Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij van het type hallehuis in Doornspijk

Boerderij

Oude Harderwijkerweg 28
8085PH Doornspijk (gemeente Elburg)
Gelderland

Bouwjaar: 1875-1900


Beschrijving van Boerderij van het type hallehuis

Omschrijving BOERDERIJ van het type hallehuis. De gevels zijn deels opgetrokken uit baksteen in kruisverband. De wolfskap is met riet gedekt. Muurvlechtingen beëindigen de schuine gevellijn evenwijdig aan de dakschilden van de voor- en achtergevel maar komen ook ter plaatse van de zeeg in de zijgevels voor. In de voor- en achtergevel komen ter hoogte van de verdiepingsvloer schotelankers voor. In het dakschild van de rechterzijgevel is een schoorsteen geplaatst. De VOORGEVEL bezit vijf vensterassen. Drie vensters die bestaan uit 2x(1+2) schuiframen worden door luiken (kraalschroten) geflankeerd en rusten op gecementeerde dorpels. Van de twee opgeklampte en ook uit kraalschroten bestaande deuren bevindt zich de z.g. 'rouwdeur' rechts in de gevel. De 'trouwdeur' met bovenlicht, waarin een gietijzeren levensboom, wordt door een venster van de linkerhoek gescheiden. Voor beide deuren ligt een zwart-wit betegelde vloer, ingebed in het langs de gevel liggende grindpad. Vensters en deuren worden boven afgesloten door een 1½ steens strek. In de verdieping komt een opgeklampt luik voor, gevat tussen een rollaag en geflankeerd door een in het muurwerk teruggeplaatst 'ossekop-raampje' dat door een rollaag wordt omgord. De LINKER ZIJGEVEL heeft boven een over de achtergevel omlopend trasraam, drie mestluiken met rechts ervan een 'ossekop-raampje'. Luiken en raampjes zijn van het type dat reeds in de verdieping in de voorgevel is beschreven. Het gedeelte van het voorhuis bevat een 2x(3+3) schuifraam met luiken en rechts hiervan een opgeklampte deur onder een rollaag op een betondorpel. De ACHTERGEVEL heeft een getoogde dubbele deur waarvan de rechtervleugel in twee helften is gedeeld. De teruggeplaatste deeldeuren met middeler worden door een segmentboog beëindigd. De flankerende gietijzeren kerkraampjes rusten op een rollaag en worden er boven eveneens door afgesloten. In de linker- en rechterzijde van de gevel is een rechtgesloten mestdeurtje onder een rollaag geplaatst. In het afgewolfde dakschild is een dakraampje aanwezig. In de RECHTER ZIJGEVEL die nagenoeg identiek is aan de linker komen mestluiken met eveneens rechts ervan 'ossekopraampjes' voor. Rechts van de deur, geplaatst onder de zeeg van het dak, bevindt zich een 3x3 getoogd gietijzeren raam met rollaag en dito dorpel. Naar links gezien, komt een kelderraampje voor, rustend op een betondorpel en op de hoek is een identiek schuifraam als in de linker zijgevel. De indeling en de INTERIEUR-onderdelen zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Aan de straatzijde en evenwijdig hiermee, grenzen de woonkamer en 'heerd' die beide zijn uitgerust met een betegelde schouw en bedsteden waarbij in laatstgenoemde kamer de spindekast (servies) nog aanwezig is. De deels paneel- en plankendeuren zijn al dan niet gehout. De kelder bezit een tongewelfde gepleisterde overkluizing met een vloer van estrikken. De bijkeuken links en rechts het spoelhok (met pomp) sluiten aan op de in de zijgevels voorkomende buitendeuren. Het achterhuis is een langsdeel onder een sporenkap en bevat drie gebintvakken met ankerbalken, voorzien van telmerken. Waardering BOERDERIJ, gebouwd laatste kwart 19de eeuw. - Van architectuurhistorische waarde vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm en als goed voorbeeld van een eenvoudige boerderij in de laatste kwart van de 19de eeuw. - Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex-onderdelen. Het object is onderdeel van een historisch gegroeid klein landschappelijk gebied de "Hoge Enk" en speelt daarin een beeldbepalende rol. - Van cultuurhistorische waarde vanwege het goede voorbeeld van een eenvoudig boerderijtype dat met de huidige verschijningsvorm een beeld geeft van de wijze waarop in de laatste kwart van de 19de eeuw op de boerderij werd gewoond en gewerkt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522066
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderij van het type hallehuis in Doornspijk

Bijschuur

Oude Harderwijkerweg 28
Doornspijk (Gemeente Elburg)
Omschrijving De gevels van de uit ca. 1910 daterende schuur is met behulp van bestaand materiaal (kleiner formaat baksteen; halfsteens verb..

Boerderij, midden 19e eeuw, onder rieten wolfdak en met in de voorgevel vensters met luiken en 20- en 9- ruitsschuiframen

Schiksweg 8
Doornspijk (Gemeente Elburg)
Boerderij, midden 19e eeuw, onder rieten wolfdak en met in de voorgevel vensters met luiken en 20- en 9- ruitsschuiframen.

Boerderij, begin 19e eeuw, onder rieten wolfdak

Oude Harderwijkerweg 57
Doornspijk (Gemeente Elburg)
Boerderij, begin 19e eeuw, onder rieten wolfdak. In de voorgevel vensters met luiken en negenruitsramen. Zolderluik onder opgewipt gedeelte ..

Gepleisterde boerderij, onder rieten wolfsdak

Oude Hogeweg 16
Doornspijk (Gemeente Elburg)
Gepleisterde boerderij, onder rieten wolfdak. Links uitgebouwde kamer. In de voorgevel jaartalankers: 1744 en vensters met luiken en negenru..

Boerderij met de nokas haaks op de weg gesitueerd

Stoopschaarweg 9
Elburg
Omschrijving De BOERDERIJ is met de nokas haaks op de weg gesitueerd en bezit een rechthoekige plattegrond. Het afgewolfde schilddak is bel..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boerderij van het type hallehuis in Doornspijk

Foto's (1)