Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Station Dordrecht in Dordrecht

Gebouw

Stationsplein 1
3311JV Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 1871-1872
Architect: K.H. van Brederode en architect N.J. Kamperdijk


Beschrijving van Station Dordrecht

Inleiding STATIONSGEBOUW met perronoverkapping van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.(M)) op het traject Rotterdam - Antwerpen. Het evenwijdig aan het spoor staande stationsgebouw van Dordrecht is 108 meter lang (breed) en is gebouwd als een station van de tweede klasse. Het van 1871-1872 daterende station kan zowel zijn ontworpen door de bouw- en werktuigbouwkundige K.H. van Brederode als door architect N.J. Kamperdijk, die destijds voor meerdere stations van de H.IJ.S.de ontwerpen leverden. Het gebouw heeft de stilistische kenmerken van de voor veel stationsgebouwen uit die tijd gangbare Rondbogenstijl. Het stationsgebouw vormt een complex met de perronoverkapping van het eilandperron. Omschrijving Het langgerekte stationsgebouw heeft een uit rechthoekige onderdelen samengestelde plattegrond. Het stationsgebouw bestaat uit een hoog opgaand centraal gedeelte met verdieping en een verdiepingloze vleugel aan weerszijden, die worden beëindigd door dwarsvleugels die eveneens een tweede bouwlaag hebben en van een lage, teruggerooide uitbouw zijn voorzien. De diverse bouwdelen staan onder zadel- en schilddaken, die oorspronkelijk waren gedekt met zinken roeven. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en worden verlevendigd door accenten van gepleisterde baksteen en grijze hardsteen. De bouwvolumes verspringen aan de voorzijde ten opzichte van elkaar. Het stationsgebouw heeft een symmetrisch vooraanzicht met hardstenen plint en rondboogvormige gevelopeningen met hardstenen onderdorpels en geprofileerde neggen, waartussen kruisramen onder driedelige bovenramen. De voorgevel van het hoog opgaande en onder een flauw hellend schilddak staande centrale volume is vertikaal geleed door bloklisenen (begane grond) en lisenen met boogspiegels (verdieping) die ook de hoeken accentueren en telt drie, drie-assige traveeën. Tussen beide bouwlagen ligt een geprofileerde cordonlijst die doorloopt als kroonlijst over de vleugels en de uitbouwtjes, en tevens de dwarsvleugels horizontaal geleedt. De begane grond van de middentravee bevat drie terugliggende vensters met kruisramen onder driedelige rondboog-bovenramen met tussenstijlen. De vensters hebben geprofileerde neggen en staan onder witte, gekoppelde profielbogen die op kraagsteentjes staan. De traveeën aan weerszijden van de middenrisaliet bevatten een toegang tot de stationshal, die evenals de vensters aan weerszijden onder een rondboog-bovenlicht staan. De negen gevelopeningen op de begane grond waren oorspronkelijk alle ingevuld met deuren en staan onder gekoppelde profielbogen. De geprofileerde cordonlijst is verkropt over de vier lisenen. De negen rondboog-vensters op de verdieping hebben gepleisterde borstweringen en ramen die vergelijkbaar zijn met de ramen op de begane grond, maar de profilering in de neggen is anders. De middentravee wordt beëindigd door een gepleisterd fronton met een houten kroonlijst, een uurwerk in het timpaan met aan weerszijden een driezijdig spaarveld in de zwikken. Tussen het fronton en de verdiepingsvensters ligt een gepleisterd veld met de opschrift 'STATION DORDRECHT'. De traveeën aan weerszijden van de middentravee hebben als beëindiging een mezzanino met drie rechthoekige vensters tussen een boogfries en een geprofileerde daklijst. De zijgevels van voornoemd hoofdvolume zijn wit gepleisterd en blind. De terugliggende zes-assige vleugels zijn vrijwel identiek aan elkaar en bevatten oorspronkelijk de wachtkamers. De geprofileerde raamomlijstingen van de vensters zijn vergelijkbaar met die op de verdieping van de middentravee. De bovenramen zijn hier dichtgezet, evenals de bovenlichten van de de deuren voor de diverse achterliggende ruimtes. De gevelopeningen staan onder een reeks gekoppelde profielbogen. De lateraal van de voornoemde vleugels staande gevels zijn de kopgevels van de dwarsvleugels. De hoeken hiervan zijn geaccentueerd door lisenen als die van het hoofdvolume. De begane grond bevat een pseudo-triplet met in het midden een groot venster met roedenverdeling en een venster aan de ene en een deur aan de andere kant. Ook deze gevelopeningen waren oorspronkelijk ingevuld met deuren en zijn van elkaar gescheiden door deelzuiltjes met fantasiekapiteeltjes. Onder de cordonlijst ligt een gepleisterd veld zonder opschrift. De verdiepingsvensters zijn voorzien van ramen die staat binnen vlakke neggen en tussen gepleisterde borstweringen en gekoppelde profielbogen. De geveltop bevat een blind, cirkelvormig oeil de boeuf. De gevelbeëindiging is een gebroken kroonlijst met een cassettenfries en een attiekverhoging met tuit. De zijgevels zijn gepleisterd op de verdieping en blind. De teruggerooide lage uitbouwen aan de zijgevels van de dwarsvleugels bevatten aan de voorzijde twee vensters (oorspronkelijk deuren) met ramen met roedenverdeling onder vlakke boogtrommels en geprofileerde rondbogen. Tegen de kroonlijst ligt een boogfries. De zijgevels zijn gepleisterd en staan tussen bloklisenen die zowel de hoeken van de voor- als van de achtergevel accentueren. De gevel van de linker uitbouw (die oorspronkelijk de toiletruimtes bevatte) is enigszins verstoord door een nieuwe, vergrote gevelopening. De op het spoor georiënteerde, ook van een hardstenen plint voorziene achtergevel toont in tegenstelling tot de voorzijde geen verspringingen, waardoor de verschillende volumes onder de houten hangluifel alleen door de bloklisenen van elkaar zijn te onderscheiden. De lagere bouwdelen worden beëindigd door een doorlopende kroonlijst, die tevens fungeert als cordonlijst van de hogere volumes. De gevelopeningen op de begane grond zijn rondboogvormig en zijn voorzien van geprofileerde neggen. De vensters op de begane grond hebben een roedenverdeling, evenals de onder bovenlichten staande deuren. De venster- en deurbogen worden geaccentueerd door witte profielbogen, die contrasteren met de donkere gevel. In het hoofdvolume staat op de verdieping een reeks van acht, boven gepleisterde borstweringen staande, getoogde vensters met zesruits ramen binnen de geprofileerde neggen. De gevelbeëindiging met een fries van rondbogen onder een mezzanino - waarin acht venstertjes - is te vergelijken met die aan de voorzijde. De verdiepingen van de dwarsvleugels bevatten onder gekoppelde profielbogen staande rondboogvensters die voor een groot deel zijn dichtgezet. De kopgevels van de rechter dwarsvleugel (oorspronkelijk het goederenkantoor) is afgedekt met een kroonlijst, heeft een kleine tuit als bekroning en op de lisenen liggende schouderstukken. De kopgevel van de linker dwarsvleugel is op de verdieping vergelijkbaar met de kopgevel aan de voorzijde. De met tuien aan de achtergevel opgehangen perronoverkapping bestaat uit vakwerkspanten van welijzer met opwaarts gerichte onderranden, waarop een houten lessenaardak ligt. Het interieur van het stationsgebouw is voor een deel in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De zich in het hoge, centrale volume van het stationsgebouw bevindende stationshal met de loketten is een hoge, ongedeelde ruimte met gestucte wanden en plafond. De hal is breed, maar ondiep en wordt voorzien van daglicht door de twee keer negen gevelopeningen in de voorgevel. De twee korte halwanden zijn gewijzigd op de begane grond. Boven de brede geprofileerde cordonlijsten staan twee blinde rondboogvensters binnen een omlijsting. De doorgetrokken cordonlijst scheidt ook de twee in de lange wand staande reeksen gevelopenigen, die binnen een geprofileerde houten omlijsting staan. De vensters en deuren op de begane grond - met lambrizering van geglazuurde baksteen en hardstenen elementen - staan onder uitkragende, geprofileerde kroonlijsten. De vensters hierboven hebben geprofileerde onderdorpels. Recht tegenover deze vensters staat boven de loketten een reeks van acht blinde vensters binnen een identieke houten omlijsting. Het deel van deze wand onder de cordonlijst heeft over de gehele breedte een borstwering van gepolijste zwarte natuursteen. De wand is in het midden voorzien van een gebogen deel, waarachter zich de loketten bevinden. Deze loketwand is voorzien van drie rondboogvensters met aan weerszijden pilasters, die worden bekroond door met goudverf geaccentueerde composietkapitelen. De vensters aan weerszijden van de loketwand zijn als de loketvensters, maar staan onder geprofileerde kroonlijsten, evenals de deuren links in de hal, waarvan het houten boogveld is ingevuld met twee kwartcirkels met geprofileerde lijst. De pilasters in de hoeken van de hal worden eveneens bekroond door kapitelen. Het plafond is verdeeld in twee, tussen koven en profiellijsten liggende vlakken. Waardering Het stationsgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurische waarde. - Het stationsgebouw is van cultuurhistorisch belang als een bijzondere en representatief voorbeeld van een typologische ontwikkeling. - Het stationsgebouw heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de bijzondere ligging aan een plein en aan de belangrijkste toegangsweg naar de binnenstad. Het heeft bovendien ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met de perronoverkappingen. - Het stationsgebouw heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een voor de bouwtijd karakteristieke bouwstijl, vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege het materiaalgebruik en de detaillering. - Het stationsgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522309
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
    Dordrecht   
Station Dordrecht
Station Dordrecht
Plaats Dordrecht
Afkorting Ddr
Opening 1 januari 1872
Perrons 3
Perronsporen 7 (Sporenschema)
Spoorlijn(en) Staatslijn I
Betuwelijn (MerwedeLingelijn)
Stadsbus stadsBuzz: 2 t/m 5 | 7 t/m 10
Streekbus streekBuzz: 93 & 192
snelBuzz: 316 & 392
R-net: 488
RET: 143
Connexxion: 166 | 168 | 175 | 176
Arriva: 620
Nachtbus nachtBuzz: 888
Vervoerders
- Treinvervoerder Qbuzz & NS
- Busvervoerder RET, Qbuzz, Connexxion & Arriva
Reizigers 24.351 (2017)[1] per dag
Coördinaten 51° 48′ NB, 4° 40′ OL
Externe link  NS-stationsinformatie
Station Dordrecht (Randstad (gebied))
Station Dordrecht
Portaal  Portaalicoon   Openbaar vervoer

Station Dordrecht is het oudste treinstation van de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het op 1 januari 1872 geopende station ligt ten zuiden van het centrum, bij de negentiende-eeuwse schil. Het stationsgebouw is in neorenaissancestijl opgetrokken en valt op door zijn monumentale bouwstijl in de eerste waterstaat-categorie, evenals station Zwolle. Hoewel Karel Hendrik van Brederode gezien wordt als de architect van de standaardstations, is het station van de hand van Nicolaas Johannes Kamperdijk.[2][3] In de tijd dat het station gebouwd werd, stond het op het grondgebied van de toenmalige gemeente Dubbeldam.

Het station ligt buiten de vroegere stadsmuren van Dordrecht en buiten de vroegere bebouwing. Om de stad te verbinden met het station is een rechtstreekse doorsteek naar de stad aangelegd, de Johan de Wittstraat. Langs deze route is in 1879 een paardentramlijn geopend naar het centrum van Dordrecht en de Merwekade, waar er aansluiting was op de veerboten naar de streek. Deze tram is in 1919 opgeheven.

Dordrecht werd op het spoorwegennet aangesloten toen men Rotterdam wilde verbinden met Antwerpen. Deze verbinding kon tot stand komen na de bouw van de spoorbruggen over de grote rivieren ten noordwesten en zuiden van Dordrecht en werd in 1872 geopend. Op 1 januari 1872 de verbinding met Breda/Roosendaal en op 1 november 1872 met Rotterdam. Op 16 juli 1885 kwam de verbinding naar Gorinchem in gebruik.

De dichtstbijzijnde stations zijn Dordrecht Stadspolders, Dordrecht Zuid en Zwijndrecht. In station Dordrecht sluit de spoorlijn Elst - Dordrecht aan op de spoorlijn Breda - Rotterdam.

In 2004 heeft men om de overlast van hangjongeren tegen te gaan permanent toezicht van stadswachten ingesteld en door middel van hekken de toegang vernauwd. Dit leidde tot gemengde reacties bij de Dordtse bevolking.

OV-chipkaart

Dit station is sinds mei 2016 afgesloten met OVC-poorten op de MerwedeLingelijn van Qbuzz en op Staatslijn I met OVC-poorten van NS. Voor overstappers zijn er zowel Qbuzz- als NS-palen waar zij kunnen uit- en inchecken bij deze maatschappijen.

Infrastructuur

Station Dordrecht beschikt over drie perrons met daarlangs zeven perronsporen: 1-5, 15 en 20. De sporen 1-5 worden gebruikt voor doorgaande treinen, perronspoor 15[4] is een kopspoor aan de oostzijde, in gebruik voor treinen richting Geldermalsen en het westelijke kopspoor 20 wordt alleen in de ochtend gebruikt door een Sprinter richting Rotterdam. Daarnaast heeft Dordrecht nog een aantal goederensporen. Aan de westzijde van het emplacement, ter hoogte van de vroegere spoorweghaven, sluit de stamlijn naar de Dordtse havens aan.

In 1995 is een derde spoor richting Lage Zwaluwe aangelegd (zie Aanleg van het derde spoor in 1995). Dit om goederentreinen de mogelijkheid te geven om te wachten buiten het station zonder de reizigerstreinen te hinderen. Er is een belangrijke helling naar de nieuwe spoorbrug. Deze heeft een grotere hoogte dan de oude spoorbrug. Bij het nemen van de brug heeft een zware goederentrein een aanloop nodig zonder stopseinen. Ook komende van Geldermalsen is een extra spoor aangelegd.

Afbeeldingen

Treindienst

Het station wordt in de dienstregeling 2019 door de volgende treinseries bediend:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
2200 Intercity Amsterdam CentraalAmsterdam SloterdijkHaarlemLeiden CentraalDen Haag HSDelftRotterdam CentraalDordrechtRoosendaalVlissingen Vormt tussen Amsterdam Centraal en Leiden Centraal een kwartierdienst met serie 2100. Vormt tussen Leiden Centraal en Dordrecht een kwartierdienst met serie 2400. In de spits vanaf/tot Roosendaal gecombineerd met serie 12200.
2300 Intercity DordrechtBreda Rijdt alleen in de spits; 1x per uur
2400 Intercity Lelystad CentrumAlmere CentrumAmsterdam ZuidSchiphol AirportLeiden CentraalDen Haag HSDelftRotterdam CentraalDordrecht Rijdt niet na 22:00 uur. Vormt tussen Lelystad Centrum en Leiden Centraal een scheve kwartierdienst met de series 700/1800. Vormt tussen Leiden Centraal en Dordrecht een kwartierdienst met de serie 2200.
5000 Sprinter Den Haag CentraalDen Haag HSDelftRotterdam CentraalDordrecht Rijdt niet 's avonds na 20:00 en in het weekend. Vormt tot 20:00 een kwartierdienst met de 5100.
5100 Sprinter Den Haag CentraalDen Haag HSDelftRotterdam CentraalDordrecht Vormt tot 20:00 een kwartierdienst met de 5000.
5900 Sprinter DordrechtRoosendaal 's Avonds en in het weekend eenmaal per uur.
6600 Sprinter DordrechtBredaTilburg's-HertogenboschNijmegenArnhem Centraal Rijdt niet ’s avonds tussen Nijmegen en Arnhem Centraal. Rijdt op zondag overdag 1x per uur tussen 's-Hertogenbosch en Arnhem Centraal
7100 Stoptrein (Qbuzz) DordrechtGorinchem Rijdt onder de formule van R-net. Stopt niet in Hardinxveld Blauwe Zoom
7200 Stoptrein (Qbuzz) DordrechtGorinchemGeldermalsen Rijdt onder de formule van R-net.
21400 Intercity EindhovenUtrecht Centraal; Rotterdam CentraalDordrechtEindhoven Nachtnet. Rijdt alleen in de nachten volgend op vrijdag en zaterdag.

Monumenten in de buurt van Station Dordrecht in Dordrecht

Perronoverkapping behorende bij het complex ns-station Dordrecht

Stationsplein 1
Dordrecht
Inleiding PERRONOVERKAPPING behorende bij het complex NS-station Dordrecht. In 1900 door de Dordtse firma Van Dorsser & Terhorst vervaardig..

William's Place

Stationsweg 1
Dordrecht
Inleiding Het vrijstaande WOONHUIS van het type villa is bekend onder de naam "William's Place", naar een vroeg overleden zoon van de opdra..

Toegangshek van villa

Singel 268
Dordrecht
Inleiding Een in de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht gesitueerd, vrijstaand WOONHUIS van het type villa, met TOEGANGSHEK. De villa is..

Herenhuis

Singel 243
Dordrecht
Inleiding Het vrijstaande WOONHUIS van het type HERENHUIS is vermoedelijk rond 1900 gebouwd in de stijl van het Eclecticisme met invloeden ..

Ensemble van zeven herenhuizen in de stijl van het eclecticisme

Singel 276
Dordrecht
Inleiding Ensemble van zeven HERENHUIZEN uit 1885 in de stijl van het Eclecticisme. De woningen waren bedoeld voor medisch specialisten die..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)