Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaand landhuis met elementen van de Amsterdamse school in Sittard

Woonhuis

Parklaan 29
6131KE Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1924-1925
Architect: Jos. Wielders


Beschrijving van Vrijstaand landhuis met elementen van de Amsterdamse school

Inleiding Vrijstaand LANDHUIS met elementen van de Amsterdamse School, 1924-1925. Gesitueerd in de lineaire villabebouwing van de Parklaan, op de westoever van de Geleenbeek. Gebouwd naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard, in opdracht van Fr. Klinkenbergh. De aangebouwde garage is UITGESLOTEN van bescherming. Omschrijving Landhuis met gedeeltelijke souterrainverdieping, twee BOUWLAGEN en zolderverdieping op een, vanwege een uitgebouwde keuken met berging aan de noordwestzijde en een spits uitgebouwde erker aan de zuidzijde, L-vormige PLATTEGROND. Het hoofdvolume wordt gedekt door een SCHILDDAK met leien in schubdekking, boven de zuidelijke zijgevel gewelfd en deels doorlopend tot boven de eerste bouwlaag. Op het voordakvlak en zuidelijke dakvlak een ellipsvormige dakkapel, respectievelijk met en zonder een verticaal ingedeeld venster. Op het noordelijke zijdakvlak een hoge bakstenen schoorsteen; op het achterdakvlak een korte schoorsteen, een hoge schoorsteen en een rechthoekige dakkapel met luifeloverstek. Deze kapel heeft een verticaal ingedeeld vensterkozijn met twee zesruits vensters. Luifelgoten annex overstek, deels op consoles. De keukenuitbouw aan de noordwestzijde heeft een plat dak. Het landhuis heeft een rood genuanceerde bakstenen plint in twee hoogten, een optrek van geel genuanceerde baksteen, gemetseld in kettingverband. Houten vensters en deuren. Met lood beklede vensterdorpels. Betonlateien. Asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL. Op de hoek van de voorgevel en de noordelijke zijgevel staat een ronde erker met een aaneengesloten rij vensters. Het eerste venster valt buiten de erker in het vlak van de voorgevel. De vensters in de erker hebben glas-in-lood bovenlichten. In de zuidelijke helft van de eerste laag een rechthoekig houten venster met twee zijlichten onder een betonlatei. Deze latei loopt door in de erker als betonvloer van het spits uitstulpende erkerbalkon. De tweede bouwlaag, ter hoogte van de kozijnen enigszins terugliggend, heeft een horizontale raampartij van vijf verticaal ingedeelde vensters met achtruits glaspanelen, verdeeld over de volle breedte van de gevel. De noordelijke ZIJGEVEL heeft in de eerste laag, in de oksel van het vooruitspringende, afgeronde metselwerk van het keukenvolume, een entree met verankerde luifel. Paneeldeur met beslag en verticaal ingedeeld bovenlicht. Het entreebordes heeft drie bakstenen traptreden en bakstenen balustrademuur, uitgemetseld in een ronde bloembak. In de terugliggende deel van de tweede laag, boven de ronde erker op de noordoostelijke gevelhoek, een rechthoekig verticaal ingedeeld houten venster met achtruits roedeverdeling in de glaspanelen. Dit geveldeel is in de noordelijke zijgevel bovendien voorzien van horizontale profiellijsten. Het afgerond uitgemetselde keukenvolume met plat dak heeft in de eerste laag een rechthoekig houten kruiskozijn met viervoudige horizontale indeling van de glaspanelen; in de tweede laag een rechthoekig verticaal ingedeeld houten venster met achtruits roedeverdeling in de glaspanelen. De gevel van de keukenuitbouw wordt afgebiesd middels een streklijst met bloktandornamenten, gelegen boven de goothoogte van het schilddak. De luifel boven het venster in de eerste laag loopt door in het boeiboord van de voormalige berging van één laag onder plat. Deze berging heeft een rechthoekige houten buitendeur met een hoog onder het boeiboord ingezet boven- en zijlicht. De van bescherming uitgesloten garage bevindt zich achter deze berging. Souterrainvensters met strek. De keukenuitbouw heeft in de tweede laag van de ACHTERGEVEL een rechthoekig houten achtruits venster. In de zuidelijke korte gevel van de keukenuitbouw een klein, ongeleed rechthoekig houten venster alsmede een rechthoekige buitendeur. Twee ongelede smalle vensters hoog in de gevel van de berging. In de ACHTERGEVEL van het hoofdvolume, in de oksel met de keukenuitbouw, in de tweede laag een hoog onder de luifel ingezet trappenhuisvenster. Uit dit venster is het glas-in-lood als gevolg van oorlogsschade verdwenen. In de zuidelijke achtergevelhelft, zowel in de eerste als de tweede laag een rechthoekig verticaal ingedeeld houten venster met achtruits glaspanelen. Het venster in de eerste laag is voorzien van een rolluik. In de zuidelijke ZIJGEVEL loopt het dak gedeeltelijk door tot aan de eerste bouwlaag. In het hieronder gelegen gevelveld een rechthoekig verticaal ingedeeld houten venster met achtruits glaspanelen. Dit venster is voorzien van een rolluik. Daarnaast een spitse, in de vorm van een scheepsboeg uitgemetselde erker. In de plint naast de erker een gevelsteen met het opschrift: "Deze steen is gelegd door Corry Hardebeck en Frans Klinkenbergh op 2 Augustus 1924". In de lange zijden, onder de betonlatei annex balkonvloer, een geboogd houten vensterkozijn met driemaal een dubbele verticale indeling waartussen oorspronkelijk een decoratieve roedeverdeling. Tussen deze vensterkozijnen en de daarnaast geplaatste betonkolommen, een dubbele houten terrasdeur met zeer decoratief ingedeelde glaspanelen. Boven de erker is de gevel weer twee bouwlagen hoog en komt er een rechthoekige dubbele houten deur met kleine roedeverdeling in de glaspanelen uit op het balkon met bakstenen borstwering. Deze borstwering is voorzien van een rollaag, de balkondeuren van een rolluik. Het landhuis beschikt over een waardevol INTERIEUR, waarvan de indeling volledig gaaf bewaard is gebleven. In dit interieur zijn onder meer van belang het trappenhuis met lambrisering; de overige lambriseringen met houten lijst; tussen woonkamer en serre een origineel rolluik met ophaalmechaniek, waarachter stalen tussendeuren; de schuifdeuren in de kamers-en-suite; de geornamenteerde paneeldeuren. Waardering Het landhuis aan de Parklaan 29 is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden van het pand worden bepaald door de bouwstijl, door het belang van het huis voor het oeuvre van architect Wielders, door hoogwaardige esthetische kwaliteit van diens ontwerp, de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het landhuis is vanwege de situering in een lineaire structuur met villabebouwing - grotendeels van de hand van architect Wielders - verbonden met de uitbreiding van Sittard in de eerste helft van de twintigste eeuw, is van belang voor het aanzien van de stad en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met de Geleenbeek. Het landhuis beschikt wat betreft exterieur én interieur over een hoge mate van architectonische gaafheid en is van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt het pand over een redelijke architectuurhistorische zeldzaamheidswaarde. Het landhuis aan de Parklaan 29 vertegenwoordigt een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521644
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaand landhuis met elementen van de Amsterdamse school in Sittard

Vrijstaand landhuis

Parklaan 27
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vrijstaand LANDHUIS, 1924-1925, in een traditionele, door de Amsterdamse School en de Engelse cottage-stijl beïnvloede bouwtra..

Landhuis annex kantoor met garage in een door het functionalisme beïnvloede stijl

Parklaan 15
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding LANDHUIS annex KANTOOR met GARAGE in een door het Functionalisme beïnvloede stijl, 1933. Gebouwd voor architect Jos. Wielders ..

Boerenhuis met bakstenen benedenbouw, daarboven van vakwerk

Ophoven 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Boerenhuis met bakstenen benedenbouw, daarboven van vakwerk. Zadeldak aan de zijde van de vroegere binnenplaats overstekend. Links tegen de ..

Twee haaks op elkaar staande pandjes zonder verdieping

Ophoven 7
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Twee haaks op elkaar staande pandjes zonder verdieping, die als bouwmassa een geheel vormen met de pandjes Ophoven 11-13. Ophoven 7 onder me..

Gepleisterd dwarshuis zonder verdieping en met door pannen gedekt zadeldak

Ophoven 11
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Gepleisterd dwarshuis zonder verdieping en met door pannen gedekt zadeldak, 19e eeuw. Rond de vensters en deur geblokte bepleistering. Siers..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijstaand landhuis met elementen van de Amsterdamse school in Sittard