Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tekenschool in Sittard

Gebouw

Rijksweg Zuid 43
6131AL Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1907


Beschrijving van Tekenschool

Inleiding TEKENSCHOOL in traditioneel-ambachtelijke stijl, 1907. In het ontwerp zijn sterke invloeden van de Roermondse tekenschool herkenbaar. De school werd in 1967, 1970 en 1972 verbouwd en heeft ondermeer gefungeerd als studentensoos. Daarbij is het oorspronkelijke interieur grotendeels verloren gegaan. UITGESLOTEN van bescherming zijn de tegen de noordelijke vleugel gebouwde woning, evenals alle overige niet bij het bouwvolume van 1907 behorende aan- en bijbouwen. Omschrijving Tekenschool met souterrainverdieping en twee BOUWLAGEN op een in hoofdvorm E-vormige PLATTEGROND. Gesitueerd in de lineaire bebouwing van de Rijksweg Zuid, in lengterichting ten opzichte van de straatweg. Het geheel wordt gedekt door een afgeplatte, gebroken KAP met muldenpannen. Vier dakkapellen met leien in Maasdekking en geblindeerde rechthoekige houten zesruits kozijnen. De school is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband, op een geprofileerde natuurstenen plint met souterrainvensters en zandstenen profielllijst. Zandsteen. Hardsteen. Ankers. Geheel symmetrische VOORGEVEL, gedomineerd door een middenrisaliet met fronton en twee vooruitspringende zijvleugels, waarin de trappenhuizen zijn ondergebracht. De traveeën worden onderling gescheiden door lisenen, die onder de bakgoot verbonden zijn met rondboogfriezen op zandstenen consoles. Onder de goot en lijst met bloktanddecoraties. Op de lisenen een viertal muurankers, samen de bouwjaaraanduiding 1907 vormend. In het middenrisaliet, uitlopend in een uitkragende topgevel met hardstenen afdekking, is in een getrapt uitgemetselde rondbooglijst de rechthoekige dubbele houten deur met beslag geplaatst. Daarboven een rondboogvormig, dubbel verticaal ingedeeld bovenlicht. De deur is bereikbaar via twee hardstenen traptreden. Boven de deurlijst, in zandsteenreliëf, het opschrift 'TEEKENSCHOOL' en een reeks van vijf segmentboogvormige blinde nissen. De nis in het midden heeft een geblindeerd venster. De topgevel kraagt uit op zandstenen consoles. In het fronton een driehoekig zandstenen reliëf met het dertiende-eeuwse Sittardse stadszegel, voorstellende de H.Petrus met de sleutels van het hemelrijk in de rechterhand, in de linkerhand het boek. In met middenvlak is het hemelgewelf of de stadsmuur met boog gesymboliseerd waarop twee torens rusten, eronder het gespleten krulkruis dat ook in het stadswapen voorkomt. Langs de zijden van het driehoekige reliëf de tekst 'INGENIUM SUPERAT VIRES'. De gevelvelden aan weerszijden hebben elk twee vensterassen. In elke as drie gekoppelde, segmentboogvormige houten vensters met horizontale indeling. Deze vensters zijn geplaatst in een segmentboogvormige lijst, voorzien van afgeschuinde bakstenen vensterbanken met hardstenen aanzetten. Kelderluiken onder de vensters van de buitenste assen. De tuitgevels van de zijvleugels, met hardstenen afdekkingen, hebben elk een rondboogvormige vensterlijst over twee lagen. De vensters van beide zijvleugels variëren in grootte. In de eerste laag, drie gekoppelde en horizontaal ingedeelde segmentboogvormige drieruitsvensters. In de tweede laag drie gekoppelde, in hoogte variërende rondboogvensters. Vleilagen op conosoles. De zijgevel van de zuidelijke vleugel heeft in elke laag drie stalen, trapsgewijs oplopende rondboogvormige vensters. De zijgevel van de noordelijke vleugel heeft in de eerste laag twee gekoppelde, horizontaal ingedeeld houten segmentboogvensters in een segmentboogvormige vensterlijst. In de voorgevel bevinden zich ruitvormige zandstenen reliëfs, waarin de symbolische voorstelling van de diverse ambachten. Twee reliëfs werden in 1978 vernieuwd, de oude moesten vanwege het aanbrengen van ontluchtingsroosters worden verwijderd. Verder een gevelsteen met opschrift: A.M.D.C. 1907 7 mei. De INTERIEURindeling van de school is grotendeels gewijzigd. Waardering De Sittardse tekenschool is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de hoogwaardige esthetische kwaliteiten, het streekgebonden materiaalgebruik en de naar de oorspronkelijke functie verwijzende ornamentiek. De tekenschool is vanwege de situering sterk verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van Sittard in de eerste helft van de twintigste eeuw en van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. De school beschikt voor wat betreft het exterieur over een redelijke mate van architectonische gaafheid. Ook is het pand van belang voor de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt de school, in regionaal kader bezien, over een hoge mate van architectuurhistorische en een redelijke mate van typologische en functionele zeldzaamheid. De Sittardse tekenschool vertegenwoordigt een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521647
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tekenschool in Sittard

Vrijstaand landhuis

Parklaan 27
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vrijstaand LANDHUIS, 1924-1925, in een traditionele, door de Amsterdamse School en de Engelse cottage-stijl beïnvloede bouwtra..

Vrijstaand landhuis met elementen van de Amsterdamse school

Parklaan 29
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vrijstaand LANDHUIS met elementen van de Amsterdamse School, 1924-1925. Gesitueerd in de lineaire villabebouwing van de Parklaa..

Landhuis annex kantoor met garage in een door het functionalisme beïnvloede stijl

Parklaan 15
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding LANDHUIS annex KANTOOR met GARAGE in een door het Functionalisme beïnvloede stijl, 1933. Gebouwd voor architect Jos. Wielders ..

Vrijstaand herenhuis in een door het eclecticisme beïnvloede traditionele stijl

Rijksweg Zuid 10
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vrijstaand herenhuis in een door het Eclecticisme beïnvloede traditionele stijl, 1908. Gesitueerd in de lineaire bebouwing van..

St. Jozefschool

Wilhelminastraat 2
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KATHOLIEKE LAGERE JONGENSSCHOOL met ONDERWIJZERSWONING, genaamd St.Jozefschool, 1924. Gebouwd in een sterk door de Amsterdamse ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)