Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Winkel-woonhuis in Dordrecht

Woonhuis

Voorstraat 475
3311CV Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1885


Beschrijving van Winkel-woonhuis

Inleiding Omstreeks 1885 gebouwd WINKEL-WOONHUIS, met een laat negentiende-eeuwse gevel voor een pand met een oudere kern. De symmetrische lijstgevel is gebouwd in een voor de bouwtijd gangbare stijl van het Eclecticisme. Het pand is inwendig verbouwd. De oudere achtergevel staat direct aan de Voorstraathaven. De voorgevel van het pand maakt deel uit van een gesloten gevelwand in het beschermde stadsgezicht van Dordrecht. Omschrijving Het winkel-woonhuis heeft een geheel symmetrische voorgevel met een in diverse bouwmaterialen opgetrokken winkelpui, waarboven twee bouwlagen van schoon metselwerk met accenten van gepleisterde baksteen. De pui heeft een plint van zwart geschilderde hardsteen. In het midden een deur met onder meer een begroken fronton en voluten, geflankeerd door smalle houten pilasters versierd met reliëfdecoraties waaronder bollen en kapiteeltjes. Boven de deur een geprofileerd kalf en bovenlicht. De hoeken van de pui worden geaccentueerd door op hoekblokken staande, gecanneleerde halfzuilen met composietkapitelen boven een rechthoekig basement. De etalageramen bevatten voluutmotieven in de buitenste bovenhoeken. Aan weerszijden van de vlakke puibalken bevinden zich gebeeldhouwde houten leeuwenkoppen, die de bekroning vormen van de kapitelen. De ter hoogte van de halfzuilen gekorniste borstwering tussen de vensters en de cordonlijst van de eerste verdieping is gepleisterd en voorzien van Renaisance motieven. De drie rechtgesloten vensters met schuiframen staan tussen met speklagen geaccentueerde penanten en onder driepassen met sluit- en aanzetstenen. De boogtrommels boven de buitenste vensters zijn ingevuld met reliëfs van onder meer een schaal met bloemen. De middelste bevat een in een medaillon gevatte, gehelmde kop. De eerste verdieping heeft aan weerszijden een hoekliseen, die wordt bekroond door een Ionisch kapiteel. Deze is tevens de aanzet van een grote, uitgemetselde driepasboog met sluit- en aanzetstenen. In het midden hiervan staat een rondboogvenster, eveneens met hoek, sluit- en aanzetstenen. De gevel wordt afgesloten door een verhoogd entablement en klauwstukken. De klauwstukken aan weerszijden van de smallere middenpartij staan boven een geprofileerde deklijst. Het entablement heeft een uitkragende kroonlijst, die rust op bewerkte klossen en onder meer is voorzien van guttae en omlijste panelen in de architraaf. De waarschijnlijk oudere, in schone baksteen opgetrokken achtergevel grenst aan de Voorstraathaven en is voorzien van onder getoogde strekken staande vensters en schieters. De hoge, smalle gevel heeft op begane grondniveau een licht getoogd venster met zesruits raam en rechts ervan een klein rechthoekig venstertje. Op de eerste verdieping twee getoogde vensters met T-ramen. Daarboven een rechtgesloten venster met tweeruits raam. De geveltop bevat een rond venster met stalen raam en is voorzien van door deklijsten afgedekte smalle schouders en een kleine tuit. Het pand is inwendig verbouwd. Waardering Het winkel-woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde. - Het pand heeft cultuurhistorische waarde vanwege de voorgevel, die een bijzondere uitdrukking is van een typologische ontwikkeling in de woon-winkelarchitectuur. - Het pand heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van laat negentiende-eeuwse winkelarchitectuur met een representatief karakter, vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de voorgevel en vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de detaillering. - Het pand heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde als een bijzonder onderdeel van een gesloten gevelwand in het historische stadshart van Dordrecht. - De gevel is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522343
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Winkel-woonhuis in Dordrecht

Pand met eenvoudige lijstgevel met schuiframen

Voorstraat 473
Dordrecht
PAND met eenvoudige lijstgevel (XVIII) met schuiframen uit de bouwtijd. Pui gewijzigd, kroonlijst verdwenen. Aan de Voorstraatshaven vakwer..

Pand met gepleisterde lijstgevel met onder de kroonlijst imitatie rococo consoles in stuc en houtsnijwerk

Voorstraat 436
Dordrecht
PAND met gepleisterde lijstgevel (XIX c) met onder de kroonlijst imitatie rococo consoles in stuc en houtsnijwerk. Gebouw van eenvoudige do..

Pand met eenvoudige lijstgevel

Voorstraat 432
Dordrecht
PAND met eenvoudige lijstgevel (XIX d). Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Pand met gepleisterde lijstgevel

Voorstraat 440
Dordrecht
PAND met gepleisterde lijstgevel (XIX A). Geprofileerde vensteromlijstingen. Empire draairamen. Gebouw van eenvoudige doch harmonische arch..

Hoekpand Molenstraat. Huis, waarvan nog de zijgevel met uitgekraagde schoorsteen zichtbaar is. De voorgevel heeft een kroonlijst met triglyphen en met ..

Voorstraat 444
Dordrecht
HOEKPAND Molenstraat. Huis (XVII), waarvan nog de zijgevel met uitgekraagde schoorsteen zichtbaar is. De voorgevel (ca. 1800) heeft een kroo..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)