Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Amerikaanse Huizen: villa in een door het nieuwe bouwen beïnvloede stijl in Sittard

Woonhuis

Vijverweg 7
6133AN Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1933
Architect: Joseph Gärtner


Beschrijving van Amerikaanse Huizen: villa in een door het nieuwe bouwen beïnvloede stijl

Inleiding VILLA in een door het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl, 1933. Gebouwd in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van architect Joseph Gärtner te Sittard. Vrijstaand gesitueerd in de lineaire bebouwing aan de oostzijde van het Sittardse stadspark, samen met de twee naburige villa's sterk teruggerooid ten opzichte van de Vijverweg. De villa's Vijverweg 7 en Vijverweg 9 vormen daarbij elkaars spiegelbeeld. Achter de villa staat een platgedekte garage die dateert uit de bouwtijd. Omschrijving Markante vrijstaande villa met souterrainverdieping en twee BOUWLAGEN, in dwarsrichting ten opzichte van de Vijverweg. Het huis wordt gedekt door een achter kopgevels verzonken PLAT DAK. Hoge schoorsteen. Gewapend betonnen fundament. Binnen- en buitenmuren van klinkers. De gevels zijn boven de verticaal gemetselde bakstenen plint voorzien van grof wit pleisterwerk. Rechthoekige stalen vensters en deuren. Ongeglazuurde rode dorpels. Betonnen luifels annex lateien. Het exterieur van de villa wordt gedomineerd door een aantal in hoogte variërende geometrische volumes. In het rechterdeel van de VOORGEVEL een halfronde erker met balkon. De bakstenen plint is rondom deze erker uitgebouwd in de vorm van een bloembak, die doorloopt in de drie bakstenen bordestrappen. In de plint naast de erker twee gekoppelde souterrainvensters. In de erker vijf stalen vensters, voorzien van geel gekleurd glas-in-lood in de bovenlichten. De ronde betonnen balkonvloer fungeert als erkerluifel en loopt door in de luifel boven de entreepartij aan de rechter zijgevel. Het balkon is toegangelijk via een rechthoekige stalen deur. In het linkerdeel van de voorgevel is in de tweede laag een rechthoekig stalen vensterkozijn met dubbele verticale indeling geplaatst. Boven voornoemde balkondeur en het vensterkozijn in de tweede laag een over de voorgevelbreedte geprofileerde betonluifel. De rechter ZIJGEVEL wordt gedomineerd door een risalerend, de dakhoogte overstijgend blokvormig trappenhuisvolume. In dit trappenhuis een trapsgewijs oplopende reeks stalen vensters, oorspronkelijk voorzien van een glas-in-lood-raam; ca 1950 vervangen door een reeks vensters met gekleurd kathedraalglas. Deze vensters worden gescheiden door geprofileerde verticale traceringen, die eveneens de drie souterrainvensters met gekleurd glas-in-lood van elkaar scheiden. Dit trappenhuisrisaliet heeft in de rechts uitgebouwde zijde een rechthoekige stalen deur, waarvan de indeling authentiek is. Ter linkerzijde van het trappenhuis bevindt zich het zijgevelvlak waarin het portiek is ondergebracht, onder de doorlopende erkerluifel. Voor de entree een bordes met een drietal bakstenen traptreden en rode betegeling. De authentieke rechthoekige paneeldeur is nog aanwezig. De betonluifel is boven deze deur verbreed. Naast het portiek een kleine uitgebouwde scheidingsmuur. In de tweede laag, boven de portiekluifel, de authentieke vlaggenmast met houder en een rechthoekig dubbel verticaal geleed stalen vensterkozijn. Op de gevelhoek een hemelwaterafvoer met vergaarbak. Ter rechterzijde van het trappenhuis een gevelvlak waarin in de eerste laag een rechthoekig, dubbel verticaal geleed stalen vensterkozijn. Op de gevelhoek een hemelwaterafvoer met vergaarbak. De ACHTERGEVEL heeft in de linker vensteras twee boven elkaar geplaatste stalen vensters met dubbele verticale indeling. In de plint een souterrainvenster. In de eerste laag van de rechtergevelhelft van origine een dubbele stalen tuindeur met zijlichten. Deze tuindeur is vervangen door een aluminium schuifpui. Hierboven, in de tweede laag, een uitgebouwde slaapkamer. Het licht verhoogde bakstenen terras onder deze uitbouw is aan de rechterzijde gedicht met een aluminium windscherm. De linker ZIJGEVEL heeft in de eerste laag van het linkerdeel een rechthoekig, dubbel verticaal ingedeeld stalen vensterkozijn met glas-in-lood bovenlicht onder een betonluifel. In de plint onder dit kozijn één drievoudig en één enkelvoudig souterrainvenster. In de tweede laag een viervoudige reeks stalen vensters, onderbroken door een hemelwaterafvoer met vergaarbak. Boven deze vensters een doorlopende betonluifel. In het rechterdeel van de linker zijgevel een rechthoekige erker met betonluifel en balkon. Rondom uitgebouwde bakstenen plint annex bloembak. In de erker een verticaal ingedeeld stalen venster met glas-in-lood bovenlichten. Het balkon is toegankelijk via een rechthoekige stalen deur. Het INTERIEUR van de villa is, inclusief de indeling, vrijwel ongewijzigd bewaard gebleven. Achter de villa staat een platgedekte garage die dateert uit de bouwtijd. Waardering De villa met garage is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een plaatselijke historische ontwikkeling, is van belang als bijzonder specimen van een typologische ontwikkeling en had ten tijde van de bouw een sterke innovatieve waarde. De architectuurhistorische waarden van de villa worden bepaald door de bouwstijl, door de betrokkenheid van architect Gärtner, door de hoogwaardige esthetische kwaliteit, het materiaalgebruik en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De villa is een essentieel onderdeel van het complex Amerikaanse huizen aan de Vijverweg, is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van Sittard, is van betekenis voor het aanzien van Sittard en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met de bodemgesteldheid. De architectonische gaafheid van ex- en interieur is groot. Bovendien is het pand van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de omgeving. Bovendien beschikt het pand over een hoge mate van cultuur- en architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheid. De villa vertegenwoordigt een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521628
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Amerikaanse Huizen: villa in een door het nieuwe bouwen beïnvloede stijl in Sittard

Amerikaanse Huizen: villa in een door het nieuwe bouwen beïnvloede stijl

Vijverweg 8
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding VILLA in een door het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl, 1933. Gebouwd in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van arch..

Amerikaanse Huizen: villa in een door het nieuwe bouwen beïnvloede stijl

Vijverweg 9
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding VILLA in een door het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl, 1933. Gebouwd in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van arch..

Hoeve bergerhof, met binnenplaats

Irenelaan 8
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Hoeve Bergerhof, met binnenplaats. Voorvleugel, XVII, met woning en hoger poortpaviljoen. Tussendorpel en kruiskozijnen van hardsteen met ge..

Twee herenhuizen onder één kap

Agricolastraat 156
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1924, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rond..

Zes herenhuizen onder één kap

Agricolastraat 144
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zes HERENHUIZEN onder één kap, 1924, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondom..

Kaart & Routeplanner

Route naar Amerikaanse Huizen: villa in een door het nieuwe bouwen beïnvloede stijl in Sittard