Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Jachtslot: dieptetuin in Molenhoek

Tuin Park Landgoed

Heumensebaan 2
6584CL Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar)
Limburg

Bouwjaar: 1928


Beschrijving van Jachtslot: dieptetuin

Inleiding DIEPTETUIN (complexonderdeel 7), vermoedelijk bedoeld als bloementuin en gelegen in de nutstuin ten zuidoosten van het jachthuis, grenzend aan de bloemenkas. De tuin is vermoedelijk omstreeks 1928 aangelegd en vertoont kenmerken van de Architectonische Tuinstijl. De verdiepte tuin is functioneel met de bloemenkas verbonden door een afwateringsysteem, waarbij het afvloeiingswater van de kas in het waterbassin van de tuin terechtkomt. De deeltuin bevindt zich bouwkundig in goede en oorspronkelijke staat maar is verwaarloosd. Door de mate van begroeiing binnen de tuin is onbekend hoe de beplanting geweest is. Omschrijving De DIEPTETUIN beslaat een rechthoekig vlak. De tuin is opgezet vanuit een noord-zuid symmetrie-as loodrecht op de warme kas, en ligt ongeveer 0,5 meter verdiept ten opzichte van de omringende tuin. De dieptetuin is aan alle zijden omgeven door een in rode machinale baksteen in halfsteensverband gemetselde keermuur met een aan de tuinzijde iets overstekende afdekking in vormsteen. De muren wijken ten opzichte van elkaar in hoogte iets af. In het midden van de zuidelijke, oostelijke en noordelijke muur zijn trappartijen opgenomen met elk drie gebogen treden, voorzien van een bakstenen rand en betonvulling. In het noorden van de tuin bevindt zich tegen de muur een groot halfrond in baksteen uitgevoerd waterbassin waarvan de rand is afgezet met een hardstenen lijsten. Op de plaats waar de rand van het bassin met oplopend muurwerk aansluit tegen de tuinmuur zijn pijlers opgenomen, uitgevoerd in siermetselwerk en afgedekt met een hardstenen dekplaat. In de middenas van het bassin bevindt zich een kleine cascade gevoed door (regen)water uit de belendende plantenkas. De cascade wordt gevormd door een hardstenen schaal gedragen door rechthoekige hardstenen pijlertjes op een in rode baksteen gemetseld, aan de bovenzijde met vormsteen afgewerkt basement in het grote bassin. In de rand van de schaal bevinden zich vier uitgespaarde watergootjes, en op de aansluiting van schaal en tuinmuur bevinden zich kleine gemetselde pijlertjes. Deze pijlertjes zijn opgemetseld in sierverband en met elkaar verbonden door een hardstenen, opstaande plaat met waterleiding. Rechts naast het bassin bevindt zich in de noordmuur een kraantje (aftappunt) voor de aansluiting van een tuinslang. Binnen de muren is de tuin thans voorzien van een dichte begroeiing van hoog gras. Hiertussen zijn enkele keien aangetroffen. Waardering De DIEPTETUIN uit omstreeks 1928 bij het jachtslot Mookerheide heeft tuinarchitectuurhistorische en typologische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een verdiepte tuin als onderdeel van een tuinaanleg uit het derde decenhnium van de twintigste eeuw. De verdiepte tuin sluit aan bij de Architectonische Tuinstijl en is van belang vanwege de esthetische kwaliteiten in het ontwerp, waarbij gebruik gemaakt is van een assenstelsel gericht op de nabijgelegen bloemenkas, en vanwege het materiaalgebruik en de detaillering. De dieptetuin heeft ensemblewaarden als functioneel en sierend onderdeel van de nutstuin van het landgoed Mookerheide en vormt met de nabijgelegen bloemenkas, leimuur en perzikkas een belangrijke, visuele en historische eenheid. De dieptetuin vormt met de bloemenkas tevens een functioneel onlosmakelijk geheel vanwege het toegepaste afwateringssysteem. Op grond van deze waarden bezit de dieptetuin algemeen belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522665
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Jachtslot: dieptetuin in Molenhoek

Jachtslot: kas

Heumensebaan 2
Molenhoek (Gemeente Mook en Middelaar)
Inleiding Warme KAS (complexonderdeel 6) vermoedelijk bedoeld als bloemenkas met aan de westzijde twee grote platte BAKKEN, gebouwd omstree..

Jachtslot: fruitmuur

Heumensebaan 2
Molenhoek (Gemeente Mook en Middelaar)
Inleiding Betonnen FRUITMUUR (complexonderdeel 8) gelegen in de nutstuin ten zuidoosten van het jachtslot en gebouwd omstreeks 1928 ten beh..

Jachtslot de Mookerheide

Heumensebaan 2
Molenhoek (Gemeente Mook en Middelaar)
Inleiding Jachtslot Mookerheide, hoofdonderdeel van het complex Mookerheide werd gebouwd naar ontwerp van Oscar en Henri Leeuw in de jaren ..

Jachtslot: kas

Heumensebaan 2
Molenhoek (Gemeente Mook en Middelaar)
Inleiding Omstreeks 1928 gebouwde KAS (complexonderdeel 9) bedoeld voor de kweek van perziken in de nutstuin ten zuiden van het jachtslot. ..

Jachtslot: kleine brug

Heumensebaan 2
Molenhoek (Gemeente Mook en Middelaar)
Inleiding Kleine BRUG (complexonderdeel 4) gebouwd tussen 1902 en 1909 als sierelement in de tuinaanleg ten noorden van het jachtslot. De b..

Kaart & Routeplanner

Route naar Jachtslot: dieptetuin in Molenhoek