Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zeven voetvallen in Sittard

Overig

Kollenberg
6130AA Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1907-1925


Beschrijving van Zeven voetvallen

Inleiding ZEVEN VOETVALLEN, 1907-1925, in lineair verband in de noordberm van de Kollenberg, op de helling tussen de Felix Ruttenlaan en de St.Rosakapel aan de Kapellerweg. Vier voetvallen dateren uit 1907, drie uit 1925. Zij werden geplaatst ter vervanging van de uit 1800 daterende voetvallen. De drie voetvallen uit 1925 werden gerealiseerd in het kader van het 250-jarige bestaan van de St.Rosakapel. Omschrijving De zeven voetvallen zijn gebouwd in de vorm van wegkapelletjes. Getrapte betonnen basementen, waarop een optrek van rode verblendsteen, gemetseld in kruisverband. Enkele voetvallen hebben een hardstenen plint. Groen en rood geglazuurde profiellijsten op de gevelhoeken en in de nislijsten. De onderbouwen, voorzien van gevelstenen met opschrift, worden van de bovenbouwen gescheiden door een hardstenen cq. betonnen waterlijst. De enigszins terugliggende bovenbouwen, voorzien van geboogde nislijsten met een hardstenen dorpel, lopen uit in een uitkragende tuitgevel met hardstenen cq. betonnen afdekking en een nokkruis. In de nissen stucreliƫfs achter traliewerk. De achtergevels zijn geheel gepleisterd. De gevelstenen zijn achtereenvolgens voorzien van de volgende opschriften: "I Voetval. Jezus in den Hof van Gethsemanie. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925"; "II Voetval. Jezus voor Caiphas. Uit dankbaarheid F.S.E. 1 6 25"; "III Voetval. Jezus voor Pilatus"; "IV Voetval. Jezus wordt wreedelijk gegeeseld"; "Ve Voetval. Jezus beklimt den Calvarieberg. Geschonken door H. Dieteren-Rutten Bergerweg Sittard. 1907"; "VI Voetval. Christus sterft aan het kruis. Vereerder v d H.Rosa"; "VII Voetval. Jezus wordt in het Graf gelegd. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925". Waardering De voetvallen langs de Kollenberg zijn van grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de esthetiek, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De voetvallen zijn vanwege hun situering verbonden met de ontwikkeling cq. uitbreiding van Sittard, zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de wijk Kollenberg en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met het ter plaatse hellende landschap. De voetvallen verkeren in een gave architectonische staat en zijn van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. Bovendien beschikken de voetvallen over een grote typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De voetvallen zijn van algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521611
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zeven voetvallen in Sittard

Gemeenschapshuis Oos Kaar Overhoven

Geldersestraat 38
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding VERENIGINGSGEBOUW annex NOODKERK met bijbehorende PASTORIE in expressionistische stijl, 1922, thans gemeenschapshuis. Gebouwd doo..

Hof van Olijven

Kollenberg
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zogenaamde HOF VAN OLIJVEN, XXa, verhoogd gesitueerd in de zuidberm van de Kollenberg, op de helling tussen de Felix Ruttenlaan..

Stadspark Sittard

Tegenover Vijverweg (tegenover)
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding STADSPARK Sittard, 1921-1933, aangelegd in een gemengde tuinstijl met elementen van zowel een landschappelijke als formele aanl..

Havenlicht

Buitendijk
Strijensas (Gemeente Strijen)
Inleiding Op de oevers langs de Nederlandse binnenwateren komen nog diverse lichtopstanden voor, die afhankelijk van de situering worden aa..

Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht

Heilige Kruisstraat 30
Grevenbicht (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht gebouwd in 1851 naar een ontwerp van de architecten Damen en de Wit uit Some..

Kaart & Routeplanner