Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige Duitstalige kloosterschool in Sittard

Gebouw

Leyenbroekerweg 105 A
6132CD Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1900


Beschrijving van Voormalige Duitstalige kloosterschool

Inleiding Voormalige Duitstalige kloosterschool, 1900, in traditionele stijl. Onderdeel en als zodanig de tweede uitbreiding van het klooster van de Missionarissen van het H.Hart te Leijenbroek. Deze schoolvleugel werd dwars tegen de noordelijke kopgevel van de kloostervleugel uit 1896 gebouwd, in oostelijke richting naar de Leijenbroekerweg. De tegen de zuidgevel aangebrachte brandtrap is UITGESLOTEN van bescherming. Omschrijving Kloosterschool met souterrainverdieping, drie BOUWLAGEN en zolderverdieping op een rechthoekige PLATTEGROND. Het geheel wordt gedekt door een samengesteld ZADEL- EN SCHILDDAK met muldenpannen. Bakgoten. Dakvensters en een schoorsteen met profielrand op het zuidelijke dakvlak, een schoorsteen boven de gevelhoek op het noordelijke dakvlak. De kloosterschool is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband, met gesneden voegen. Lichtrode profielbakstenen. Hardsteen, pleisterwerk. De regelmatig ingedeelde ZUIDGEVEL telt vijf vensterassen over drie lagen. De gevel heeft een geprofileerde plint met rode bakstenen profiellijst en wordt horizontaal geleed door doorlopende hardstenen dorpellijsten. In de eerste en tweede bouwlaag zijn rechthoekige houten kruiskozijnen in spitsbooglijsten geplaatst, met siermetselwerk in de vulstukken. In de eerste as van de eerste laag bevindt zich een entreepartij, waarin de oorspronkelijke deur is vervangen door een rechthoekige houten deur van kleiner formaat. Boven deze deur een nieuwe strek. De oorspronkelijke spitsboogvormige bovenlichtlijst met hardstenen deurlatei, rechthoekig verticaal ingedeeld houten bovenlicht en siermetselwerk in het vulstuk is intact gebleven. De derde bouwlaag is voorzien van rechthoekige verticaal ingedeelde houten vensters met horizontaal ingedeelde glaspanelen, in een segmentbooglijst met gepleisterde vulstukken. Vernieuwde strekbogen. Kroonlijst met muizetanddecoraties. De WESTGEVEL en de OOSTGEVEL worden aan het oog onttrokken door de respectievelijk in 1913 aangebouwde 'Kaiserbau' en de kloosterkerk uit 1928. De NOORDGEVEL is asymmetrisch ingedeeld. In de ten dele geprofileerde plint met rode profiellijst vijf in vorm variërende segmentboogvormige houten souterrainvensters, ten dele voorzien van traliewerk. De door hardstenen dorpellijsten horizontaal geaccentueerde gevelindeling wordt doorbroken door twee boven elkaar geplaatste reeksen met drie gekoppelde, horizontaal ingedeelde stalen spitsboogvensters met gekleurd glas. In de benedenreeks zijn de vensters ten dele dichtgemetseld. In de overige vensterassen - twee ten westen en vier ten oosten van het trappenhuis - zijn in de eerste en de tweede bouwlaag rechthoekige houten kruiskozijnen met horizontaal ingedeeld glaspaneel geplaatst. Deze vensters liggen enigszins verdiept in een spitsboogvormige lijst met rollagen en vlechtingen in de vulstukken. In de derde laag rechthoekige, verticaal ingedeeld houten vensters met een horizontaal ingedeeld glaspaneel. Deze vensters hebben een segmentboogvormige lijst met gepleisterd vulstuk. De eerste vensteras aan de oostzijde wordt in de eerste laag aan het oog onttrokken door de verbindingsgang tussen de Duitstalige school en de sacristie van de kloosterkerk. Het INTERIEUR van de kloosterschool, vrijwel geheel bestaand uit klaslokalen, is aangepast. Waardering De kloostervleugel van de voormalige Duitstalige school vertegenwoordigt algemeen belang en is van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de esthetische kwaliteit en de ornamentiek. De kloosterschool is een essentieel onderdeel van het H.Hartklooster, dat vanwege de situering verbonden is met de ontwikkeling van het oude gehucht Leijenbroek en het buitengebied van Sittard. Het gebouw is van redelijke betekenis voor het aanzien van de gemeente Sittard. De kloosterschool beschikt voor wat betreft het exterieur over een redelijk tot hoge mate van architectonische gaafheid en is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt de kloosterschool in regionaal perspectief over enige architectuurhistorische en met name over een hoge cultuurhistorische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521606
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige Duitstalige kloosterschool in Sittard

Kloostervleugel,in een negentiende-eeuwse traditionele bouwstijl

Leyenbroekerweg 113D
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTERVLEUGEL, 1896, in een negentiende eeuwse traditionele bouwstijl. Onderdeel en als zodanig de eerste uitbreiding van het..

Kaiserbau

Leyenbroekerweg 105A
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTERVLEUGEL voor studentenhuisvesting genaamd 'Kaiserbau', 1913, in traditionele stijl met elementen van Neo-Gotiek. Onderd..

Kloostervleugel

Leyenbroekerweg 111
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTERVLEUGEL, ca. 1910, in traditionele stijl met elementen van Neo-Gotiek. Onderdeel en als zodanig de derde uitbreiding va..

Kloostergebouw met Andreaskapel

Leyenbroekerweg 113B
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTER met ANDREASKAPEL van de Missionarissen van het H.Hart, 1889, respectievelijk in negentiende-eeuws traditionele en Neo-..

R.K. Kerk Christus Koning

Leyenbroekerweg 109
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Voormalige KLOOSTERKERK met SACRISTIE en VERBINDINGSVLEUGEL in een door de Neo-Gotiek en het Expressionisme beïnvloede bouwst..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige Duitstalige kloosterschool in Sittard