Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schoolgebouw ("Gemeenteschool no.2") in Dordrecht

Gebouw

Hofstraat 5
3311XH Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 1913
Architect: Gemeentewerken


Beschrijving van Schoolgebouw ("Gemeenteschool no.2")

Inleiding SCHOOLGEBOUW ("Gemeenteschool no.2"), in 1913 gebouwd naar ontwerp van Gemeentewerken in de stijl van de Neo-Hollandse Renaissance, waarbij door de toepassing van het Dordtse geveltype specifiek wordt teruggegrepen op historische stijlmotieven verbonden met de stad Dordrecht. De school was oorspronkelijk bestemd voor het openbaar lager onderwijs en was Hofschool genaamd. Achter het gebouw ligt een schoolplein. Omschrijving Het schoolgebouw heeft een T-vormige plattegrond en is op een uitgemetselde onderbouw opgetrokken in rode baksteen over twee bouwlagen met kaplaag. Het gebouw heeft een langgerekt volume langs de Hofstraat onder zadeldak en een haaks daarop staand deel onder zadeldak. De dakschilden zijn bedekt met Hollandse pannen. In de kap meerdere dakkapellen met houten luik en loden piron. Het metselwerk is verlevendigd met natuurstenen cordonlijsten. De voorgevel bevat rechtgesloten kruiskozijnen met roedenverdeling, geplaatst onder teruggemetselde boogtrommels met decoratief metselwerk met hardstenen knoppen. Luiken voor de onderramen. Aan de onderzijde kunststenen dorpels die zijn opgenomen in een doorlopende cordonlijst. De boogtrommels van de ramen op de verdieping hebben gemetselde driepassen en kunststenen in de boogrand. De symmetrische voorgevel, met centraal de hoofdentree, telt in totaal veertien vensterassen en heeft in het midden en op beide drieasssige hoekrisalieten een trapgevel met steekkap. De entree is bereikbaar via een dubbele hardstenen trap met een bordes en een balustrade van kunststenen zuiltjes. De balustrade loopt langs het bordes en wordt op de hoeken gemarkeerd door twee kunststenen beelden van leeuwen met een wapenschild. De dubbele paneeldeur is rondboogvormig en heeft vier rechtgesloten en twee rondboogvormige deurlichten met decoratief smeedwerk. De entree heeft een neo-renaissancistische kunststenen omlijsting met fronton met in het fries de tekst 'Gemeenteschool no. 2'. Het hoofdgestel rust op twee halfzuilen met Komposiet kapitelen. In de zwikken profiellijsten. Ter hoogte van de verdiepingsvloer een band van siermetselwerk met natuursteenblokken en op de hoeken van de gevels leeuwenkoppen. Op de verdieping zijn tussen de bovenramen gemetselde halfzuiltjes geplaatst die rusten op consoles met kunststenen kinderkopjes. De centrale trapgevel heeft in de geveltop een kruiskozijn met aan weerszijden een kunststenen gevelsteen, met gekrulde hoeken en kuifje, waarin inscripties met het bouwjaar: 'anno' en '1913'. De trapgevels op de hoeken hebben twee kruiskozijnen in de top en een tweeruits venster met luiken. De geveltoppen zijn verlevendigd met gecementeerde banden. De trommelbogen zijn gemarkeerd met kinderkopjes. De treden van de trapgevels zijn afgedekt met kunststenen dekplaten. Op de geveltop een kunststenen leeuw. De zijgevels van het hoofdgebouw zijn verlevendigd met gecementeerde speklagen. De rechterzijgevel heeft vier vensterassen. De linker zijgevel heeft links een zijdeur onder een triplet en op de verdieping een kruiskozijn. In beide dakschilden drie dakkapellen. In de achtergevel van het hoofdgebouw rechts een smalle risaliet, waarin zich de toiletten bevinden, met op elke bouwlaag twee schuifraampjes. De dwarsgeplaatste bouwmassa heeft aan de kopse gevel een dubbele trapgevel met in de geveltoppen een tweeruits venster. Links een achteruitgang met dubbele deuren met triplet bovenlichten. Op de verdieping boven deze deuren een kruiskozijn. In beide zijgevels van dit bouwvolume zes vensterassen met rechtgesloten kruiskozijnen met roedenverdeling geplaatst onder teruggemetselde boogtrommels, waarin decoratief metselwerk met hardstenen knoppen. In beide kappen drie dakkapellen. Het interieur bevat oorspronkelijke onderdelen zoals het betegelde portaal, granito gangvloeren en de plinten van groen geglazuurde tegels. De trappen in het centrale trappenhuis zijn van gepolijste natuursteen en hebben smeedijzeren balusters en spijlen en een brede houten leuning. Aan het trapbordes een negenruits raampartij met gestileerd glas-in-lood. In de gangen gemetselde korfbogen en rondbogen. De lokalen hebben aan de gangzijde zesruits vensters met vierruits bovenlichten. De plafondbalken rusten op eenvoudige sleutelstukken. Waardering In 1913 gebouwde schoolgebouw in Neo-Hollandse Renaissancestijl, met toepassing van het Dordtse geveltype, van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt, alsook van belang wegens ensemblewaarde met de nabijgelegen panden opgetrokken in dezelfde bouwstijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522317
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schoolgebouw ("Gemeenteschool no.2") in Dordrecht

Pand met zeer eenvoudige lijstgevel voor pand van parterre en verdieping

Hofstraat 16
Dordrecht
PAND met zeer eenvoudige lijstgevel voor pand (XVIII ?) van parterre en verdieping. Gewijzigde onderpui, verdieping met late Empire-ramen. G..

Pand met klokgevel waarvan de top verdwenen

Hofstraat 14
Dordrecht
PAND met klokgevel (XVIII), waarvan de top verdwenen. Zijvoluten. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige..

Pand met eenvoudige gepleisterde lijstgevel voor pand van parterre en verdieping

Hofstraat 18
Dordrecht
PAND met eenvoudige gepleisterde lijstgevel voor pand (XVIII ?) van parterre en verdieping. Enigszins gewijzigde onderpui, geprofileerde pui..

Gepleisterde klokgevel voor huis van parterre, verdieping en zolderverdieping

Hofstraat 12
Dordrecht
Gepleisterde klokgevel voor HUIS van parterre, verdieping en zolderverdieping (XVIII). De panden Hofstraat 4-12 vormen een goede, te rehabi..

Pand met een eenvoudige lijstgevel

Hofstraat 24
Dordrecht
PAND met een eenvoudige lijstgevel (XVIII). Gewijzigde pui. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waard..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schoolgebouw ("Gemeenteschool no.2") in Dordrecht