Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis van het type herenhuis in Dordrecht

Woonhuis

Sint Jorisweg 50
3311PL Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 1875-1900


Beschrijving van Woonhuis van het type herenhuis

Inleiding Omstreeks 1880 gebouwd WOONHUIS van het type herenhuis. Het huis heeft een representatieve voorgevel die de stilistische kenmerken bezit van het voor de bouwtijd gangbare Eclecticisme. De mannenkoppen in de sluitstenen van de gevelopeningen van de rechter tavee en de consoles in het entablement zijn naar verluid vervaardigd naar een portret van de vermaarde Dordtse schilder Ary Scheffer. In de loop der tijd is het inwendige van het huis diverse malen aangepast. Het huis is gesitueerd in de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht. Omschrijving Het pand heeft twee bouwlagen onder een met gesmoorde Hollandse pannen en Bouletpannen gedekte mansardekap. De asymmetrische, vijf-assige voorgevel is van het type lijstgevel en is opgetrokken in schone baksteen (staand verband) die verlevendigd is met accenten van pleisterwerk. De voorgevel wordt horizontaal geleed door een dunne cordonlijst en heeft een zwart geschilderde, gepleisterde plint. Tussen deze plint en de onderdorpels van de vensters op de begane grond twee lagen imitatie-rustica blokken. De gevelopeningen in beide bouwlagen zijn rechtgesloten. De hoofdingang bevindt zich in een portiek, waarboven een balkon. De wanden van het portiek zijn verlevendigd met pleisterwerk voorzien van schijnvoegen. De paneeldeur heeft een smeedijzeren raamrooster en een fronton met geprofileerde randen. Boven de deur een bovenlicht. De twee vensters links van de deur hebben een geprofileerde vensteromlijsting met een eveneens geprofileerd kroonlijstje en bevatten vereenvoudigde schuiframen. Het grote venster rechts van de deur is voorzien van een samengesteld raam met twee bewerkte tussenstijlen en heeft ook een geprofileerde omlijsting met kroonlijstje. Rechts van dit venster bevindt zich een tweede deur in een portiek, die wordt afgesloten door een strek met getoogde onderrand, aanzetstenen en een in hoogreliëf uitgevoerd mannenkopje als sluitsteen. Boven het portiek een klein, op consoles rustend balkon met een smeedijzeren hek. De balkondeur staat onder een bovenlicht en een strek als die boven de deur. De verdiepingsvensters zijn te vergelijken met de vensters op de begane grond. Het balkon boven de hoofdingang rust op consoles en is voorzien van een houten balustrade met gedraaide balusters. De balkondeur staat onder een geprofileerd kalf en bovenlicht. De gevel wordt beëindigd door een geprofileerd entablement en een eveneens geprofileerde gootlijst, die wordt gedragen door consoles met mannenkoppen in hoogreliëf als die in de sluitstenen van de rechter travee. Uit het midden van het voorste dakschild steekt een gemetselde, vanuit de dakvoet opgetrokken dakkapel met een symmetrische indeling. De dakkapel bevat twee rondboogvensters die van elkaar worden gescheiden door een penant met een pilaster met kapiteel. De hoeken worden geaccentueerd door speklaagjes en zijn verbonden met kleine vleugelstukken. De dakkapel wordt bekroond door een fronton met een geprofileerde deklijst. Aan weerzijden van de dakkapel bevindt zich een kleine houten dakkapel met een door een pironnetje bekroonde spits met uitkragende rand. De rechter travee wordt bekroond door een voor een dwarskapje staande stenen dakkapel met een rond venster met een een vierpasraam en profiellijst, schouders met geprofileerde deklijsten en bolbekroning en een tuit met geprofileerde kroonlijst die eveneens door een bol wordt bekroond. De voorgevel van het huis is verbonden met het rechter buurpand door middel van een gemetselde, tegelijkertijd met het huis opgetrokken erfscheiding in de vorm van een doorgang naar achteren. De deur hierin staat onder een strek met getoogde onderrand en kop in de sluitsteen als die in de rechter travee van het huis. In het interieur zijn onder meer een 19de eeuws stucplafond, een marmeren schouw en schuifdeuren in de kamers-en-suite bewaard gebleven. Waardering Het herenhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde. - Het herenhuis is van cultuurhistorisch belang als een representatief voorbeeld van woonhuisarchitectuur voor de beter gesitueerden - Het herenhuis heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de situering en als een bijzonder, beeldbepalend onderdeel van een gesloten gevelwand in de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht. - Het huis heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een bouwstijl die karakteristiek is voor de bouwtijd en vanwege de bijzondere detaillering. - Het herenhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522320
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis van het type herenhuis in Dordrecht

Schouwburg Kunstmin

Sint Jorisweg 76
Dordrecht
Inleiding Op initiatief van de Dordtse Vereeniging "Kunstmin" gebouwde SCHOUWBURG uit 1889, naar ontwerp van architect J. Verheul Dzn.(186..

Voormalig onderkomen van de gemeentelijke dienst beheer der gemeentewerken

Sint Jorisbrug 12
Dordrecht
Inleiding Voormalig onderkomen van de GEMEENTELIJKE DIENST Beheer der Gemeentewerken. Het dienstgebouw is omstreeks 1880 gebouwd en heeft d..

Wilhelminastichting

Wilhelminastichting 1
Dordrecht
Inleiding Carrévormig HOFJE, "Wilhelminastichting", met bijbehorende erfscheidingen, gebouwd in 1926-1927 naar ontwerp van de Dordtse arch..

Herenhuis

Vest 72
Dordrecht
Inleiding Omstreeks 1865 gebouwd WOONHUIS van het type herenhuis, gelegen op de hoek van de Vest en de Sint Jorisbrug. Het pand vormt samen..

Langgerekt blok met twee keer 21 arbeiderswoningen onder één kap

De Vereniging 1
Dordrecht
Inleiding Langgerekt blok met twee keer 21 ARBEIDERSWONINGEN onder één kap. De woningen vormden de eerste "hof" die door de 'Vereeniging ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)