Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Landhuis annex kantoor met garage in een door het functionalisme beïnvloede stijl in Sittard

Woonhuis

Parklaan 15
6131KE Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1933
Architect: Jos. Wielders


Beschrijving van Landhuis annex kantoor met garage in een door het functionalisme beïnvloede stijl

Inleiding LANDHUIS annex KANTOOR met GARAGE in een door het Functionalisme beïnvloede stijl, 1933. Gebouwd voor architect Jos. Wielders te Sittard, naar een ontwerp van zijn eigen hand. Vrijstaand gesitueerd op de westoever van de Geleenbeek, in de lineaire landhuis- en villabebouwing van de Parklaan. In de oprit is een betonnen BRUG over de Geleenbeek gelegd. Omschrijving Landhuis met gedeeltelijke souterrainverdieping en twee BOUWLAGEN op een in hoofdvorm rechthoekige PLATTEGROND, in lengterichting ten opzichte van Geleenbeek en Parklaan. PLAT BETONDAK met overstek, hoge schoorsteen. Hemelwaterafvoeren met watervergaarbakken. Uitgebouwde blokvormige volumes van één cq. twee bouwlagen onder plat aan de oost-, noord- en zuidgevels. Vrijstaand bijgebouwde garage onder plat aan de noordwestzijde. Plint en achtergeveluitbouwen in geel-rood genuanceerde baksteen. Wit gepleisterde optrek. Stalen cq. houten vensterkozijnen, zeer smalle hardstenen dorpels. Houten deuren. Houten betimmering van het dakoverstek. De VOORGEVEL aan de oostzijde is asymmetrisch ingedeeld. In de eerste laag een rechthoekig stalen woonkamervenster, asymmetrisch verticaal ingedeeld. Onder dit venster een risalerend plintdeel met rollaag en hardstenen afdekking. Twee verticaal ingedeelde stalen vensters, waarvan het meest noordelijke schuil gaat achter de ommuring van een kleine binnenplaats. In deze ommuring een rondboogvormige houten deur. In de tweede laag een gelijkmatige over de voorgevel verdeelde reeks van zeven rechthoekige stalen vensters. In de noordelijke ZIJGEVEL een uitgebouwde entreepartij van één laag onder plat met luifeloverstek. In de entreepartij een rechthoekige houten deur, bereikbaar via drie met hardsteen beklede traptreden. Souterrainvenster met traliewerk in de plint. Rechts naast de deur, hoog onder het overstek, een rond stalen venstertje met kruisvormige indeling waaronder een brievenbusopening. Links naast de deur, hoog onder het overstek een reeks van drie kleine rechthoekige vensters met traliewerk. In het terugliggende gevelvlak van het hoofdvolume, boven de entreedeur, een vrijwel de gehele bouwlaaghoogte in beslag nemend rechthoekig stalen trappenhuisvenster met kleine roedeverdeling. Vlak boven het dakniveau van de uitgebouwde entreepartij een smal, verticaal ingedeeld venster met traliewerk. Naast de uitgebouwde entreepartij een blokvormige uitbouw van twee lagen onder plat, de dakhoogte van het hoofdvolume overstijgend. Dit geveldeel heeft in de plint twee rechthoekige souterrainvensters met traliewerk; in de eerste laag een rechthoekig dubbel verticaal ingedeeld vensterkozijn, waarnaast een ongedeeld rechthoekig vensterkozijn. De ACHTERGEVEL aan de westzijde heeft een vooruitspringend middengeveldeel. In de eerste laag een groot rechthoekig stalen zestienruits venster, waarnaast een smal horizontaal ingedeeld rechthoekig stalen zijlicht. In de tweede laag een rechthoekig houten venster. Tegen de terugliggende achtergeveldelen aan weerszijden een bakstenen uitbouw van één laag onder plat. De uitbouw aan de noordwestzijde is in de noordgevel blind en boven de plint witgepleisterd. In de westgevel van deze uitbouw een rechthoekige houten deur en een hoog onder het dakniveau ingezet dubbel houten vensterkozijn onder een betonlatei. In de zuidgevel van deze uitbouw een hoog onder het dakniveau ingezet dubbel houten vensterkozijn onder een betonlatei. In het hierboven gelegen geveldeel van het hoofdvolume een reeks van drie rechthoekig houten vensters. Het meest zuidelijke venster in de reeks is vervangen door een rechthoekige houten deur. De hoofdvolumegevel boven de zuidwestelijke bakstenen achtergeveluitbouw is blind, evenals de west- en zuidgevel van de uitbouw. In de noordgevel heeft deze uitbouw een gevelbreed stalen vensterkozijn met kleine roedeverdeling en een rechthoekige stalen terrasdeur. Deze uitbouw overschrijdt aan de zuidzijde de gevelbreedte van het hoofdvolume. De zuidelijke ZIJGEVEL is onregelmatig ingedeeld. In de eerste laag een rechthoekig stalen dertigruits venster. In de zuidoostelijke gevelhoek een op het woonkamervenster in de voorgevel aansluitend verticaal ingedeeld rechthoekig stalen venster. Drie kleine, ongelede rechthoekige stalen vensters. In de tweede laag een reeks van drie rechthoekige, ongelede vensterkozijnen, waarnaast een smal en breed rechthoekig venster met verticale indeling. Het INTERIEUR is wat betreft de indeling vrijwel ongewijzigd bewaard gebleven. In dit interieur zijn onder meer van belang de kantoorruimte met de door Wielders ontworpen kasten; hal en trappenhuis in schoon metselwerk van gele baksteen met een groen geglazuurde bakstenen plint van drie lagen, gele vloer- en trapbetegeling, rode stalen balustradespijlen. In de oprit een uit de bouwtijd van het landhuis daterende gewapend betonnen BRUG over de Geleenbeek, naar een CONSTRUCTIEberekening van ir. J.M. Deutekom c.i. te Heerlen. In het landhuis is een ijzeren balkenCONSTRUCTIE toegepast. In de aan de noordwestzijde bijgebouwde GARAGE van één laag onder plat is de oorspronkelijke inrijpoort vervangen door een recente kantelpoort. Afgeschuinde hoek aan de zuidoostzijde. Zuidgevel met twee rechthoekige houten deuren, een rechthoekig verticaal ingedeeld houten venster en een klein rechthoekig deurzijlicht. Het tussen de garage en de noordwestelijke achtergeveluitbouw geplaatste houten poortje is verdwenen. Waardering De door architect Joseph Wielders voor eigen gebruik ontworpen kantoorwoning aan de Parklaan 15 is van cultuurhistorische waarde vanwege voornoemde bestemming en als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het is pand is van architectuurhistorische waarde vanwege het belang voor de regionale architectuurgeschiedenis, heeft een bijzondere plaats in het oeuvre van architect Wielders, beschikt over aanzienlijke esthetische kwaliteiten, onderscheidt zich door het materiaalgebruik en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het pand is van grote betekenis vanwege de situering - in een lineaire bebouwingsstructuur met landhuizen, villa's en een school die de verschillende perioden in de oeuvreontwikkeling van Wielders illustreren - en als zodanig verbonden met de ontwikkeling cq. uitbreiding van Sittard in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het pand is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en heeft een historisch-ruimtelijke relatie met de loop van de Geleenbeek. Het pand is zowel wat betreft het exterieur als het interieur in hoge mate gaaf bewaard gebleven en is van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt het pand over een redelijk tot grote architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheidswaarde. De kantoorwoning vertegenwoordigt een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521654
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Landhuis annex kantoor met garage in een door het functionalisme beïnvloede stijl in Sittard

St. Jozefschool

Wilhelminastraat 2
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KATHOLIEKE LAGERE JONGENSSCHOOL met ONDERWIJZERSWONING, genaamd St.Jozefschool, 1924. Gebouwd in een sterk door de Amsterdamse ..

Vrijstaand landhuis

Parklaan 27
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vrijstaand LANDHUIS, 1924-1925, in een traditionele, door de Amsterdamse School en de Engelse cottage-stijl beïnvloede bouwtra..

Bioscoop Het Forum

Engelenkampstraat 68
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding BIOSCOOP Het Forum, 1929. Gebouwd in een zakelijk expressionistische stijl, in opdracht van H. Martens, naar een ontwerp van ar..

Vrijstaand landhuis met elementen van de Amsterdamse school

Parklaan 29
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vrijstaand LANDHUIS met elementen van de Amsterdamse School, 1924-1925. Gesitueerd in de lineaire villabebouwing van de Parklaa..

School voor Maatschappelijk Werk

Gouverneur van Hövellstraat 2
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding HOGESCHOOL, 1934, voorheen de R.K. School voor Maatschappelijk Werk, in een door het Functionalisme beïnvloede bouwtrant. Gebo..

Kaart & Routeplanner