Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wagenschuur gebouwd in een sobere, aan de Chaletstijl verwante bouwstijl en behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon. De wagenschuur bevindt zich ten zuiden van de toegan .. in Rhoon

Boerderij

Rijsdijk 104
3161EW Rhoon (gemeente Albrandswaard)
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1910 1910 ca. 1910


Beschrijving van Wagenschuur gebouwd in een sobere, aan de Chaletstijl verwante bouwstijl en behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon. De wagenschuur bevindt zich ten zuiden van de toegan ..

Inleiding WAGENSCHUUR gebouwd omstreeks 1910 in een sobere, aan de Chaletstijl verwante bouwstijl en behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon. De wagenschuur bevindt zich ten zuiden van de toegangsweg, die het erf in tweeën deelt. De wagenschuur heeft aan de oostzijde twee uitbreidingen ondergaan in de periode na 1950. Deze uitbreidingen zijn van ondergeschikt belang voor de bescherming. Het gaat om twee achter elkaar geplaatste rechthoekige volumes, waarvan één volume met zadeldak en één volume, grenzend aan de wagenschuur, met een plat dak. Omschrijving De wagenschuur heeft een rechthoekige plattegrond, met één bouwlaag onder een overstekend zadeldak, gedekt met gesmoorde pannen. De nok is haaks op de Rijsdijk gericht. De windveren zijn omvangrijk, met een spitsboogvormige onderrand en een makelaar in de top. De goten langs de zijgevels zijn vernieuwd en uitgevoerd in kunststof. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. In de gevels bevinden zich door rollagen overspannen uitsparingen, waarin dubbele openslaande wagendeuren, deuren met drielichts bovenlicht en vensters, segmentboogvormige vensters met gietijzeren ramen en ronde vensters zijn geplaatst. De houten dakconstructie is middels gietijzeren muurankers in de bakstenen gevels verankerd. De symmetrische voorgevel (noordzijde) heeft een drieledige opbouw. Naast elkaar zijn drie rechtgesloten, openslaande dubbele inrijdeuren geplaatst. In de twee linker wagendeuren zijn rechtgesloten vensters aangebracht. De asymmetrische achtergevel heeft geheel links een segmentboogvormig venster. Twee vergelijkbare vensters bevinden zich in het rechterdeel van de gevel. De symmetrische linker zijgevel grenst gedeeltelijk aan de uitbreiding van na 1950, maar is nauwelijks aangetast. De linker zijgevel heeft in het midden een deur met drielichts bovenlicht, geflankeerd door segmentboogvormige vensters. In de top van de gevel zijn naast elkaar twee ronde vensters met radiale roedenverdeling geplaatst. De symmetrische rechter zijgevel is identiek aan de linker zijgevel. Waardering De wagenschuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde. - De wagenschuur is van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een boerenschuur op een negentiende-eeuws boerenerf, en als historisch-functioneel onderdeel van het boerderijcomplex. - De schuur heeft architectuurhistorische waarde als een typerend voorbeeld van een schuur in sobere Chaletstijl. - De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de andere onderdelen van het complex. - De schuur is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521924
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Wagenschuur gebouwd in een sobere, aan de Chaletstijl verwante bouwstijl en behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon. De wagenschuur bevindt zich ten zuiden van de toegan .. in Rhoon

Boerderij van het type Vlaamse schuur met zijlangsdeel en woonhuis in het verlengde van de schuur, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant van ..

Rijsdijk 104
Rhoon (Gemeente Albrandswaard)
Inleiding BOERDERIJ van het type Vlaamse schuur met zijlangsdeel en woonhuis in het verlengde van de schuur, gebouwd in Ambachtelijk-tradi..

Kleine kas voor de teelt van groente, behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon

Rijsdijk 104
Rhoon (Gemeente Albrandswaard)
Inleiding Kleine KAS voor de teelt van groente, behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon, waarschijnlijk gebo..

Siertuin met twee bruggetjes, behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon, aangelegd in Traditioneel-inheemse tuinstijl

Rijsdijk 104
Rhoon (Gemeente Albrandswaard)
Inleiding SIERTUIN met twee bruggetjes, behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon, aangelegd kort na de bouw v..

Toegangshek, behorende bij het agrarisch complex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon. Het toegangshek is rijk gedecoreerd en ongewijzigd op de oorspro ..

Rijsdijk 104
Rhoon (Gemeente Albrandswaard)
Inleiding TOEGANGSHEK, behorende bij het agrarisch complex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon, geplaatst kort na de bouw van de boerderij..

Boerderij van het type Vlaamse schuur behorende tot het boerderijcomplex aan de westzijde van de Rijsdijk te Rhoon, gebouwd in Ambachtelijk-traditione ..

Rijsdijk 109
Rhoon (Gemeente Albrandswaard)
Inleiding BOERDERIJ van het type Vlaamse schuur behorende tot het boerderijcomplex aan de westzijde van de Rijsdijk te Rhoon, gebouwd in ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Wagenschuur gebouwd in een sobere, aan de Chaletstijl verwante bouwstijl en behorende bij het boerderijcomplex ten oosten van de Rijsdijk te Rhoon. De wagenschuur bevindt zich ten zuiden van de toegan .. in Rhoon