Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Consistorie met catechisatielokaal in Oud Beijerland

Kerkelijk Gebouw

Waterstal 7/K. Doormanstr
3260AA Oud Beijerland
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1900 1900 ca. 1900


Beschrijving van Consistorie met catechisatielokaal

Inleiding CONSISTORIE met catechisatielokaal, gebouwd omstreeks 1900 in een aan de Neo-Gotiek verwante bouwstijl. Het gebouw staat tegen de zuidgevel van het schip van de Nederlands Hervormde kerk uit 1567. Het consistoriegebouw is inwendig ingrijpend gewijzigd en tegenwoordig in gebruik bij het kerkelijk bureau van de N.H. kerk. Omschrijving De consistorie annex catechisatielokaal is opgetrokken in baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond en staat onder een met gesmoorde kruispannen gedekt schilddak over het hoofdvolume rechts, en een plat dak op het één bouwlaag tellende volume links. De nokhoek van het hoofddak wordt bekroond door een keramische piron. De gevels zijn voorzien van een gepleisterde plint, witte kalkzandsteen speklagen en decoratieve muurankers. De rechtgesloten vensters hebben onderdorpels van rode grèstegels en worden afgesloten door diverse boogtypes van rode verblendsteen en boogtrommels ingevuld met decoratieve metselverbanden in kalkzandsteen. Het vooraanzicht wordt mede bepaald door een ingangsportaal in de vorm van een avant-corps met een plat dak. Het bevat een boven een stoep staande, beslagen dubbele deur onder een korfboogvormige ontlastingsboog met dubbele rondboog in de boogtrommel. Het portaal wordt beëindigd door een rand met geglazuurde zwarte grèstegels en aan weerszijden door pinakels met kunststenen bekroning. De zijmuren bevatten een blind getoogd venster. Het lage, platgedekte bouwdeel links van het portaal bevat twee T-vensters met glas-in-lood in de bovenlichten, onder rondboogvormige ontlastingsbogen met driepassen in de boogtrommels. De gevelrand is uitgevoerd als die van het portaal. Het rechter volume heeft een met een topgevel bekroonde middenpartij. Het bevat twee vensters met glas-in-lood in het bovenraam van de T-ramen, onder gedrukte spitsboogvormige ontlastingsbogen voorzien van sluitstenen en gekoppeld door een korfboogvormige overspanningsboog. Deze boog wordt onderbroken door de onderdorpel van het venster op de zolderverdieping. De boogtrommels van de vensters bevatten driepassen. De topgevel, een samenstel van trapgevel en tuitgevel, is voorzien van geprofileerde dekplaten en staat voor een met kruispannen gedekte zadeldakvormige dwarskap. Het zoldervenster heeft een T-raam met glas-in-lood onder een spitsboog met sluitsteen en boogtrommel met driepas. De tuit wordt versierd door een smeedijzeren bekroning. De horizontale gevelbeëindigingen aan weerszijden van de topgevel dragen geprofileerde dakgoten. De rechter zijgevel bevat drie vensters met glas-in-lood in de bovenramen van de T-ramen, die staan onder met driepassen ingevulde boogtrommels en rondboogvormige ontlastingsbogen. De rechts in de gevel, boven een hardstenen stoepje staande, beslagen deur heeft een vierruits bovenlicht met glas-in-lood onder rollaag. Waardering Het consistoriegebouw annex catechisatielokaal is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden gelegen in de herkenbare oorspronkelijke functie, de gaafheid en in de opvallende voor de bouwtijd karakteristieke detaillering en materiaalgebruik. Het pand heeft stedenbouwkundige waarde en ensemblewaarde vanwege de beeldbepalende ligging in samenhang met de naastgelegen kerk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521895
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Consistorie met catechisatielokaal in Oud Beijerland

Dorpskerk. Kruiswerk

Waterstal 3
Oud Beijerland
Herv. Kerk. Kruiswerk uit 1650 met houten tongewelven op trekbalken, vergroot aan de oostzijde ca. 1925. Inventaris: preekstoel en doophek X..

Toren van de Nederdlands Hervormde Kerk

Waterstal 3
Oud Beijerland
Toren van de Ned. Herv. Kerk. Bakstenen toren (1604) in gotiserende vormen met slanke naaldspits. Eikenhouten klokkenstoel met gelui bestaan..

Pand onder zadeldak tussen puntgevels. De puntgevel aan de straatzijde heeft een rollaag en zesruitsschuiframen

Westvoorstraat 28
Oud Beijerland
Pand (ca. 1800) onder zadeldak tussen puntgevels. De puntgevel aan de straatzijde heeft een rollaag en zesruitsschuiframen.

Raadhuis

Waterstal 1
Oud Beijerland
Raadhuis. In 1622 op een brug over het water van de Voorstraat gebouwd raadhuis op rechthoekige plattegrond met zadeldak tussen trapgevels. ..

Statig pand ter breedte van vijf vensterassen, bestaande uit twee achter elkaar evenwijdig aan de straat gelegen vleugels onder zadeldak en met puntge ..

Westvoorstraat 23
Oud Beijerland
Statig PAND (XIXb) ter breedte van vijf vensterassen, bestaande uit twee achter elkaar evenwijdig aan de straat gelegen vleugels onder zadel..

Kaart & Routeplanner

Route naar Consistorie met catechisatielokaal in Oud Beijerland

Foto's (1)