Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Overdekte zittribune van voetbalvereninging O.D.S. (Oefening Doet Slagen) in Dordrecht

Overig

Halmaheiraplein 26
3312GH Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 1923-1924
Architect: N.V. Aannemersmaatschappij Groeneveld


Beschrijving van Overdekte zittribune van voetbalvereninging O.D.S. (Oefening Doet Slagen)

Inleiding In 1923-24 in opdracht van de voetbalvereninging O.D.S. (Oefening Doet Slagen) gebouwde, overdekte ZITTRIBUNE. De tribune staat aan de lange zuidzijde van het hoofdveld van het sportveldencomplex Sportpark Reeweg, dat is gesitueerd tussen de spoorweg (zuidzijde), Noordendijk (noordzijde), de Rondweg (A3) aan de oostzijde en de Molenvliet aan de westzijde. De tribune is gebouwd door en naar een ontwerp van de N.V. Aannemersmaatschappij Groeneveld in Dordrecht. De in baksteen en beton uitgevoerde onderbouw van de tribune wordt gekenmerkt door een expresssionistische, aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl. In deze onderbouw bevinden zich kleedkamers, een kantine en een aantal andere ruimtes, die in de loop van de tijd zijn verbouwd. De tribune is de enige in Nederland met een met pannen gedekt schilddak. Omschrijving De zittribune heeft een in baksteen en beton opgetrokken onderbouw en een met Hollandse pannen gedekt, uitkragend houten schilddak. De kap is voorzien van een ijzeren spantconstructie en rust aan de voorzijde op ijzeren kolommen en aan de achterzijde op de betonnen achterwand en de gemetselde buitenmuur. De op een betonnen basis staande bakstenen onderbouw is voorzien van een groot aantal rechtgesloten en rondboogvormige gevelopeningen. De tribune heeft een symmetrisch vooraanzicht. De zitplaatsen op de tribune zijn bereikbaar via betonnen steektrappen die achter gemetselde muren staan. De muren van deze risalerende trappartijen lopen aan de voorzijde getrapt omhoog en zijn uitgemetseld aan de bovenranden. De middelste van de vijf trappartijen heeft een trap aan beide zijden. De twee trappartijen rechts hiervan hebben de opgang aan de rechter kant en de twee trappartijen links hiervan hebben de opgang aan de linker kant. De zijmuren van deze trappen hebben een rechte, door een rollaag afgedekte afsluiting en bevatten ijzeren rondboogdeuren. De hoeken zijn voorzien van overhoekse, zich verjongende steunbeertjes met koppen van aangesmeerde baksteen. De oorspronkelijke rondboogvormige gevelopeningen aan de voorzijde van de trappen zijn grotendeels dichtgemetseld en hier en daar nog voorzien van een boograam. De muren tussen de trappen hebben eveneens een rechte beëindiging met een rollaag. Deze muren bevatten de onder lateien of rollagen staande rechtgesloten vensters en deuren van onder meer de kleed- en doucheruimtes en de kantine. De eigenlijke tribune bestaat uit over de gehele breedte doorgetrokken, van voor naar achter trapsgewijs oplopende betonnen vlakken met zes rijen zitplaatsen. De trappen tussen de rijen hebben een extra trede. De twee middelste rijen zijn deels voorzien van voornamelijk houten kuipstoeltjes en deels van houten banken. De rijen aan weerszijden zijn geheel voorzien van houten banken. De betonnen achterwand wordt verstevigd door zich verjongende steunberen. De ijzeren, aan de bovenkant door middel van staande kruiskoppelingen met elkaar verbonden kolommen van de kap staan aan weerszijden van de uitgemetselde borstweringen, die aan de achterzijde door betonnen muren worden versterkt. Op de kolommen ligt een zware, de kap ondersteunende ijzeren balk over de gehele breedte van de tribune. De houten kap heeft een spantconstructie samengesteld uit ijzeren spanten. De constructie is samengesteld uit vakwerk V-spanten met parallelliggers en acht geklonken dubbele Polonceaupanten met zeven velden per spantbeen. De vakwerk V-spanten liggen onder de beide kopse dakschilden, de Polonceauspanten liggen ertussen. De spanten zijn horizontaal aan elkaar gekoppeld door middel van elkaar kruisende diagonalen. De linker zijgevel wordt horizontaal geleed en verlevendigd door uitgemetselde baksteenlagen. De negen met platen dichtgezette vensters worden van elkaar gescheiden door uitgemetselde penanten. Het middelste venster is dichtgemetseld. Ter hoogte van de zitplaatsen klimt de gevel trapsgewijs. De bovenranden worden ook hier door decoratief uitgemetselde baksteen verlevendigd. tussen deze muren en de kap is een glaswand geplaatst, waarvan het glas in stalen ramen is gevat. De achtergevel is boven de betonnen basis geheel opgetrokken in schone baksteen en voorzien van rechtgesloten gevelopeningen onder rollagen. De gevel wordt horizontaal geleed en verlevendigd door uitgemetselde randen. Op de begane grond bevindt zich rechts een reeks, onder een doorlopende rollaag staande vensters, als die in de linker zijgevel. De vensters staan aan weerszijden van uitgemetselde penanten. Links van deze reeks staan twee deuren (waarvan de linker tweedelig is), nog enkele kleine vensters en enkele grote vensterpartijen met houten penanten tussen de ramen. Deze in het linker deel van de gevel staande vensters worden overspannen door een lange betonnen latei. De gevel wordt aan weerszijden van de deuren geaccentueerd door uitmetselingen. Het hogere deel van de gevel is grotendeels blind, maar bevat in het rechter deel nog enkele rechthoekige en liggende vensters, waarachter zich opslagruimtes bevinden. Onder de uitkraging van de kap ligt een over de gehele breedte van de gevel doorgetrokken, aaneengesloten vensterreeks met gemetselde penanten. Ook de rechter zijgevel wordt horizontaal geleed en verlevendigd door dunne banden van uitgemetselde baksteen. Links in deze zijgevel staat een deur met gedeeld bovenlicht boven een stoepje. Dit bovenlicht en het venster met driedelig bovenraam rechts ervan staan beide onder een rollaag. Het rechter deel van de gevel is op de begane grond aan het oog onttrokken door een niet onder de bescherming vallende aanbouw. De gevel en de glaswand erboven zijn verder als die aan de linker zijde. Waardering De zittribune is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde. - De tribune heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een sociaal-culturele ontwikkeling en als een bijzonder en representatief voorbeeld van een typologische ontwikkeling. - De tribune heeft architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere belang voor de geschiedenis van de bouwkunst en de bouwtechtniek, en vanwege het bijzondere ontwerp, vanwege het materiaalgebruik en de detaillering. - De tribune heeft ensemblewaarde als een essentiëel onderdeel van een complex en vanwege de bijzondere situationele betekenis, verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van dit gedeelte van Dordrecht. - De tribune is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. - De tribune heeft grote zeldzaamheidswaarde vanwege de aanwezigheid van een met pannen gedekt schilddak op een stalen constructie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522363
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Zittribune Halmaheiraplein te Dordrecht, de tribune is de enige in Nederland met een met pannen gedekt schilddak.

Een tribune is een stellage, bedoeld om bezoekers naar een evenement - bijvoorbeeld een sportwedstrijd - te laten kijken. Het belangrijke voordeel van een tribune is dat hij aan de achterzijde hoger is, zodat de achterste toeschouwers over de hoofden van de voorste toeschouwers kunnen kijken.

Een tribune kan overdekt zijn, maar dat hoeft niet. De zitplekken kunnen bestaan uit individuele stoelen met rugleuning of simpele houten planken. Er zijn ook staantribunes met enkel staanplaatsen.

Een tribune kan permanent aanwezig zijn of mobiel. De permanente zitplaatsen in een theater of concertzaal vormen eigenlijk ook een tribune, maar daar worden ze meestal niet zo genoemd.Monumenten in de buurt van Overdekte zittribune van voetbalvereninging O.D.S. (Oefening Doet Slagen) in Dordrecht

Schietbaanmuur

Baden Powellaan
Dordrecht
Inleiding Een aan de rand van het Wantijpark staand restant van een MUUR van een schietbaan, omstreeks 1910 opgetrokken in Ambachtelijk-tra..

Landschapskundig Museum

Reeweg Oost 145
Dordrecht
Inleiding Middenstandswoning uit 1913, vanwege de INTERIEURAFWERKING uit het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw. De woning..

Voormalige Technische School

Reeweg Oost 123
Dordrecht
Inleiding SCHOOLGEBOUW uit 1918-1919, gebouwd als Nieuwe Ambachtsschool naar een ontwerp van de Dordtse architecten B. van Bilderbeek & H.A..

Landgoed Dordwijk: toegangshek Sorghvliet

Dordwijklaan
Dordrecht
Omschrijving onderdeel 12 TOEGANGSHEK naar Sorghvliet. Nabij de kruising van Dordwijklaan en regionale rondweg, aan het eind van de kavelsl..

Wantijplantsoen

-
Dordrecht
Inleiding Verdiept gelegen PLANTSOEN in Nieuwe Architectonische tuinstijl, aangelegd naar ontwerp van de tuinarchitect D.F. Tersteeg (1876-..

Kaart & Routeplanner

Route naar Overdekte zittribune van voetbalvereninging O.D.S. (Oefening Doet Slagen) in Dordrecht

Foto's (1)