Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kloostervleugel in Sittard

Kerkelijk Gebouw

Leyenbroekerweg 111
6132CD Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1905-1910


Beschrijving van Kloostervleugel

Inleiding KLOOSTERVLEUGEL, ca. 1910, in traditionele stijl met elementen van Neo-Gotiek. Onderdeel en als zodanig de derde uitbreiding van het klooster van de Missionarissen van het H.Hart te Leijenbroek. Deze kloostervleugel werd in noordelijke richting, parallel aan de Leijenbroekerweg opgetrokken, aan de noordoostzijde een rechte hoek vormend met de noordgevel van het kloostercarr├ę uit 1889. Omschrijving Sober vormgegeven kloostervleugel met souterrainverdieping, twee BOUWLAGEN en zolderverdieping op een langgerekte en smalle rechthoekige PLATTEGROND. Het geheel wordt gedekt door een samengesteld ZADEL- EN SCHILDDAK met muldenpannen. Bakgoten, rustend op een kroonlijst. Op het achterdakvlak aan de westzijde bevinden zich een hoge schoorsteen met profiellijsten en drie zoldervensters. De oostgevel aan de straatzijde is opgetrokken in rode baksteen, de westgevel in grove ringovensteen. Beide gevels zijn gemetseld in kruisverband en hebben gesneden voegen. De oostgevel heeft ornamenten in lichtrode profielsteen en lichtrode, geglazuurde keramische dorpels. Hardstenen lateien. Stucwerk. Kunststenen venstertraceringen. De asymmetrisch ingedeelde OOSTGEVEL telt vijf assen, waarvan de vierde uitloopt in een tuitgevel. De gevel is voorzien van een lage geprofileerde plint met lichtrode profiellijst. De vijf assen worden onderling gescheiden door lisenen, de bouwlagen door een dubbele horizontale uitgemetselde profiellijst met kruismotieven. Kroonlijst in lichtrode profielsteen. In vier assen is in elke laag een spitsboogvormig houten venster geplaatst. Deze vensters zijn verticaal ingedeeld, hebben geornamenteerde stijlen, een dubbele horizontale indeling van het glaspaneel en glas-in-lood bovenlichten met houten traceringen. Al deze vensters zijn verdiept geplaatst in spitsbooglijsten in lichtrode profielsteen. In de vierde as bevindt zich de entreepartij. De lisenen lopen uit in de schouderstukken en boogfries van de tuitgevel. Deze tuitgevel heeft gestucte schouderstukken, een nokkruis, spitsboogfriezen in lichtrode profielsteen en een blind oeil-de-boeuf-venster. In de eerste laag, in een spitsboogvormige lichtrode bakstenen profiellijst, een rechthoekige houten deur van recenter datum onder een hardstenen latei met consoles. Daarboven een spitsboogvormig glas-in-lood bovenlicht met neo-gotische kunststenen traceringen. In de tweede laag is wederom een houten spitsboogvenster geplaatst, identiek aan de vensters in de overige vensterassen. De WESTGEVEL is asymmetrisch ingedeeld. Elf vensterassen over twee lagen. Een geprofileerde plint met gepleisterde lijst, in elke as voorzien van een souterrainvenster met traliewerk. Tussen de bouwlagen bevindt zich wederom een horizontale dubbele profiellijst, waartussen geprofileerd uitgemetselde kruismotieven. Kroonlijst met muizetanddecoratie. In de vierde as vanaf de noordzijde bevindt zich de entreepartij, waarvan de lisenen uitlopen een tuitgevel met schouderstukken en vleilagen. Voor deze entreepartij bevinden zich vijf terrazzo traptreden, aan weerszijden voorzien van een baksteen balustrade. Deze geven toegang tot een rechthoekige dubbele houten entreedeur met spitsboogvormig glas-in-lood bovenlicht, waarin een voorstelling van het H.Hart. Spitsboogvormige strek. In de tweede laag van de entreepartij een rechthoekig houten kruiskozijn met horizontaal geleed glaspaneel in een segmentbooglijst. In de topgevel een rechthoekig houten venster in een segmentbooglijst. Schoon metselwerk in de vulstukken. In de overige vensterassen bevindt zich in elke laag een rechthoekig houten kruiskozijn met horizontaal geleed glaspaneel. Schoon metselwerk in de vulstukken. Uitsluitend in de eerste as vanaf de noordzijde zijn hoog ingezette, rechthoekige houten vensters geplaatst. Het INTERIEUR van de kloostervleugel is wat betreft de indeling ten dele gewijzigd door de plaatsing van enkele tussenwanden in de kloostergangen aan de straatzijde. De indeling is eenvoudig van opzet: een kloostergang, waarop de vertrekken - voorzien van rechthoekige houten paneeldeuren in lijsten - uitkomen. Waardering De kloostervleugel vertegenwoordigt algemeen belang en is van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de esthetische kwaliteit, het materiaalgebruik en de ornamentiek. De vleugel is een essentieel onderdeel van het H.Hartklooster, dat vanwege de situering verbonden is met de ontwikkeling van het oude gehucht Leijenbroek en het buitengebied van Sittard. Het gebouw is van betekenis voor het aanzien van de gemeente Sittard. De kloosterschool beschikt wat betreft het exterieur over een hoge en wat betreft het interieur over een redelijke mate van architectonische gaafheid en is verder van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt de kloostervleugel in regionaal perspectief over architectuurhistorische en met name over een hoge cultuurhistorische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521607
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kloostervleugel in Sittard

Kloostervleugel,in een negentiende-eeuwse traditionele bouwstijl

Leyenbroekerweg 113D
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTERVLEUGEL, 1896, in een negentiende eeuwse traditionele bouwstijl. Onderdeel en als zodanig de eerste uitbreiding van het..

Voormalige Duitstalige kloosterschool

Leyenbroekerweg 105A
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Voormalige Duitstalige kloosterschool, 1900, in traditionele stijl. Onderdeel en als zodanig de tweede uitbreiding van het kloo..

Kaiserbau

Leyenbroekerweg 105A
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTERVLEUGEL voor studentenhuisvesting genaamd 'Kaiserbau', 1913, in traditionele stijl met elementen van Neo-Gotiek. Onderd..

R.K. Kerk Christus Koning

Leyenbroekerweg 109
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Voormalige KLOOSTERKERK met SACRISTIE en VERBINDINGSVLEUGEL in een door de Neo-Gotiek en het Expressionisme beïnvloede bouwst..

Kloostergebouw met Andreaskapel

Leyenbroekerweg 113B
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTER met ANDREASKAPEL van de Missionarissen van het H.Hart, 1889, respectievelijk in negentiende-eeuws traditionele en Neo-..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kloostervleugel in Sittard