Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hotel de Nederlanden in Winschoten

Gebouw

Torenstraat 2
9671EE Winschoten (gemeente Oldambt)
Groningen

Bouwjaar: 1870 1925 (verb.) 1929 (verb.)


Beschrijving van Hotel de Nederlanden

Inleiding Hotel De Nederlanden, gesticht in 1870 in opdracht van A.J. Ruibing als LOGEMENT "De Nederlanden" in een Eclectische stijl. Achter het logement werden een VEE- EN EEN STALHOUDERIJ gebouwd met doorrit. In 1925 werden in de voorgevel twee vensters en een deur vervangen door een pui bestaande uit een opschuifbaar raam en een nieuw deurkozijn. Voor de pui is later een verwijderbare serre geplaatst, die buiten de bescherming van rijkswege valt. In 1929 werd de stalruimte tot garage verbouwd, waarbij de doorrit waarschijnlijk is verdwenen. Later is de garage in gebruik genomen als fietsenstalling, tegenwoordig verbouwd tot winkelruimte. Het pand is beeldbepalend gelegen in het centrum van Winschoten op de hoek van de Torenstraat en het Burg. Schönfeldplein. Omschrijving Twee bouwlagen hoog LOGEMENT met aangebouwde voormalige VEE -en STALHOUDERIJ, ook twee bouwlagen hoog. Het logement is opgetrokken in een roodbruine baksteen op een trasraam van grijze tegels (niet origineel). Het schilddak, gedekt met een zwart geglazuurde Hollandse pan, heeft een kroonlijst en een gemetselde schoorsteen op de nok. Op de kroonlijst staat geschilderd: `Hotel de Nederlanden'. De hoofdentree bevindt zich in de voorgevel (west) en bestaat uit een dubbele paneeldeur met vernieuwde deurlichten onder een bovenlicht van gekleurd glas-in-lood binnen een gepleisterde omlijsting met ingekerfde rechthoekige vlakken. Naast de deur een groot schuifraam (1925) met bovenlicht van gekleurd glas-in-lood met roedenverdeling binnen eenzelfde omlijsting als de entree. Op de verdieping drie T-vensters met gekleurd glas-in-lood bovenlicht binnen een gepleisterde omlijsting met composietkapiteel en kuif, en gepleisterde onderdorpels met twee consoles. In het dakvlak erboven een gebogen dakkapel met zinken dakje en openslaand venster met halfrond bovenlicht. In de noordgevel op de begane grond zeven H-vensters (oorspronkelijk T-vensters) met gekleurd glas-in-lood bovenlicht binnen een gepleisterde omlijsting met composietkapiteel en kuif, en gepleisterde onderdorpels met twee consoles. In het trasraam vier getoogde tweeruits keldervensters. Op de verdieping zeven T-vensters met gekleurd glas-in-lood bovenlicht binnen een gepleisterde omlijsting met kuif, en gepleisterde onderdorpels. (De oorspronkelijk in het dakvlak horende dakkapel is verdwenen.) De aangebouwde, in 1929 verbouwde VEE- en STALHOUDERIJ is opgetrokken in een roodbruine baksteen onder een aangekapt schilddak met later vernieuwde goot, gedekt met een vernieuwde dakpan. In de noordgevel op de begane grond een getoogd venster met zijlicht en een bovenlicht met glas-in-lood, een getoogd zesruits venster, een getoogd H-venster, alle met segmentboog; en een entreepartij (niet origineel) onder een liggende ellipsboog, een zesruits venster en een winkeldeur (niet origineel). Op de verdieping vijf getoogde zesruits vensters met segmentboog, en twee getoogde H-vensters met glas-in-lood bovenlicht. In de achtergevel (oost) een winkelpui (niet origineel), een zesruits venster, een garagedeur (niet origineel), een wc venster met rollaag. Op de verdieping twee getoogde zesruits vensters met segmentboog, twee openslaande vierruits vensters. In het dakvlak een dakkapel met deurtje en hijsbalk onder een steekkap. In de zuidgevel een klein halfrond ijzeren venster met roedenverdeling. In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in de gang de houten paneeldeuren; de houten trap met decoratieve houten trappaal en leuning met ijzeren spijlen en houten handlijst. Waardering Logement met aangebouwde stal- en veehouderij van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een groot logement uit 1870 met later verbouwde stal- en veehouderij - vanwege de opvallende eclectische vensteraccenten - vanwege de historische betekenis van het pand als pleisterplaats - vanwege de beeldbepalende ligging midden in het centrum van Winschoten, op de hoek van de Torenstraat en de Burg. Schönfeldsingel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521766
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hotel de Nederlanden in Winschoten

Transformatorgebouw in een aan de Amsterdamse School verwante stijl

Burgemeester Schönfeldplein 1
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Inleiding TRANSFORMATORGEBOUW gebouwd in 1917 op een rechthoekige plattegrond. In 1926 kreeg het zijn huidige vorm, toen het in opdracht va..

Hervormde kerk, vrijstaande toren

Torenstraat 10
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Toren. Ten noordwesten van de kerk op ruim 23 meter afstand de toren, waarvan het benedengedeelte nog uit de 13e eeuw kan stammen en de lant..

Hervormde kerk (Grote Kerk of Marktpleinkerk)

Marktplein 1
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Herv. Kerk. Bakstenen kerkgebouw, opgetrokken in de eind 13e eeuwse Romano-gotische bouwtrant, gekenmerkt door groepen smalle flauw spitsbog..

Bankgebouw met ingebouwde bovenwoning

Vissersdijk 4
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Inleiding BANKGEBOUW met ingebouwde BOVENWONING ontworpen in 1915 door de Gebroeders Van Gendt A.L. zn., architecten uit Amsterdam en J. va..

Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis

Langestraat 11
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Inleiding GEMEENTEHUIS gebouwd in 1895/96 naar een ontwerp van gemeente-architect K. de Grooth bijgestaan door Rijksbouwmeester C.H. Peters..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)