Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Transformatorgebouw in een aan de Amsterdamse School verwante stijl in Winschoten

Nijverheid Industrie

Burgemeester Schönfeldplein 1
9671CA Winschoten (gemeente Oldambt)
Groningen

Bouwjaar: 1917 1926 (uitbr.) 1987 (herst.)


Beschrijving van Transformatorgebouw in een aan de Amsterdamse School verwante stijl

Inleiding TRANSFORMATORGEBOUW gebouwd in 1917 op een rechthoekige plattegrond. In 1926 kreeg het zijn huidige vorm, toen het in opdracht van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen werd uitgebreid richting Kleine Marktstraat. De grond waarop het gebouwtje staat is in 1974 door de toenmalige EGD van de gemeente Winschoten gekocht. In 1987 hebben aan het station herstelwerkzaamheden plaatsgevonden waarbij onder andere enkele lichtsleuven zijn dichtgemetseld. Het in een aan de Amsterdamse School verwante bouwtrant opgetrokken gebouwtje is bijzonder gelegen op de hoek van de Burg. Schönfeldsingel en de Kleine Marktstraat. Het is met de zuidgevel vastgebouwd aan het voormalige politiebureau. Omschrijving TRANSFORMATORGEBOUW opgetrokken in een gesinterde baksteen op een trasraam van verticaal gemetselde, gesinterde klinkers. Het platte dak is afgezet met een rand zwart geglazuurde hoekpannen. Onder de dakrand een breed fries van verticaal metselwerk en horizontale loodstrips. De hoekgevel (noord/oost) is gebogen en is iets doorgetrokken in verticaal metselwerk met drie gemetselde gevelbanden. In de oostgevel een dubbele stalen deur; twee staande lichtsleuven gevuld met glazen bouwstenen onder een rollaag. In de gebogen hoekpartij drie door muurdammen van elkaar gescheiden staande lichtsleuven met glazen bouwstenen, samengevat onder één rollaag. In de noordgevel twee keer drie door muurdammen van elkaar gescheiden (later dichtgemetselde) lichtsleuven, samengevat onder één rollaag; een dubbele stalen deur. In de westgevel een stalen deur; twee keer twee door een muurdam gescheiden (later dichtgemetselde) lichtsleuven, samengevat onder één rollaag. Alle lichtsleuven hebben een anderhalfsteens rollaag afgezet met een smalle horizontaal gemetselde rand en gemetselde onderdorpels. Alle deuren hebben een anderhalfsteens rollaag afgezet met een smalle horizontaal gemetselde rand, en aan weerszijden een halfronde, verticaal gemetselde pilaster. Waardering Transformatorgebouw van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde - als voorbeeld van een transformatorgebouw uit 1917 dat in 1926 zijn huidige vorm kreeg - vanwege de aan de ligging op een hoek aangepaste vormgeving in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl - als voorbeeld van een groot type trafo met plat dak - vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur - vanwege de bijzondere ligging op de hoek van Burg. Schönfeldsingel en de Kleine Marktstraat (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521759
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Transformatorgebouw in een aan de Amsterdamse School verwante stijl in Winschoten

Hotel de Nederlanden

Torenstraat 2
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Inleiding Hotel De Nederlanden, gesticht in 1870 in opdracht van A.J. Ruibing als LOGEMENT "De Nederlanden" in een Eclectische stijl. Achte..

Hervormde kerk, vrijstaande toren

Torenstraat 10
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Toren. Ten noordwesten van de kerk op ruim 23 meter afstand de toren, waarvan het benedengedeelte nog uit de 13e eeuw kan stammen en de lant..

Hervormde kerk (Grote Kerk of Marktpleinkerk)

Marktplein 1
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Herv. Kerk. Bakstenen kerkgebouw, opgetrokken in de eind 13e eeuwse Romano-gotische bouwtrant, gekenmerkt door groepen smalle flauw spitsbog..

Bankgebouw met ingebouwde bovenwoning

Vissersdijk 4
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Inleiding BANKGEBOUW met ingebouwde BOVENWONING ontworpen in 1915 door de Gebroeders Van Gendt A.L. zn., architecten uit Amsterdam en J. va..

Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis

Langestraat 11
Winschoten (Gemeente Oldambt)
Inleiding GEMEENTEHUIS gebouwd in 1895/96 naar een ontwerp van gemeente-architect K. de Grooth bijgestaan door Rijksbouwmeester C.H. Peters..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)