Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige H.Hartschool in traditionele bouwstijl in Landgraaf

Gebouw

Palenbergerweg 5
6374LS Landgraaf
Limburg

Bouwjaar: 1922


Beschrijving van Voormalige H.Hartschool in traditionele bouwstijl

Inleiding Voormalige H.Hartschool, 1922, in traditionele bouwstijl. Gebouwd naar een ontwerp van architect J.H. Meijers te Maastricht. Het betreft een LAGERE SCHOOL voor katholiek bijzonder onderwijs, gebouwd vlak na de inwerkingtreding van de Wet op het lager onderwijs van 1920, de wet waarmee de zogenoemde schoolstrijd feitelijk werd beëindigd. De school is vrijstaand gesitueerd in het oostelijke deel van de lineaire bebouwingsstructuur van Rimburg. De speelplaats aan de zuidoostzijde wordt omgeven door een bakstenen ommuring. In 1977 werd de school aan de westzijde uitgebreid met een dwarsvleugel, waarin twee schoollokalen, een hal, een personeelskamer en vier toiletten. In 1996 werd groot onderhoud uitgevoerd. UITGESLOTEN van bescherming zijn in de in 1977 aangebouwde dwarsvleugel, het hekwerk tegen de rechter zijgevel (noordoostzijde), de brandtrap alsmede de aanbouw van één bouwlaag onder plat (toiletten, leermiddelenberging, wasruimte) tegen de achtergevel (noordwestzijde), het houten tuinhuis aan de noordzijde achter de school en de zonweringen in de tweede laag van de voorgevel. Omschrijving De school telt twee BOUWLAGEN plus een zolderverdieping op een in hoofdvorm rechthoekige PLATTEGROND. Het geheel wordt gedekt door een WOLFDAK met kruispannen. Bakgoten annex overstek. Twee korte nokschoorstenen. Drie schoorstenen en een zolderraam op het achterdakvlak. De twee dakkapellen op het voordakvlak, bekroond door een fronton met houten diamantkopmotief in het tympaan, hebben een verticaal ingedeeld rechthoekig houten vensterkozijn met kleine roedenverdeling in de glaspanelen. Leien op de wangen van de kapellen. De met zink afgedekte topgevel aan de voorgevelzijde is onder een zadeldak ingestoken op het voordakvlak. De school is opgetrokken in rode BAKSTEEN, gemetseld in kruisverband en deels nog voorzien van het oorspronkelijke knip- en snijwerk in de voegen. Strekken. Hardstenen dorpels. Lage geprofileerde trasraamplinten met rollaag en betonnen profiellijst. De VOORGEVEL (zuidoostzijde) telt negen vensterassen over twee bouwlagen en is symmetrisch ingedeeld. Een drie vensterassen tellend middenrisaliet, uitlopend in een een topgevel met bovenafdekking. Deze afdekking steunt op decoratieve consoles. In elke bouwlaag zijn negen rechthoekige, kruisvormig ingedeelde houten kozijnen geplaatst, met decoratieve roedenverdeling in de bovenlichten. In de topgevel een oeil-de-boeuf-venster met omlijsting. In deze omlijsting aanzet- en sluitstenen in de vorm van diamantkoppen. Het houten vensterkozijn is tweevoudig verticaal ingedeeld en voorzien van kleine roedenverdeling. De dakkapellen op het voordakvlak zijn in het verlengde van de tweede c.q. de zevende vensteras geplaatst. In de LINKER ZIJGEVEL (zuidwestzijde) is het oorspronkelijke knip- en snijwerk in de voegen vervangen door nieuw platvol voegwerk. Vanwege de aanbouw van de dwarsvleugel is de gevel van het hoofdvolume op de hoek van de linker zijgevel en de achtergevel in de eerste laag doorgebroken. Daarboven bevinden zich, in de tweede laag en ter hoogte van het plateau halverwege het trappenhuis, twee rechthoekige en kruisvormig ingedeelde houten kozijnen met decoratieve roedenverdeling in de bovenlichten. Verder is in deze zijgevel een rechthoekige houten vluchtdeur geplaatst. De zijgevel loopt uit in een trapsgewijs oplopend fries. De RECHTER ZIJGEVEL (noordoostzijde) is volledig blind. Lage geprofileerde plint, hoeklisenen uitlopend in een trapsgewijs oplopend fries. Knip- en snijwerk in de voegen. De ACHTERGEVEL (noordwestzijde) telt oorspronkelijk vijf vensterassen, maar is in de huidige situatie in de eerste bouwlaag grotendeels aan het oog onttrokken door een aanbouw van één laag onder plat welke is uitgesloten van bescherming. Boven de aanbouw zijn de streklijsten van de oorspronkelijke vensteropeningen nog zichtbaar. In de noordzijde van de gevel een rechthoekige houten deur alsmede een tot deuropening vergrote vensteropening. Beide bovenlichten hebben nog de oorspronkelijke decoratieve bovenlichtindeling. In de tweede bouwlaag een reeks van vijf vensteropeningen. Eén vensteropening is vergroot tot een deuropening, die thans de toegang tot de brandtrap vormt. Vier rechthoekige en kruisvormig ingedeelde houten kozijnen met decoratieve roedenverdeling in de bovenlichten. Het bovenlicht van de branddeur is bewaard gebleven. Strekken. In het zuidelijke deel van de gevel zijn twee gekoppelde, smalle trappenhuisvensters met glas-in-lood geplaatst. De speelplaats wordt aan de zuidoostzijde omgeven door een bakstenen ommuring met verlaagde kolommen voorzien van een hardstenen bovenafdekking. Van de bakstenen tussenmuurtjes met ezelsruggen zijn de smeedijzeren hekwerken verwijderd. Deze erfscheiding wordt onderbroken door twee recente hekwerken. Op de speelplaats bevindt zich een monumentale kastanje. De INTERIEURINDELING van de school is wat betreft de opzet eenvoudig: een gang parallel aan de achtergevel, waarlangs de leslokalen aan de voorzijde bereikbaar zijn. De gangen van beide bouwlagen worden onderling verbonden door het aan de zuidwestzijde geplaatste trappenhuis. Dit trappenhuis heeft een smeedijzeren balustrade en is nagenoeg oorspronkelijk bewaard gebleven. De indeling van de eerste laag is gewijzigd door het verwijderen van de scheidingswand tussen twee leslokalen. In het noordoostelijke uiteinde van de gang zijn een bergruimte plus een omkleedruimte voor de gymnastiekzaal ingericht. Op de tweede bouwlaag is door de plaatsing van een tussenwand in de gang een vierde leslokaal gecreëerd. De oorspronkelijke tegellambrisering en de paneeldeuren van de oorspronkelijke leslokalen op deze bouwlaag zijn bewaard. Op de zolderverdieping zijn enkele bergruimten ingericht. Waardering De voormalige H.Hartschool uit 1922 bezit algemeen belang want: - de hoofdvorm, constructie en indeling alsook details zijn gaaf behouden gebleven; - het schoolgebouw illustreert met zijn bouwdatum een belangwekkend jaartal in de geschiedenis van het schoolwezen, nl. de invoering van de Wet op het Lager Onderwijs; - in typologisch opzicht vertegenwoordigt het object het gangtype, weliswaar niet zeldzaam, maar wel een vroeg voorbeeld en karakteristiek voor een klein dorpsschooltje; - het object vormt een substantieel en geledend bouwkundig element binnen het beschermd dorpsgezicht Rimburg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521670
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige H.Hartschool in traditionele bouwstijl in Landgraaf

Hoeve De Kruishof

Palenbergerweg 1
Landgraaf
Grote hoeve met binnenplaats; van baksteen met vensteromlijstingen van Naamse steen, ten dele met segmentbogen. XIX A (1822,1838).

Pastorie

Brugstraat 2
Landgraaf
Uit 1826 daterende pastorie; in schoon metselwerk opgetrokken pand met verdieping onder met pannen gedekt zadeldak tussen tuitgevels met vle..

Kerk van de H. Drievuldigheid

Brugstraat 1
Landgraaf
R.K. Kerk. Schip, 1726, met latere voorruimte en toren. Biecht- stoel ten dele in Lodewijk XV-STIJL. Hardstenen wijwatervat (XVII); ingemets..

Terrein waarin overblijfselen van een romeinse vicus en een weg

-
Rimburg (Gemeente Landgraaf)
Terrein met daarin de resten van een Romeinse burgerlijke nederzetting (vicus)en weg.

Hoeve van baksteen

Rinckberg 27
Landgraaf
Hoeve van baksteen, gelegen aan een binnenplaats. Aan de straat een Gelderse topgevel. Ankerjaartal 1718.

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige H.Hartschool in traditionele bouwstijl in Landgraaf