Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Multatulischool/De Wegwijzer in Hilversum

Gebouw

Sumatralaan 40
1217GS Hilversum
Noord Holland

Bouwjaar: 1930
Architect: W.M. Dudok


Beschrijving van Multatulischool/De Wegwijzer

Inleiding SCHOOLGEBOUW, hoofdonderdeel van het complex 'De Wegwijzer', gebouwd in 1930 in Expressionistische bouwtrant naar het ontwerp van gemeente-architect W.M. Dudok, beeldbepalend gesitueerd aan de Sumatralaan, op de noordoosthoek aan de kruising van de Insulindelaan en de Sumatralaan. In de stompe hoek voor het schoolgebouw aan de westzijde is een gazon ontworpen. Omschrijving Schoolgebouw, opgetrokken in geel geschilderde baksteen op een hoge plint van rode baksteen en opgebouwd uit drie volumes: een noord-zuid geplaatst hoofdvolume van twee bouwlagen waaraan aansluitend aan de noordzijde een overhoeks geplaatst volume (gymzaal) van één bouwlaag waardoor een stompe hoek ontstaat, terwijl op het keerpunt de hoofdingang, de hal en trappenhuis, het portaal naar het schoolplein en een grote en hoog opgaande schoorsteen is ontworpen. Een volume (berging, fietsenstalling) ter hoogte van een bouwlaag opgetrokken in rode baksteen is dwars op het hoofdvolume geplaatst aan de rechterzijde van de westgevel. De zeer ver overstekende schilddaken zijn bedekt met zwarte Romaanse pannen, terwijl de bovenste gevelrand is teruggemetseld en de overstekken zijn bekleed met geel geschilderde houten delen. De vensters zijn van staal en oranje van kleur. Het gazon bevindt zich aan de westzijde, het schoolplein aan de noordoost- en oostzijde, terwijl in de muur aan de noordzijde twee houten toegangshekken zijn opgenomen. De voorgevel (W) bevat op de begane grond boven de plint een vensterreeks, met puntige muurdammen bekleed met blauwe tegels, tussen het dwars geplaatste volume en het toegangsportaal. Daarvóór loopt men over plavuizen achter een bakstenen muurtje ter hoogte van de plint naar de deur van het portaal onder horizontale afsluiting. Daarboven wordt het trappenhuis verlicht door een glazen pui die doorloopt tot onder de dakrand. De schoorsteen is dwars op de gevel geplaatst. De westgevel bevat voorts op de tweede laag een reeks van zeven lange, smalle vensters tussen het dwars geplaatste volume en het portaal. Links en rechts daarvan zijn een aantal zeer smalle gevelopeningen aangebracht. De zuidgevel van het dwars geplaatste volume sluit aan op de gevel van het hoofdvolume met een smal venster. De westgevel van de gymzaal bevat een voor kolommen geplaatste glazen pui. De linker zijgevel (NW) van de gymzaal bevat een roosterreeks met in rode baksteen uitgevoerde linker hoekpenant, terwijl het linker geveldeel terug is geplaatst. In deze hoek kan men de gymzaal bereiken via een deur in de oostgevel en het schoolplein verlaten via een houten hek. De rechter zijgevel (Z) bevat op de begane grond links een deur, rechts een vensterreeks boven de plint. Aan de westzijde is een muurtje geplaatst ter hoogte van de plint, op een voet. Op de tweede bouwlaag zijn vijf lange, smalle vensters geplaatst. De achtergevel (O) van het hoofdvolume bevat boven de plint een vensterreeks onder luifel, met puntige muurdammen bekleed met blauwe tegels. Daarboven bevindt zich op beide bouwlagen een reeks van zestien grote stalen vensters, vertikaal gescheiden door smalle muurdammen. Links en rechts van dit geheel gaan muurvlakken op, waarin links op de begane grond een dubbele deur. De overgang naar de gymzaal wordt gevormd door een in rode baksteen opgetrokken rechthoekig volume met een glazen pui die links aansluit aan de gevel van het hoofdvolume en het trappenhuis vanaf de noordzijde verlicht. Onder de tegen het volume geplaatste luifel die steunt op een bol, geplaatst op een muur die de trap flankeert, bevindt zich de dubbele deur. Tegen de blinde noordoostgevel van de gymzaal is later een aanbouw geplaatst. In het interieur is het oorspronkelijke trappenhuis aanwezig met ijzeren spijlenbalustrade en met rode en witte tegels bekleedde kolom. Waardering Schoolgebouw "De Wegwijzer" met interieuronderdelen is van algemeen belang wegens architectuur-, cultuurhistorische alsmede typologische waarde als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het complex "de Wegwijzer", en als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een lagere school in Expressionistische bouwtrant, naar het ontwerp van gemeente-architect W.M. Dudok uit de eerste helft van de twintigste eeuw, beeldbepalend gesitueerd aan de Sumatralaan, op de noordoosthoek aan de kruising van de Insulindelaan en de Sumatralaan. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522725
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Multatulischool/De Wegwijzer in Hilversum

De Wegwijzer: Transformatorgebouw

Sumatralaan 40
Hilversum
Inleiding TRANSFORMATORGEBOUW, behorende tot het schoolcomplex 'De Wegwijzer', gebouwd in 1930 in Expressionistische bouwtrant naar het ont..

De Kameel

Insulindelaan 19
Hilversum
Inleiding LANDHUIS 'De Kameel' gebouwd in 1926 in Gooise landhuisstijl naar het ontwerp van J. Dullaart. Het landhuis is vrijstaand gesitue..

Snelliusschool

Snelliuslaan 10
Hilversum
In 1931-'32, met uitbreiding in 1933, naar ontwerp van W.M. Dudok op onregelmatige V-vormige grondslag gerealiseerd SCHOOLGEBOUW, genaamd Sn..

Van Reesbank t.o.

Hoge Naarderweg 62
Hilversum
Inleiding ZITBANK, in 1932 ontworpen door H.A. van Anrooij, in opdracht van de International Order of Good Templars ter nagedachtenis van p..

Nienke van Hichtumschool/Duivenschool

's-Gravesandelaan 56
Hilversum
In 1930 naar ontwerp van W.M. Dudok gerealiseerd schoolgebouw, in oorsprong uitsluitend bestemd voor kleuteronderwijs en genaamd Nienke van ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Multatulischool/De Wegwijzer in Hilversum

Foto's (1)