Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige "Torckschool" in Rozendaal

Gebouw

Rosendaalselaan 3
6891DE Rozendaal
Gelderland

Bouwjaar: 1842


Beschrijving van Voormalige "Torckschool"

Inleiding Voormalige TORCKSCHOOL uit 1842, oorspronkelijk één-lokaal-school, waarvan het karakter vooral bepaald wordt door de nieuwe voorgevel in neo-renaissancestijl van de verbouwing in 1902, waarbij het panbd in twee lokalen gesplitst werd en naar voren uitgebreid. Het pand heeft een unieke ligging als visuele afsluiting van het fraaie beekdal en vormt zo de scheiding tussen het lagere deel van het dorp en het bovendeel bij het kasteel. Omschrijving: De school is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een schilddak gedekt met gesmoorde, verbeterde holle pannen. Aan de voorzijde bevindt zich achter de topgevel een steekkap. De voorgevel is opgetrokken als schoon werk. De overige gevels zijn gepleisterd en wit gesausd, ter camouflage van bouwsporen. De gepleisterde, langs alle gevels omlopende plint is grijs gesausd. De gevels worden afgesloten door een overstekende geprofileerde kroonlijst, nu met zinken hanggoten. Aan de zijde van de achtergevel bevindt zich een U-vormige éénlaags aanbouw onder een plat dak. De symmetrische FRONTGEVEL, prominent in het zicht vanuit het dal, heeft geen ingang. De gevel is vier vensters breed, ieder venster heeft een witte latei. Hierboven fungeert een halfsteens segmentboogje als ontlasting. De vensters hebben 6-ruits stolpramen met een 2-ruits bovenlicht, voorzien van persiennes. Boven de twee middelste vensters bevindt zich een topgevel met in- en uitzwenkende zijden, waarlangs geprofileerde, gepleisterde lijsten. Het topstuk, een halfrond fronton, is ook aan de onderzijde met een geprofileerde lijst afgesloten. Ook onder het bovenste ojief van de geveltop loopt zo'n horizontale lijst. Op een gepleisterde band boven de twee middelste vensters is de tekst "Openbare School" geschilderd. Hierboven is een door een witte latei en een ontlastingsboogje afgesloten zoldervenster gelegen, dat voorzien is van een luik en een 4-ruits bovenlicht. De LINKER ZIJGEVEL van de hoofdbouwmassa wordt asymmetrisch geleed door twee muurdammen, beide van oorsprong een hoekpilaster, waartussen zich een breed rechtgesloten venster bevindt, dat voorzien is van drie gekoppelde 6-ruits stolpramen met 2-ruits bovenlichten. De gehele oorspronkelijke ACHTERGEVEL is door jongere, lagere aanbouwen aan het oog onttrokken. Wel zijn de hoekpilasters met omgekorniste geprofileerde lijst zichtbaar. De RECHTER ZIJGEVEL van de hoofdbouwmassa bezit een breed rechtgesloten venster, dat voorzien is van drie gekoppelde 6-ruits stolpramen met 2-ruits bovenlichten. Boven het venster is een paneel aangebracht met opschrift "Torckschool". De lage AANBOUW onder plat dak tegen de achtergevel heeft een U-vorm: een ondiep deel langs de achtergevel, twee haaks hierop staande vleugels en een ingangsportaal in de oksel van de - van voor af gezien - rechter aanbouw. Alleen de wit gepleisterde rechter vleugel met het eveneens wit gepleisterde portaal heeft een geprofileerde, ver uitkragende gootlijst, de rest een eenvoudig boeibord. De rechter vleugel heeft in de rechter zijgevel een groot, in de kopgevel een klein raam. Het vrijliggende deel van de linker gevel is blind. Het hier op aansluitende ingangsportaal heeft aan de achterzijde moderne glasdeuren. De vleugel langs de achtergevel is ongepleisterd en heeft vier kleine vensters. De linker vleugel is ongepleisterd, met uitzondering van de wit gepleisterde, blinde kopgevel. In de vernieuwde en nadien nog enkele malen gewijzigde rechter gevel bevindt zich nu een eenvoudige deur. De linker gevel bezit vooraan een venster met tweeruits stolpramen. Waardering: SCHOOLGEBOUW uit 1842, uitgebreid in 1902. - Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een midden 19de-eeuws schoolgebouw en voor wat betreft de voorgevel een goed voorbeeld van een neo-renaissance gevel. - Van stedenbouwkundig belang als in hoge mate beeldbepalend onderdeel van de historisch gegroeide dorpskern van Rozendaal. Het pand vormt de visuele afsluiting van de noordzijde van het parkachtige dal van de Rozendaalse beek. Hierin heeft de voormalige school tevens een ensemblewaarde in relatie tot de nabij gelegen voormalige onderwijzerswoning, alsmede de overige historische bebouwing in het beekdal. - Van cultuurhistorisch belang als voormalige één-lokaal-school uit het midden van de 19de eeuw; het gebouw illustreert een ontwikkelingsfase in de onderwijsbouw. - Van lokaal-historisch belang als oude dorpsschool. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522248
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige "Torckschool" in Rozendaal

Molenhuis met witgepleisterde gevels en pannen zadeldaken

Rosendaalselaan 3
Rozendaal
Aan de voet van de Koningsberg gelegen schilderachtig molenhuis met witgepleisterde gevels en pannen zadeldaken (XVIII ?).

Herenhuis en bijgebouw

Rosendaalselaan 1
Rozendaal
Rozendaal Rosendaalselaan 1 MNO=32956 1. Deftig HERENHUIS (XIX A) van parterre en verdieping met omlopend schilddak. Dit voorname herenhui..

Huis van begane-grond met schilddak

Rosendaalselaan 6
Rozendaal
Huis van begane-grond met schilddak, midden XIX. Vensters met luiken en zesruitsschuiframen. Deur met in het bovenlicht een gietijzeren leve..

Perceelsgedeelte van de buurnummers 2,6 en 8

Rosendaalselaan 4
Rozendaal
Perceelsgedeelte van de buurnummers 2,6 en 8. Omstreeks 1900 verhoogd met een trapgevel. Deur met in het bovenlicht een gietijzeren levensbo..

Zeer breed, ondiep bedrijfsgebouw

Rosendaalselaan 4
Rozendaal
Inleiding: Zeer breed, ondiep BEDRIJFSGEBOUW uit ca 1920, van één bouwlaag onder een zadeldak. Het bevat een kleermakerij met gaaf bewaar..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige "Torckschool" in Rozendaal

Foto's (1)