Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zuydwijk: pachtboerderij met schuur in Wassenaar

Boerderij

Rijksstraatweg 225
2245AB Wassenaar
Zuid Holland

Bouwjaar: 1907
Architect: L. Hulsebos


Beschrijving van Zuydwijk: pachtboerderij met schuur

Omschrijving onderdeel 10: PACHTBOERDERIJ met SCHUUR. Inleiding In opdracht van de toenmalige eigenaar van Zuydwijk is in 1907 door de uit Loosduinen afkomstige aannemer/architect L. Hulsebos in de traditie van de Overgangsarchitectuur een kleine PACHTBOERDERIJ met houten SCHUUR (10) gebouwd op de noordhoek van de historische buitenplaats Zuydwijk. Oorspronkelijk werd het erf door een vaarsloot van de Rijksstraatweg gescheiden, welke nadien deels is gedempt. De schuur bevindt zich achter het stalgedeelte. Typologisch is de T-vormige boerderij in Rijnland een gangbaar bouwtype, die vooral vanaf het derde kwart van de 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw is toegepast met een voor een zuivelbedrijf kenmerkende indeling met kelder en koelbakken in de tussen stal- en woonhuis gelegen werkkeuken. Typisch voor het stalgedeelte is het driebeukige gedeelte met grupdeuren in de achtergevel. Omschrijving De deels onderkelderde boerderij op T-vormige plattegrond bestaat uit een dwarsgeplaatst, deels onderkelderd woongedeelte onder een geknikt zadeldak, waarvan de nokrichting evenwijdig loopt aan de weg. Haaks daarop bevindt zich een relatief kort bouwvolume met stalgedeelte, eveneens onder een geknikt zadeldak. Beide daken zijn gedekt met gesmoorde kruispannen en hebben aan de onderzijde op houten klossen rustende goten en aan de kopse zijde eenvoudige windveren. De gevels zijn opgetrokken uit grauwe baksteen (kruisverband), waarbij het woongedeelte een grijs geschilderde gepleisterde plint heeft. De gevelopeningen worden gedekt door strekken, waarbij die in de voorgevel verlevendigd zijn met gele verblendstenen. De vensters, schuiframen met geel kathedraalglas in de bovenlichten, hebben vrijwel alle groen geschilderde luiken. De vier venstereenheden lange voorgevel (noordwest) heeft bovendien gepleisterde sierbanden ter hoogte van de onder- en bovendorpels en een gele verblendstenen sierrand onder de gootlijst. Links van het midden is de entree, een paneeldeur met bovenlicht. Links daarvan bevindt zich één venster en rechts twee. In het midden van het dakvlak bevindt zich een dakkapel met schuifraam. Beide kopgevels hebben aan de straatzijde een smal schuifraam. Op de verdieping in het midden zit eveneens een schuifraam. Bij het dwarsgeplaatste bouwvolume bevindt zich ter plaatse van de werkkeuken in de rechter langsgevel rechts van een uitgebouwd privaat een entree naar de werkkeuken. Het stalgedeelte heeft één venster. De linker langsgevel heeft ter plaatse van de werkkeuken een schuifraam en ter plaatse van het stalgedeelte één stalvenster. De kopgevel heeft aan weerszijden een grupdeur. In het interieur is de oorspronkelijke indeling met sobere afwerking grotendeels gehandhaafd. De plattegrond van het woongedeelte wordt in tweeën gedeeld door de gang met rechts de woonkamer met kast, bedsteden en eenvoudige schouw. Links bevindt zich een tweede kamer. Aan het einde van de gang bevindt zich in het dwarsgeplaatste hoofdvolume de werkkeuken met schouw en koelbak. Het driebeukige stalgedeelte heeft één spant. Waardering De op de historische buitenplaats Zuydwijk gelegen BOERDERIJ met SCHUUR is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als typologisch goed voorbeeld van een T-vormige zuivelboerderij uit het begin van de 20ste eeuw in de traditie van de Overgangsarchitectuur. De boerderij met schuur is zeer gaaf wat betreft hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, van zowel het ex- als interieur. De op de buitenplaats gelegen pachtboerderij heeft een ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522227
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zuydwijk: pachtboerderij met schuur in Wassenaar

Zuydwijk: druivenkas

Rijksstraatweg 225
Wassenaar
Omschrijving onderdeel 5: DRUIVENKAS. Inleiding In de ten noordoosten van het voorplein gelegen moestuin, die doorsneden wordt door een na..

Zuydwijk: brugboog

Rijksstraatweg 225
Wassenaar
Omschrijving onderdeel 6: BRUG. Inleiding De Middeleeuwse entree van de noordoost-zuidwest lopende oprijlaan naar het voorplein van het ve..

Zuydwijk: tuinmanswoning

Rijksstraatweg 249
Wassenaar
Omschrijving onderdeel 9: TUINMANSWONING. Inleiding De in 1912 door de architect H.T. Mojet ontworpen TUINMANSWONING (9) is uitgevoerd doo..

Zuydwijk: rentmeesterswoning met stal en melkhuis

Rijksstraatweg 247
Wassenaar
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW Inleiding In oorsprong aan de zuidoostzijde van het voorplein van het verdwenen kasteel gesitueerde ..

Zuydwijk: historische tuin- en parkaanleg

Rijksstraatweg 247
Wassenaar
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- en TUINAANLEG. Inleiding De gefaseerd tot stand gekomen HISTORISCHE PARKAANLEG (2) stamt hoofd..

Kaart & Routeplanner

Route naar Zuydwijk: pachtboerderij met schuur in Wassenaar

Foto's (1)