Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Herdenkingsmonument in 't Harde

Overig

Eperweg 149
8084HE 't Harde (gemeente Elburg)
Gelderland

Bouwjaar: 1925


Beschrijving van Herdenkingsmonument

Omschrijving Natuurstenen GEDENKTEKEN in de vorm van een obelisk, geplaatst op de hoogtelijn van de stuwwal die uitziet over het benedenkamp. De gedenknaald ligt pal langs de weg temidden van een in het perk met lage struiken coniferen (die niet voor rijksbescherming in aanmerking komen) uitgespaard grindbed vóór het officierenpaviljoen. De obelisk is geplaatst op een rechte voet en dito sokkel temidden van een verhoogd grindbed, dat van het eerder genoemde grindbed gescheiden wordt door een laag cirkelvormig, in gele baksteen (kruisverband) opgetrokken door een rollaag gedekt muurtje. Vanaf de straatzijde is het monument via enkele bakstenen treden, voorafgegaan door aan weerszijden opgestelde lage gemetselde kolommen, bereikbaar en is de ijzeren plaquette leesbaar met de tekst: 'DE OFFICIEREN/ DER ARTILLERIE/ RICHTTEN DIT/ GEDENKTEEKEN/ OP TER/ NAGEDACHTENIS/ VAN DEN KOLONEL/ P.D. VAN ESSEN/ OVERLEDEN DEN/ 14 APRIL 1925'. Waardering Natuurstenen GEDENKTEKEN in de vorm van een obelisk, opgericht na 1925. - Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een herdenkingsmonument. Het gedenkteken bezit in relatie tot andere bijgebouwen een duidelijke ensemblewaarde in dit deel van het terrein waar zich meerdere rijksmonumenten bevinden. - Van stedenbouwkundig belang als onderdeel van een landschappelijk, voor militaire doeleinden ingericht gebied en speelt daarin, gezien de vrije ligging op de hoogtelijn van de stuwwal, een beeldbepalende rol. - Van cultuurhistorisch belang vanwege de herinnering aan een voor de compagnie Artillerie 't Harde gedenkwaardige kolonel. Het monument vormt een onderdeel van de geschiedenis van een legerplaats opgericht volgens moderne ideeën in het midden van de 19de eeuw en uitgebreid begin 20ste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522058
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Herdenkingsmonument in 't Harde

Houten prieel

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
Omschrijving Houten PRIEEL, aan de noordzijde van het bovenkamp, vrijstaand gelegen op de heuvelrug die uitziet op het benedenkamp. Het kle..

Officierspaviljoen

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
OFFICIERSPAVILJOEN voor de huisvesting van de officieren, gebouwd in drie fasen. De linker vleugel is het oudste deel en is gebouwd in 1878...

Kantinegebouw

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
KANTINEGEBOUW voor de officieren, gebouwd gedurende 1883-1885. Na de eerste bouwfase was het rechterpaviljoen lager dan het linker. In 1900..

Kazernegebouw

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
KAZERNEGEBOUW ten behoeve van de onderofficieren en minderen, gebouwd in 1878. Oorspronkelijk ingericht voor de huisvesting van 160 militair..

Wachtgebouwtje

Eperweg 149
't Harde (Gemeente Elburg)
WACHTGEBOUWTJE, waarin wachtlokalen en strafkamers waren gesitueerd, maakt nu onderdeel uit van het artilleriemuseum. Gebouwd in 1881 naast ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Herdenkingsmonument in 't Harde