Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Consistorie in Tuil

Kerkelijk Gebouw

Langstraat 12
4176BD Tuil (gemeente Neerijnen)
Gelderland

Bouwjaar: 14e eeuw (bouw) 1810 (uitbr.) 1850-1860 (rest.)


Beschrijving van Consistorie

Inleiding CONSISTORIE uit omstreeks 1850, aangebouwd aan de oostzijde van de Hervormde kerk te Tuil. Omschrijving De consistorie met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak tussen twee tuitgevels. De gevels met gepleisterde plint zijn opgetrokken in kruisverband met gepleisterde banden op de hoeken en langs de tuitgevel. De gevels zijn met de restauratie in 1991 geschilderd in baksteenkleuren Centraal in de VOORGEVEL (zuidgevel) bevindt zich de ingangspartij bestaande uit een rechthoekige paneeldeur met twee-ruits bovenlicht met geprofileerde omlijsting. De deurpartij wordt aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst ondersteund door consoles. De gevel eindigt boven de ingangspartij in een Vlaamse tuitgevel met achterliggend, aangekapt zadeldak. Links en rechts van de ingangspartij eindigt de gevel in een bakgoot met ijzeren ondersteuning. De LINKERZIJGEVEL (westgevel) grenst deels aan de kerk, deels is het een blinde gevel met uitzondering van het rondvenster omsloten door een rollaag in de geveltop van de tuitgevel. Centraal in de ACHTERGEVEL (noordgevel) bevindt zich een zes-ruits schuifraam onder de bakgoot. Centraal in de RECHTERZIJGEVEL (oostgevel) bevindt zich een zesruits schuifraam aan de bovenzijde afgesloten door een anderhalf steens strek. Links van het venster bevindt zich een klein enkelruits raam. In de geveltop bevindt zich een rondvenster als in de linkerzijgevel. Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Waardering CONSISTORIE - Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een zaalkerk bestaande uit een toren, schip en consistorie in oorsprong daterend uit de veertiende eeuw, gewijzigd en uitgebreid in respectievelijk 1810 en 1850. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de centrale ligging van de kerk binnen de bebouwde kom van de kleine kern Tuil in de gemeente Neerijnen, met aan de oostzijde het voormalig schoolgebouw, aan de zuidzijde het kerkhof met enkele grafzerken van voor 1850 en aan de westzijde de voormalige pastorie. De kerk wordt aan de westzijde ontsloten door een hek. - Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een hervormde kerk bestaande uit een veertiende eeuwse toren, negentiende eeuws schip en consistorie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522051
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Consistorie in Tuil

Hervormde kerk

Langstraat 12
Tuil (Gemeente Neerijnen)
Herv. Kerk. In oorsprong waarschijnlijk 14e eeuwse dorpskerk, waarvan bij een herbouw in 1810 een gedeelte van de westgevel en de noordgevel..

Toren der hervormde kerk

Langstraat 12
Tuil (Gemeente Neerijnen)
Toren der Herv. Kerk. Eenvoudig, door een ingesnoerde naaldspits bekroond bouwwerk, waarvan het benedendeel waarschijnlijk 14e eeuws is. Ver..

Toegangshek met muur behorende bij het hervormd kerkcomplex te tuil

Langstraat 12
Tuil (Gemeente Neerijnen)
Omschrijving TOEGANGSHEK met muur behorende bij het Hervormd kerkcomplex te Tuil. Het toegangshek bestaat uit een dubbel smeedijzeren (spij..

Pastorie met aangebouwd koetshuis en hek

Langstraat 14
Tuil (Gemeente Neerijnen)
Inleiding PASTORIE (1863) met aangebouwd KOETSHUIS en HEK gebouwd in 1863 naar ontwerp van A. VAN DER STEUR JR. De pastorie bevindt zich aa..

T-huis van het betuwse type

St. Antoniestraat 2
Tuil (Gemeente Neerijnen)
T-Huis van het Betuwse type, oostelijk van de Herv. Kerk, Blijkens ankers in de zuidgevel daterend uit 1720. Het gepleisterde woongedeelte d..

Kaart & Routeplanner

Route naar Consistorie in Tuil

Foto's (3)