Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Woonhuis

Julianaplein 20
6131JT Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1921-1922
Architect: N. Ramakers


Beschrijving van Twee herenhuizen onder één kap

Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondom het Julianaplein. Gebouwd in een traditionele, door het Expressionisme beïnvloede stijl naar een ontwerp van architect N. Ramakers te Sittard. Bij alle herenhuizen van het type C zijn de oorspronkelijk in de voorgevel aanwezige tuindeuren, verdiept geplaatst in de loggia onder de door kolommen gedragen balkons, verwijderd. De ruimte tussen de loggiabalustrade en de balkons is als erker bij de woonkamers getrokken en gedicht met grote rechthoekige vensterkozijnen en smalle rechthoekige zijlichten. Bij de panden Julianaplein 20-22 zijn de vensterkozijnen uitgevoerd in kunststof, de luifelgoten met trespa bekleed, de oorspronkelijke rode Tuile du Nord-pannen vervangen door betonpannen. UITGESLOTEN van bescherming zijn de betonstenen terrasbalustrade van Julianaplein 20, alsmede de aan de achtergevel gebouwde veranda, de aan de zijgevel gebouwde souterraingarage met bovenkamer, de entreeluifel en de lage bakstenen tuinmuur van Julianaplein 22. Omschrijving Een in het westelijke deel van het complex Julianaplein e.o. gebouwd blok met twee herenhuizen onder één kap van het gecombineerde type CC. Elk pand heeft twee BOUWLAGEN alsmede een gedeeltelijke souterrainverdieping. Beide panden vormen samen een wijdbenig uitlopende U-vormige PLATTEGROND, die aan de vrije zijgevelzijden is voorzien van een uitbouw van één laag. Deze uitbouw is bij Julianaplein 22 vervangen door de garage met bovenkamer. Het dubbele pand wordt gedekt door een SCHILDDAK, waarvan de noklijn identiek is aan de vorm van de plattegrond. Aanzienlijke overstekken annex luifelgoten, bij beide panden voorzien van een trespabekleding. Van de drie oorspronkelijke nokschoorstenen resteren er nog twee. De oorspronkelijke gecombineerde smalle dakkapellen op het voor- en achterdakvlak, van origine met overstek en horizontale indeling van de vier vensters, zijn nog aanwezig, echter zonder de horizontale vensterindeling. De oorspronkelijke rode Tuiles du Nord-pannen zijn bij beide panden vervangen door betonpannen. De herenhuizen hebben een gewapend betonnen fundering op putringen en zijn opgetrokken in rode en gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Een rode bakstenen plint met rollaag. De in gele baksteen opgetrokken eerste bouwlaag met geprofileerde rode rollaag loopt door tot onder de vensters van de tweede bouwlaag. Deze tweede laag is enigszins ingesnoerd ten opzichte van de eerste laag en wordt gekenmerkt door de afwisseling van geel metselwerk met rode verdiept gelegen lijsten. De gevel wordt onder de luifelgoot beëindigd door een betonnen band. De VOORGEVELS zijn symmetrisch ingedeeld. Het aanzicht wordt gedomineerd door de gecombineerde erkers met balkons in de middengeveldelen. De oorspronkelijke balkonkolommen in de eerste laag zijn voorzien van horizontale profiellijsten. De betonnen vloerplaat van de balkons fungeert als latei boven de erkervensters. De balkonbalustraden hebben siermetselwerk in blokverband. De balkons, gescheiden door een bakstenen tussenmuur, zijn toegankelijk middels een rechthoekige, dubbele rechthoekige balkondeur. Naast deze deuren van origine een rechthoekig verticaal ingedeeld venster. De geveldelen aan weerszijden zijn onder een schuine hoek ten opzichte van het middengeveldeel geplaatst. In deze geveldelen bevinden zich de entreepartijen. Deze werden in de oorspronkelijke staat gekenmerkt door een verdiept geplaatste centrale paneeldeur, waarnaast aan beide zijden een onder een schuine hoek geplaatst zijlicht met vijfvoudige horizontale indeling. Paneeldeur en zijlichten werden onderling gescheiden door geornamenteerde houten kolommen. Voor de zijlichten een plinthoge, driehoekige rode bakstenen bloembak. Op het muurwerk van deze bakken bevonden zich de geornamenteerde houten kolommen, die de aan de zijden afgeschuinde houten portiekluifel ondersteunden. In de tweede bouwlaag van deze geveldelen een rechthoekig, verticaal ingedeeld houten venster. Bij het pand Julianaplein 20 is het portiek grotendeels intact, uitsluitend de paneeldeur en de zijlichten zijn vernieuwd. Het pand Julianaplein 22 is van een geheel vernieuwde entree voorzien: het oorspronkelijke portiek is gedicht middels een recente rechthoekige houten deur met zijlichten. Boven de entree een op twee kolommen rustende luifel. De ZIJGEVELS van de panden van het type C hebben een ten opzichte van de voor- en achtergevel teruggerooid uitgebouwde berging van één laag onder plat met luifelgoot. In het gele metselwerk boven de plint bevinden zich wederom horizontale profiellijsten. Hoog onder de luifelgoot zijn smalle rechthoekige vensters geplaatst (aan de voorzijde één venster, aan de lange buitenzijde vier vensters), oorspronkelijk voorzien van horizontale roedeverdeling. In de achterzijde een rechthoekige houten bergingsdeur, van origine eveneens met een horizontaal ingedeeld glaspaneel. In de tweede laag van de zijgevels een reeks van vier rechthoekige, ongelede vensters. Deze situatie is bij het pand Julianaplein 20 volledig bewaard gebleven. Enkel de horizontale roedeverdeling van de bergingsvensters en de bergingsdeur zijn niet meer aangebracht bij de nieuwe kunststof kozijnen. De zijgevel van Julianaplein 22 wordt tot onder de vier vensters van de tweede laag geheel aan het oog onttrokken door de aangebouwde souterraingarage met bovenkamer. De ACHTERGEVELS zijn van oorsprong symmetrisch vormgegeven, met een gespiegelde indeling ten opzichte van de symmetrie-as. In de eerste laag, onder een doorlopende betonlatei, heeft elk pand een dubbele terrasdeur, oorspronkelijk met een viervoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Daarnaast, in het onder een schuine hoek geplaatste achtergeveldeel, een rechthoekig keukenvenster. Dit venster was oorspronkelijk verticaal geleed en voorzien van een drievoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Tussen terrasdeuren en keukenvenster bevindt zich een rond uitgemetselde pilaster met uitstulpende profiellijsten, op de gevelhoek naast het keukenvenster een spits uitstulpende pilaster met horizontale profiellijsten. In de tweede laag, hoog onder de luifelgoot en precies boven de terrasdeuren bevindt zich van origine een rechthoekig, verticaal ingedeeld houten venster. De indeling van de achtergevel van Julianaplein 20 is ongewijzigd bewaard gebleven. Uit de terrasdeuren en het keukenvenster is de oorspronkelijke indeling verdwenen. De achtergevel van dit pand is in de eerste bouwlaag geheel wit gesausd. Bij het pand Julianaplein 22 wordt de eerste laag aan het oog onttrokken door de aangebouwde veranda. De INTERIEURindeling van Julianaplein 20 is ten dele gewijzigd, de interieurindeling van Julianaplein 22 is ingrijpend gewijzigd. Waardering De herenhuizen van het complex rondom het Julianaplein zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl en de funderingstechniek. De panden zijn van groot belang voor het oeuvre van architect N. Ramakers, beschikken over aanzienlijke esthetische kwaliteiten en zijn van belang vanwege de expressieve ornamentiek. Beide herenhuizen vormen een essentieel onderdeel van het complex rondom het Julianaplein, zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van Sittard, zijn van betekenis voor het aanzien van de stad en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met de parkachtige omgeving en de bodemgesteldheid ter plaatse. De panden beschikken over een redelijke mate van architectonische gaafheid en zijn van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikken beide herenhuizen in bovenregionaal perspectief over een redelijke architectuurhistorische en een hoge typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De herenhuizen vertegenwoordigen een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521597
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Twee herenhuizen onder één kap

Agricolastraat 136
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1924, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondo..

Twee herenhuizen onder één kap

Julianaplein 19
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ro..

Zes herenhuizen onder één kap

Julianaplein 8
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zes HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje r..

Twee herenhuizen onder één kap

Agricolastraat 140
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1924, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondom..

Twee herenhuizen onder één kap

Julianaplein 4
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ro..

Kaart & Routeplanner

Route naar Twee herenhuizen onder één kap in Sittard