Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kantoorwoning in Dordrecht

Woonhuis

Merwekade 77
3311TH Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Kantoorwoning

Inleiding De KANTOORWONING is rond 1900 in de stijl van de Art Nouveau gebouwd. De voorgevel maakt deel uit van de gesloten gevelwand langs de Merwekade. De Merwekade werd aangelegd tussen 1862 en 1865 en deed dienst als aanlegplaats voor sleepboten, kolen-, vracht- en passagiersschepen. De voorgevels van de panden aan de Merwekade zijn op het noorden gericht en kijken uit op het punt waar de rivieren de Oude Maas, de Noord en de Beneden Merwede samenkomen. De Merwekade ligt binnen het beschermd stadsgezicht van Dordrecht. Het interieur van het pand is ingrijpend gewijzigd. De vensters op de begane grond zijn voorzien van voorzetramen. Omschrijving Vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond opgetrokken kantoorwoning in verblendsteen boven een hardstenen plint. Het pand telt vier bouwlagen onder een plat dak. De gevel is in tweeën gedeeld boven een symmetrisch ingedeelde begane grond. Het linker deel risaleert iets ten opzichte van het rechter deel en heeft een gebogen gevelbeëindiging tussen twee penanten. Het rechter geveldeel wordt beëindigd door een houten gootlijst op klossen. De vensters zijn merendeels rechtgesloten onder een hardstenen latei, waarboven in oranje verblendsteen segmentboogvormige ontlastingsbogen zijn aangebracht. De vensters zijn voorzien van een hardstenen waterdorpel. Links en rechts op de begane grond een entree in een portiek. De entree bestaat uit dubbele houten deuren die voorzien zijn van ramen en een siersmeedijzeren rooster. Boven de deuren een groot bovenlicht, waarbij het bovenlicht in het linker portiek geel glas bevat. Het portiek heeft een hardstenen stoep en is aan de binnenzijde gepleisterd. De portiekingang wordt afgesloten door een hardstenen latei op consoles. Boven de latei zijn drie rechthoekige openingen in de gevel aangebracht door middel van bakstenen muurdammetjes, die staan onder een hardstenen latei. Tussen de entree's twee rondboogvensters met bovenlicht onder een rondboog van oranje strengperssteen met een hardstenen sluitsteen. Op de verdieping van het linker geveldeel begint aan de linker- en rechterkant een liseen op een hardstenen kraagsteen. In het verdiept liggende gevelvlak tussen de lisenen is op de verdieping een driezijdige erker aangebracht. De gemetselde erker steunt op een geklonken ijzeren balk en een versierde ijzeren console. Boven de ijzeren balk ligt een hardstenen band. De voorzijde van de erker bevat een rechtgesloten drieruits venster met drieruitsbovenlicht. In de zijkanten van de erker een venster met bovenlicht. Op de erker een balkon, waar openslaande glasdeuren op de tweede verdieping toegang toe geven. Aan weerszijden van de deuren een venster met blank glas-in-lood. Deze vensters en de balkondeuren staan onder bovenlichten waarvan het kozijn korfboogvormig is en omgeven is door een korfboogomlijsting bestaande uit verblendssteen waaromheen hardstenen. De hardstenen balkonbalustrade is voorzien van siersmeedijzeren spijlen. Boven de korfboog wordt het verdiepte gevelvlak afgesloten door de doorlopende hardstenen waterdorpels van de drie vensters van de derde verdieping. De drie vensters zijn voorzien van meerruits bovenlichten, waarbij het middelste venster een openslaand raam bevat. Boven de getoogde strekken van de vensters drie rechtgesloten geschilderde vlakken. Het rechter geveldeel heeft op de verdieping drie vensters met bovenlicht, waarbij het middelste venster is voorzien van een openslaand raam. Op de tweede verdieping bevinden zich twee vensters met schuiframen en drieruitsbovenlichten. De derde verdieping is voorzien van drie vensters met zesruitsbovenlichten. Aan weerszijden van de bovenlichten en boven de vensters is een houten beschot aangebracht. De gevel wordt afgesloten door de gootlijst op klossen. Waardering De kantoorwoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde en stedenbouwkundige waarde. De kantoorwoning is van cultuurhistorisch belang als onderdeel van de gevelwand aan de Merwekade die een uitdrukking is van een economische ontwikkeling binnen de aan de scheepvaart verwante bedrijfstakken. De kantoorwoning is van architectuurhistorische waarde als gaaf en representatief voorbeeld van een gevel in de stijl van de Art Nouveau. De kantoorwoning is van stedebouwkundige waarde als beeldbepalend onderdeel van de gesloten gevelwand langs de Merwekade en vanwege de beeldbepalende ligging aan de kade op de splitsing van waterwegen. De kantoorwoning is van belang vanwege de hoge mate van gaafheid van het vooraanzicht in hoofdvorm en detaillering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522381
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kantoorwoning in Dordrecht

Woonhuis in een sobere neoclassicistische stijl

Merwekade 76
Dordrecht
Inleiding In 1872 gebouwd WOONHUIS in een sobere neoclassicistische stijl. De voorgevel maakt deel uit van de gesloten gevelwand langs de ..

Woonhuis in de stijl van het Eclecticisme

Merwekade 75
Dordrecht
Inleiding In 1872 gebouwd WOONHUIS in de stijl van het Eclecticisme. De sobere voorgevel maakt deel uit van de gesloten gevelwand langs de ..

Woonhuis annex kantoor

Merwekade 74
Dordrecht
Inleiding Het WOONHUIS annex KANTOOR werd in vierde kwart van de 19e eeuw gebouwd in de stijl van het Eclectiscisme. De voorgevel maakt ond..

Rederijkantoor annex woonhuis

Merwekade 82
Dordrecht
Inleiding Het REDERIJKANTOOR annex WOONHUIS werd in 1865 gebouwd in een Eclecticistische stijl met invloeden van het Neo-Classicisme. De ka..

Woonhuis in de stijl van het Eclectiscisme met een sober uitgevoerde voorgevel

Merwekade 72
Dordrecht
Inleiding Het WOONHUIS werd in vierde kwart 19e eeuw gebouwd in de stijl van het Eclectiscisme met een sober uitgevoerde voorgevel maakt on..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kantoorwoning in Dordrecht

Foto's (1)