Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kloostervleugel,in een negentiende-eeuwse traditionele bouwstijl in Sittard

Kerkelijk Gebouw

Leyenbroekerweg 113 D
6132CD Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1896


Beschrijving van Kloostervleugel,in een negentiende-eeuwse traditionele bouwstijl

Inleiding KLOOSTERVLEUGEL, 1896, in een negentiende eeuwse traditionele bouwstijl. Onderdeel en als zodanig de eerste uitbreiding van het klooster van de Missionarissen van het H.Hart te Leijenbroek. Deze kloostervleugel werd in noordelijke richting, parallel aan de Leijenbroekerweg, opgetrokken, aan de noordwestzijde een rechte hoek vormend met de noordvleugel van het kloostercarré uit 1889. De kloostervleugel werd aan de westzijde, achter het trappenhuis, uitgebreid met een aanzienlijke, boven de goothoogte uitkomende aanbouw van vier lagen onder plat, waarin voor elke bouwlaag, inclusief de zolderverdieping, toileteenheden werden geplaatst. In de oksel van achtergevel en aanbouw bevindt zich een hoge schoorsteen. Aan de korte zuidgevel bevindt zich een aanbouw van drie lagen onder plat. Beide aanbouwen zijn UITGESLOTEN van bescherming. Omschrijving Kloostervleugel met een souterrainverdieping, drie BOUWLAGEN en een ZOLDERVERDIEPING op een langgerekte en smalle rechthoekige PLATTEGROND. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met oud-Hollandse pannen. Bakgoten, steunend op kroonlijst. De kloostervleugel is opgetrokken in bakstenen, gemetseld in kruisverband en voorzien van gesneden voegen. Kunststenen dorpels. Geheel symmetrische VOORGEVEL aan de oostzijde, vanwege de kloosteruitbreidingen van 1910 en 1928 vanaf de Leijenbroekerweg niet meer zichtbaar. Deze gevel heeft een centraal geplaatste, risalerende entree van één as met lisenen, uitlopend in een topgevel met vleilagen en een lege spitsboogvormige beeldennis met kunststenen console. De gevelvelden aan weerszijden tellen elk vier vensterassen en zijn voorzien van een lage geprofileerde plint met profiellijst. Tussen de bouwlagen bevinden zich dubbele profiellijsten, waartussen kruismotieven in baksteen. Kroonlijsten met muize- en bloktanddecoraties. De vensterassen hebben in elke laag een segmentboogvormig houten kruiskozijn met horizontaal ingedeeld glaspaneel en verdiept geplaatst in een nis met afgeronde profiellijst en decoratieve strek. In de eerste laag van het middenrisaliet bevindt zich een rechthoekig houten deur met decoratief geleed spitsboogvormig bovenlicht, het geheel geplaatst in een getrapt uitgemetselde spitsbooglijst in lichtrode profielsteen. De ACHTERGEVEL aan de westzijde is op identieke wijze ingedeeld als de voorgevel, maar wordt door de aangebouwde toileteenheid verdeeld in een noordelijk gevelvlak met vier vensterassen en een zuidelijk gevelvlak met zes vensterassen. In de geprofileerde plint zijn in elke as segmentboogvormige houten souterraindeuren geplaatst. De zuidelijke gevelhoek is voorzien van een liseen. In de vanwege een aanbouw gedeeltelijk aan het oog onttrokken ZUIDGEVEL zijn over drie lagen twee vensterassen zichtbaar, waarin segmentboogvormige houten kruiskozijnen met horizontaal ingedeeld glaspaneel. De kopgevel is voorzien van vleilagen en een rond venster met kruisvormige indeling. De INTERIEURINDELING van deze kloostervleugel is meermalen gewijzigd door de inrichting van klaslokalen, toegankelijk via een centrale gang aan de oostzijde. In de eerste laag zijn nog de gietijzeren kolommen op vierkante hardstenen basementen zichtbaar, die de plafonds dragen. De oorspronkelijke plafonds zijn aan het oog onttrokken door middel van verlaagde systeemplafonds. Waardering De uitbreiding van het H.Hartklooster aan de Leijenbroekerweg vertegenwoordigt algemeen belang en is van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de esthetische kwaliteiten en de ornamentiek. De kloostervleugel is een essentieel onderdeel van het H.Hartklooster, dat vanwege de situering verbonden is met de ontwikkeling van het oude gehucht Leijenbroek en het buitengebied van Sittard. Het gebouw is van betekenis voor het aanzien van de gemeente Sittard. De kloostervleugel beschikt voor wat betreft het exterieur over een redelijk tot hoge mate van architectonische gaafheid. Bovendien is deze vleugel van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt de kloostervleugel in regionaal perspectief over een redelijke architectuurhistorische en hoge cultuurhistorische zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521605
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kloostervleugel,in een negentiende-eeuwse traditionele bouwstijl in Sittard

Voormalige Duitstalige kloosterschool

Leyenbroekerweg 105A
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Voormalige Duitstalige kloosterschool, 1900, in traditionele stijl. Onderdeel en als zodanig de tweede uitbreiding van het kloo..

Kaiserbau

Leyenbroekerweg 105A
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTERVLEUGEL voor studentenhuisvesting genaamd 'Kaiserbau', 1913, in traditionele stijl met elementen van Neo-Gotiek. Onderd..

Kloostervleugel

Leyenbroekerweg 111
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTERVLEUGEL, ca. 1910, in traditionele stijl met elementen van Neo-Gotiek. Onderdeel en als zodanig de derde uitbreiding va..

Kloostergebouw met Andreaskapel

Leyenbroekerweg 113B
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding KLOOSTER met ANDREASKAPEL van de Missionarissen van het H.Hart, 1889, respectievelijk in negentiende-eeuws traditionele en Neo-..

R.K. Kerk Christus Koning

Leyenbroekerweg 109
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Voormalige KLOOSTERKERK met SACRISTIE en VERBINDINGSVLEUGEL in een door de Neo-Gotiek en het Expressionisme beïnvloede bouwst..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kloostervleugel,in een negentiende-eeuwse traditionele bouwstijl in Sittard