblad, opgericht in 1871 door Johan Geradts, en gedrukt op een zolder in Hilversum op een kleine handpers. Al gauw werd dit nieuwsblad ook in Bussum/Naarden, Laren/Blaricum, Eemnes en Baarn/Soest verspreid en koos Geradts de titel De Gooi- en Eemlander.

In 1900 riep Geradts na een grote brand de hulp in van de drukkers, de gebroeders Klene, die de krant wat later overnamen en eigenaren bleven tot 1996. Redactioneel ging het in de eerste jaren slechts om het weergeven van feiten. Nadat in 1901 de krant twee keer per week verscheen, werd de krant in 1923 dagblad.

In 1920 verschenen er al 8.500 exemplaren. In 1940 telde De Gooi- en Eemlander al bijna 19.000 abonnees. De krant ging toen echter meewerken aan de eisen die de Duitse bezetter stelde (gelijkschakeling), en moest dat bekopen met een verschijningsverbod in 1945. Dit kwam de krant weer te boven, en hij groeide mee met de sterke groei van Hilversum in de jaren 50 en 60. De oorlogsperiode wordt door De Gooi- en Eemlander zelf meestal verzwegen (bijvoorbeeld op zijn website).

In de jaren zeventig kreeg de krant een centrumlinkse signatuur, mede door de opkomst van de PvdA in Hilversum, dat voor de oorlog een overwegend liberale en katholieke gemeente was. De groei van de krant zette nog verder door.

In 1980 bereikte de krant haar hoogste oplage van 60.000. In die tijd bestond De Gooi- en Eemlander uit een beheersmaatschappij (Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V.) en vijf werkmaatschappijen: De Gooi- en Eemlander, Dagblad van Almere (sinds 1978), Goois Weekblad, Groene Weekblad en de Kabelkrant, die in de loop der tijd vanwege reorganisaties, fusies en bezuinigingen op De Gooi- en Eemlander na, allemaal zijn verdwenen.

Sinds 1996 is de krant deel van de Telegraaf Holding en vormt hij samen met het Haarlems Dagblad en het Leidsch Dagblad de Hollandse Dagblad Combinatie (HDC); in 2001 werd ook het Noordhollands Dagblad aan deze combinatie toegevoegd.

De krant telde in 2005 52 medewerkers, voornamelijk redacteuren. De meeste ondersteunende diensten vinden centraal plaats vanuit Alkmaar. De distributie en bezorging van de krant geschieden door een Telegraaf-bedrijf, DistriQ. Het aantal abonnees was anno 2016 17.337.[1]

Bekende journalisten van de krant waren onder meer de later bekende en succesvolle katholieke schrijver Antoon Coolen en de dichter Gabriël Smit, die daarna bij de Volkskrant zou gaan werken.

Geschiedenis in cijfers

  • 1871: In november het 1e nummer Het Goois Nieuwsblad, voorloper van De Gooi- en Eemlander, verschijning eens per week
  • 1901: 'De Gooi' zoals hij in de volksmond genoemd wordt, verschijnt tweemaal per week.
  • 1922: De krant verschijnt als dagblad zesmaal per week.
  • 1945: Verschijningsverbod wegens collaboratie met de Duitse bezetter
  • 1980: Hoogste oplage, bijna 60.000, daarna gestage daling
  • 1996: Overname door De Telegraaf.
  • 1998: Start website
  • 2004: Overgang naar ochtendblad.

Bibliografie

  • Pikkemaat, Guus, Dagblad De Gooi- en Eemlander: tijdens de oorlogsdagen, de bezettingstijd en de eerste jaren na de bevrijding (1940-1950), Hilversum: Dagblad De Gooi en Eemlander, 1991. 244 p.: ill. Geschiedenis van deze regionale krant, geschreven door een oud-hoofdredacteur, waarin de oorlogsjaren, het verbod van verschijnen na de oorlog en de heroprichting van de krant uitvoerig beschreven worden.

Externe link


Monumenten in de buurt van Kantoor De Gooi- en Eemlander in Hilversum

Lage woning met topgevel aan voorzijde

Groest 59
Hilversum
18e eeuwse lage woning met topgevel aan voorzijde.

Voormalige fabriekswoning met tapijtfabriek

Groest 104
Hilversum
Inleiding Voormalige FABRIEKSWONING met TAPIJTFABRIEK in het achtergedeelte, hoofdonderdeel van het fabriekscomplex 'Groest 104-106', gebou..

Voormalige ververijen

Groest 104
Hilversum
Inleiding Voormalige VERVERIJEN , behorende tot het fabriekscomplex 'Groest 104-106', gebouwd in de negentiende eeuw in Neo-Renaissancistis..

IJzeren erfafscheidingen

Groest 104
Hilversum
Inleiding IJzeren ERFSCHEIDING in Neo-Renaissancistische trant, behorend tot het fabriekscomplex 'Groest 104-106'. Het hek dateert uit de t..

Oud-katholieke Sint Vituskerk Vitus

Melkpad 12
Hilversum
Inleiding Driebeukige KRUISBASILIEK, hoofdonderdeel van het kerkcomplex 'Oud-katholieke kerk St. Vitus', gebouwd in 1889 naar het ontwerp v..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kantoor De Gooi- en Eemlander in Hilversum