Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Sint Anthonie in 's Hertogenbosch

Woonhuis

Vughterweg 74
5211CM 's Hertogenbosch
Noord Brabant

Bouwjaar: 1932-1934


Beschrijving van Fort Sint Anthonie

Inleiding. De VILLA "Fort Sint Antonie" is gebouwd op de resten van een oud bastion, gelegen aan de rand van de polder het Bossche Broek, aan de oostelijke zijde van de Vughterweg. Aan drie zijden wordt de villa omringd door het water van de Dommel. De architect H.W. Valk bouwde het pand als zijn eigen woonhuis en leverde het ontwerp in de vormentaal van het Traditionalisme, met verwijzingen naar de middeleeuwse profane architectuur, in het bijzonder naar het versterkte woonhuis. De villa, die werd gebouwd tussen 1932 en 1934, vormde een markante afsluiting van de wijk Vughterpoort. Heden heeft "Fort Sint Antonie" een kantoorfunctie. Omschrijving. De onderkelderde villa heeft een globaal L-vormige plattegrond, aan de noordzijde ter plaatse van woon- en spreekkamer uitgebouwd. Tweelaags onder samengesteld zadel- en schilddak, gedekt met monnik- en nonpannen. Aan de westelijke zijde een éénlaags aanbouw onder flauw hellend schilddak voor de garage. Brede dakkapellen in de dakschilden boven de westelijke en zuidelijke gevel. De gevels zijn opgetrokken in kloostermoppen met natuurstenen elementen, zoals dorpels, boogaanzetten en kraagstenen. Plint in machinale baksteen. Tandlijst onder de dakrand en vlechtingen in de topgevels. De steigergaten zijn zichtbaar gelaten. Op de gevels sporen van witsel. De noordelijke gevel toont links, ter plaatse van de woonkamer een deels in het water gelegen uitbouw, rechts een langgerekte vleugel. Hierin is de begane grond, tezamen met de aangebouwde garage aan de westzijde van de villa, uitgebouwd onder een flauw hellend schilddak. De vertrekken tegen de noordgevel hebben per twee gekoppelde getoogde vensters met glas-in-lood bovenlichten en houten onderluiken. De ingangspartij bestaat uit een paneeldeur, gelegen in een door een segmentboog afgesloten portaal, waarboven een getoogd bovenlicht. Rechts van de ingang een keldervenster met traliewerk. De westelijke gevel heeft een ingangspartij, die toegang geeft tot de aan de Dommel gesitueerde woonkamer. Beglaasde paneeldeur, gelegen in een door een segmentboog afgesloten portaal. In de garage een tweetal dubbele opgeklampte garagedeuren. Rechts van de garage een drielichtvenster met vooruitspringend bovenlicht, waarin glas-in-lood. Op de bovenverdieping een kloostervenster. De zuidgevel heeft geheel links ter plaatse van de garage een viertal gekoppelde getoogde vensters. De kopgevel van de zuidelijke uitbouw van de villa heeft op begane grondniveau een drielichtvenster, identiek aan dat in de westgevel. Op de bovenverdieping een kruisvenster met vooruitspringend bovenlicht en onderluiken. Ter hoogte van de zolder een klein éénruits venster. Rechts van de uitbouw, ter plaatse van de hal een tweetal ingangspartijen, bestaande uit twee opgeklampte deuren, waarboven een natuurstenen latei en drie gekoppelde getoogde glas-in-lood bovenlichten. Hierboven op de bovenverdieping drielichtsvensters met getoogde bovenlichten, waarin glas-in-lood. Onderluiken. De oostgevel is voorzien van kruisvensters met getoogde vooruitspringende bovenlichten, waarin glas-in-lood. De vensters hebben onderluiken. Links, ter plaatse van de ontvangkamer, een driezijdige erker met glas-in-lood bovenlichten. Hierboven een balkon. Waardering. De villa "Fort Sint Anthonie" is van algemeen belang. De villa heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: de villa vormt een markant onderdeel van de in de jaren dertig aangelegde wijk Vughterpoort, bestaande uit luxueuze vrijstaande woonhuizen en villa's voor de meer welgestede bevolking. Het object bezit architectuurhistorische waarde vanwege de Traditionalistische bouwtrant, met verwijzingen naar het middeleeuwse versterkte woonhuis en door het bijzondere materiaalgebruik. Voorts is het object van belang vanwege de plaats die het inneemt binnen het oeuvre van architect H. W. Valk, wiens werk vanaf omstreeks 1930 een sterk Traditionalistische inslag kreeg. Het object heeft ensemblewaarde, vanwege de visuele relatie tot het landschap in de Bossche Broek. Verder heeft het object ensemblewaarde en voor het aanzien van de woonwijk. De villa is van belang vanwege gaafheid van het exterieur en vanwege architectonische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522525
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Sint Anthonie in 's Hertogenbosch

Benzinestation

Vughterweg 80
's Hertogenbosch
Inleiding Benzinestation, gesitueerd aan de westzijde van de uitvalsweg van 's-Hertogenbosch naar het zuiden, richting Vught. Het benzines..

Complex Isabellakazerne: hoofdgebouw

Reutsedijk 7
Vught
Inleiding Het hoofdgebouw van de IsabellaKAZERNE te Vught is gelegen aan de zuidzijde van het kazerneterrein. Het kazernecomplex ligt op de..

Complex Isabellakazerne: kiosk

Reutsedijk 7
Vught
Inleiding De KIOSK is geplaatst aan de zuidzijde van het plantsoen en neemt een centrale plaats in op het kazerneterrein: op het middendeel..

Complex Isabellakazerne

Reutsedijk 7
Vught
Inleiding De POORT voor de aan de noordelijke zijde van het kazerneterrein gelegen hoofdingang werd opgetrokken tussen 1915 en 1917, tesame..

militair object

Vestingwerken ong
's Hertogenbosch
De latere bevestiging, waarbij de oorspronkelijke stenen muur in verloop van tijd is vervangen door een bemuurde, in XIX opnieuw beklampte, ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Fort Sint Anthonie in 's Hertogenbosch

Foto's (1)