Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hoeve De Biesbosch in Dordrecht

Woonhuis

Van Elzelingenweg 1
3329KS Dordrecht
Zuid Holland

Bouwjaar: 1937


Beschrijving van Hoeve De Biesbosch

Inleiding Een royale, in 1937 gebouwde PACHTERSWONING met een villa-achtige allure, hoofdonderdeel van het boerderijcomplex De Biesbosch. De woning heeft de uiterlijke kenmerken van de Interbellum-architectuur met invloeden van de Delftse School. Omschrijving Het deels één en deels twee bouwlagen tellende woonhuis is opgetrokken vanuit een L-vormige plattegrond en is voorzien van een verdiepingloze uitbouw. Het huis is opgetroken in schone baksteen, staat onder met rode muldenpannen gedekte zadeldaken met uitkragende, op klossen rustende dakgoten en bevat rechtgesloten gevelopeningen. De kopgevels zijn voorzien van vlechtingen en smalle lichtspleten in de top. De naar de weg gekeerde noord-westelijke gevel, met de in metalen letters vermeldde naam van de boerderij, is symmetrisch en heeft een hoger opgaande middenpartij met een onder een steekkap staande puntgevel. De gevel bevat in het midden op de begane grond twee gevelopeningen met openslaande tuindeuren met roedenverdeling in de deurramen en aan weerszijden een onder een rondboog staand venster met roedenverdeling in de openslaande ramen. De dakgoot wordt onderbroken door twee, onder segmentbogen staande deuren met roedenverdeling in de deurramen. De deuren komen uit op een houten balkon, dat steunt op eveneens houten consoles. De gevel links van voornoemde gevel is samengesteld uit een hoger opgaand, symmetrisch rechter deel met puntgevel. Een driezijdige erker op de begane grond heeft overhoekse zijkanten, bevat tussen smalle houten hoekpenanten staande ramen met roedenverdeling en staat onder een met zink gedekt kapje met drie driehoekige dakschilden. De twee onder strekken staande verdiepingsvensters bevatten openslaande ramen met roedenverdeling. Het geveldeel links van voornoemde puntgevel bevat twee smalle vensters, eveneens met roedenverdeling. Uit het dakschild hierboven steekt een houten dakkapelletje met een steil zadeldakje en een openslaand raam met roedenverdeling. Loodrecht op de zijgevel staat een lage uitbouw met in de symmetrische, naar de weg gekeerde gevel een deur en een klein tweeruits venster aan weerszijden. Vóór deze gevel bevindt zich een klein, ommuurd terras. De kopgevel van de uitbouw is blind. De achterste langsgevel ervan bevatte oorspronkelijk drie kleine vensters, waarvan één is dichtgemetseld. Het dwars op het hoofdvolume staande gedeelte met de entree heeft een asymmetrisch ingedeelde puntgevel. De deur staat tussen een gemetseld stoepje en een aan stangen hangende houten luifel. Links van de deur staan twee smalle, met glas-in-lood ingevulde zijlichten. Het venster rechts van de deur bevat een openslaand raam met roedenverdeling en staat onder een rondboog. Op de verdieping staan twee identieke vensters onder strek. Deze topgevel heeft aan de linker hoek een hoge, vanuit de gevels opgemetselde schoorsteen, die aan de bovenkant wordt geaccentueerd door horizontaal uitgemetselde banden. De linker gevel van het dwarsvolume bevat drie kleine lichten. De lage, dwars op voornoemde gevel staande gevel staat onder een lang dakschild dat wordt doorsneden door een hoge, opgemetselde schoorsteen, die vergelijkbaar is met de andere, maar zich naar het dakschild toe verbreedt en is uitgemetseld in de gevel hieronder. Aan weerszijden van deze uitmetseling bevindt zich een smal, drieruits venster. De zuid-west gerichte kopgevel van de woonkamer is op de begane grond voorzien van een klein, met glas-in-lood ingevuld drieruits licht rechts in de gevel, alsmede twee grotere, onder rondbogen staande vensters met roedenverdeling in de openslaande ramen. De twee vergelijkbare verdiepingsvensters staan onder strekken. Waardering De pachterswoning is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde. - Het woonhuis heeft cultuurhistorische waarde als hoofdonderdeel van het boerderijcomplex, dat een bijzondere uitdrukking is van een landschappelijke ontwikkeling en vanwege het belang voor een typologische ontwikkeling in de agrarische bouwkunst. - Het woonhuis heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp en als een goed voorbeeld van moderne vormgeving in de boerderijbouw. - Het woonhuis heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van moderne vormgeving in de boerderijbouw. - Het woonhuis heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang met de schuur en vanwege de bijzondere relatie met de ontwikkeling van het gebied. - Het woonhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522283
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hoeve De Biesbosch in Dordrecht

Grote landbouwschuur onderdeel van het boerderijcomplex 'De Biesbosch'

Van Elzelingenweg 1
Dordrecht
Inleiding Grote LANDBOUWSCHUUR uit 1934, onderdeel van het boerderijcomplex "De Biesbosch". De schuur staat vrij van de bijbehorende pachte..

Griendkeet

Noorderelsweg
Dordrecht
Inleiding In de Polder de Biesbosch, bij de boerderij Middenhoeve staande GRIENDKEET, die waarschijnlijk gebouwd is in het begin van de twi..

Boerderij De Griendheuvel

Noorder Elsweg 12
Dordrecht
Inleiding BOERDERIJ uit 1937, hoofdonderdeel van het boerderijcomplex 'De Griendheuvel' dat in 1937 werd gebouwd in een vanaf 1926 ingepold..

Tuinkoepel

Noorder Elsweg 12
Dordrecht
Inleiding TUINKOEPEL uit ca. 1937, behorende bij het boerderijcomplex 'De Griendheuvel', dat gebouwd is in 1937 in een vanaf 1926 ingepolde..

Boogbrug

Noorder Elsweg 12
Dordrecht
Inleiding BRUG, behorende bij het boerderijcomplex 'De Griendheuvel' uit 1937 en gelegen over het voormalige gat van de Noorder Els. De in ..

Kaart & Routeplanner