Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische trant met neo-classicistische detaillering in Hilversum

Woonhuis

's-Gravelandseweg 41
1217EH Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1855


Beschrijving van Woonhuis in eclectische trant met neo-classicistische detaillering

Inleiding WOONHUIS uit 1855 in eclectische trant met neo-classicistische detaillering. De eerste steen is gelegd door C.E.C. Grim op 22 maart 1855. De serre aan de voorgevel is waarschijnlijk omstreeks 1900 aangebouwd. Het pand ligt iets verhoogd langs de 's-Gravelandseweg, met de langsgevels evenwijdig aan de straat. Omschrijving Symmetrisch opgezet woonhuis van één bouwlaag en kapverdieping op rechthoekige plattegrond met witgepleisterde gevels onder een zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen, waarvan de noklijn evenwijdig aan de weg ligt. Boven de korte eindgevels houten kroonlijsten met gebogen frontons en aan de langsgevels een geprofileerde houten gootlijst. Beganegronds T-schuifvensters en in de geveltoppen vierruitsvensters onder in blokken gepleisterde hanekammen. In het midden van de symmetrische voorgevel (NO) een grote houten serre en aan weerszijden een venster. Vanuit de gevel geven twee dubbele deuren toegang tot de serre met een decoratieve roedenverdeling en sierglas in de vensters. In de linker zijgevel (ZO) de deur onder bovenlicht, geflankeerd door twee vensters en in de geveltop twee vierruits vensters. De rechter zijgevel (NW) bevat beganegronds twee vensters en twee vierruits vensters in de geveltop. In de achtergevel (ZW) drie dubbele glasdeuren naar de tuin, en in het midden een roosvenster. Op de nok van het dak twee gepleisterde schoorstenen. Waardering Het midden negentiende-eeuwse woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als grotendeels gaaf en representatief voorbeeld van vroege villabouw langs de 's-Gravelandseweg, uitgevoerd in een voor de bouwtijd kenmerkende combinatie van een eclectische bouwstijl met een neo-classicistische detaillering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522768
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische trant met neo-classicistische detaillering in Hilversum

Voormalig koetshuis

's-Gravelandseweg 41/41a
Hilversum
Inleiding Voormalig KOETSHUIS uit 1855 in eclectische trant. Het pand is gesitueerd ten zuidwesten van het dubbele woonhuis 's-Gravelandsew..

Studiogebouw (studio 1)

's-Gravelandseweg 50
Hilversum
Inleiding STUDIOGEBOUW (STUDIO 1), onderdeel van het studio-complex van de AVRO, de Algemene Vereniging Radio Omroep, opgericht op 1 januar..

woonhuis

Albertus Perkstraat 31
Hilversum
Inleiding VILLA uit omstreeks 1890 in chaletstijl met bijbehorende ERFSCHEIDING, gesitueerd in villapark 'De Boomberg'. De villa vertoont i..

Villa in eclectische trant met neo-classicistische detaillering en bijbehorende erfafscheiding

Albertus Perkstraat 12
Hilversum
Inleiding VILLA uit 1889 in eclectische trant met neo-classicistische detaillering en bijbehorende ERFSCHEIDING, naar ontwerp van de bouwku..

Reeks van vijf winkelwoningen

's-Gravelandseweg 46A
Hilversum
Inleiding Reeks van vijf WINKELWONINGEN gebouwd in de periode 1912-1914 naar het ontwerp van C. de Groot Jzn. in de stijl van de Neo-Barok ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis in eclectische trant met neo-classicistische detaillering in Hilversum