Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sluisbrug over het Zuiderafwateringskanaal in Sprang

Weg En Waterwerk

Zuiderafwateringskanaal (bij)
5140AA Sprang (gemeente Waalwijk)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Sluisbrug over het Zuiderafwateringskanaal

Inleiding SLUISBRUG over het Zuiderafwateringskanaal, ca. 1900, bij de aanleg hiervan (1887-1900) opgetrokken in ambachtelijk-traditionele vormen. Hierin verwerkt zijn tevens een duiker voor de onderdoorgeleiding van de Hoge Vaart en twee vergaarbekkkens en uitwateringsopeningen met schotdeuren. Bij de sluisbrug horen tevens een bijzonder ijzeren hekwerk en twee ijzeren draaiwielen om via stangen de schotdeuren handmatig te bedienen. Omschrijving De sluisbrug is gelegen op de kruising van het Zuiderafwateringskanaal met de straat Hogevaart en de daaraan parallel lopende, bij de aanleg van het Zuiderafwateringskanaal, versmalde voormalige turfvaart de Hoge Vaart. De Hoge Vaart is via een duiker onder het kanaal geleid. Het bruggedeelte bestaat uit een later aangebrachte betonnen afdekplaat met een geasfalteerd wegdek. De sluisbrug is opgebouwd met machinale baksteen, gemetseld in kruisverband en verstevigd met hardstenen afdekplaten en waterkozijnen met slagstijlen en bovenaanslag. Het waterkozijn aan de noordzijde is dichtgezet, dat van de zuidzijde met een houten schotdeur functioneert nog. Achter elk van deze waterkozijnen is een met planken overdekt vergaarbekken aangebracht. Het houten schot kan bediend worden door een ijzeren stang met draaiwiel. Beide bedieningsmechanismen zijn nog intact. Op de sluisbrug staat aan beide zijden een groot ijzeren hekwerk van circa 1 meter hoogte dat bestaat uit gewalste ijzeren staven die geklonken en met bouten vastgezet zijn. In het hekwerk is een X-vormig windverband aangebracht. Op elke hoek van de sluisbrug heeft het hekwerk een kwartronde insnoering. Waardering De sluisbrug is van algemeen belang. De sluisbrug heeft cultuurhistorische waarden als zijnde een bijzondere uitdrukking van de geografische en landschappelijke ontwikkeling van de Hoge Vaart met het daaromheen gelegen gebied in relatie met de kanalisatie van de Bergse Maas en de daarmee verband houdende aanleg van het Zuiderafwateringskanaal. De sluisbrug is als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling van architectuurhistorisch belang. De sluisbrug heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het vaarten- en kanalenstelsel dat diende voor de afwatering van de Bergse Maas en de laaggelegen polders via onder meer de Hoge Vaart en het Zuiderafwateringskanaal. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521874
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sluisbrug over het Zuiderafwateringskanaal in Sprang

Villa Welgelegen

Hogevaart 82
Sprang Capelle (Gemeente Waalwijk)
Inleiding De VILLA WELGELEGEN werd in 1905 gebouwd voor H. Oerlemans en C.H. Quirijns. Het pand heeft zowel kenmerken van chaletstijl als j..

Complex villa Welgelegen

Hogevaart 82
Sprang Capelle (Gemeente Waalwijk)
Inleiding De jugendstil THEEKOEPEL werd gebouwd in 1912 voor H. Oerlemans en H. Quirijns. Het gebouwtje bevindt zich rechts van de voorgeve..

Brug over de Hogevaart

Hogevaart 82
Sprang Capelle (Gemeente Waalwijk)
Inleiding De BRUG is gebouwd rond 1915 in opdracht van H. Oerlemans en H. Quirijns. Het afsluitende hekwerk dat vrijwel midden op de brug s..

Huis Zuidewijn: hoofdgebouw

Hogevaart 60
Sprang Capelle (Gemeente Waalwijk)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Zuidewijn). Het in oorsprong 15de-eeuwse edelmanhuis is aan het einde van de 16de eeuw, met gebruik..

Huis Zuidewijn: tuinaanleg

Hogevaart 60
Sprang Capelle (Gemeente Waalwijk)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend bij de buitenplaats Zuidewijn. De kleinschalige aanleg rondom het huis Z..

Kaart & Routeplanner

Route naar Sluisbrug over het Zuiderafwateringskanaal in Sprang