Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Woonhuis

Emmastraat 7
6131JV Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1921-1922
Architect: N. Ramakers


Beschrijving van Twee herenhuizen onder één kap

Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondom het Julianaplein. Gebouwd in een traditionele, door het Expressionisme beïnvloede stijl naar een ontwerp van architect N. Ramakers te Sittard. UITGESLOTEN van bescherming zijn de aan de achtergevel gebouwde aluminium veranda, de voordeurluifel en de houten schuur tegen de rechter zijgevel van Emmastraat 7, als ook de aan de achtergevel gebouwde serre, het houten tuinhuis, de voordeurluifel en de houten afscheidingswand tussen oprit en achtertuin van Emmastraat 8. Beide panden hebben op het achterdakvlak een vergrote, gecombineerde dakkapel, welke eveneens is uitgesloten van bescherming. Omschrijving Een in het noordelijke gedeelte van het complex Julianaplein e.o. gesitueerde blok met twee herenhuizen onder één kap van het type AA. Elk pand heeft twee BOUWLAGEN alsmede een gedeeltelijke souterrainverdieping op een in hoofdvorm rechthoekige PLATTEGROND, die aan de vrije gevelzijden is voorzien van een uitbouw van één laag. Het geheel wordt gedekt door een SCHILDDAK, waarvan de noklijn evenwijdig aan de Emmastraat loopt. Aanzienlijke overstekken annex luifelgoten. Twee nokschoorstenen. De oorspronkelijke gecombineerde smalle dakkapellen op het voordakvlak, met overstek en horizontale indeling van de vier vensters, zijn nog aanwezig. Op het achterdakvlak is deze kapel vervangen door een gecombineerde kapel van aanzienlijk groter afmetingen. De oorspronkelijke rode Tuiles du Nord-pannen zijn vervangen door rode betonpannen. Twee dakraampjes op het zijdakvlak van Emmastraat 8, 1 dakraam op het zijdakvlak van Emmastraat 7. De herenhuizen hebben een gewapend betonnen fundering op putringen en zijn opgetrokken in rode en gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Een rode bakstenen plint met rollaag. De in gele baksteen opgetrokken eerste bouwlaag met geprofileerde rode rollaag loopt door tot onder de vensters van de tweede bouwlaag. Deze tweede laag is enigszins ingesnoerd ten opzichte van de eerste laag en wordt gekenmerkt door de afwisseling van geel metselwerk met rode verdiept gelegen lijsten en kleine pilasters aan weerszijden van de vensters. De gevel wordt onder de luifelgoot beëindigd door een betonnen band. Doorlopende betonlatei boven de erkers. De VOORGEVELS zijn symmetrisch ingedeeld. Een groot, tot aan de vensters van de tweede laag risalerend middengeveldeel, dat boven de erkerlatei smaller wordt en aan weerszijden over de gehele hoogte is trapsgewijs is uitgemetseld. In dit middenrisaliet zijn onder een doorlopende latei de erkers geplaatst. Deze erkers hebben rechthoekige houten vensterkozijnen, aan weerszijden voorzien van onder een schuine hoek geplaatste zijlichten. De oorspronkelijke horizontale roedeverdeling van deze zijlichten is bij het pand Emmastraat 7 nog aanwezig. Boven het middenrisaliet een reeks van vier rechthoekige houten, verticaal ingedeelde vensters. De ZIJGEVELS van de panden van het type A zijn herkenbaar aan een uitbouw van één laag onder plat met balkon. Deze uitbouwen hebben aan de voor- en achterzijde een opengewerkt portiek, waarbij een hoekkolom de betonplaat van het balkon ondersteunt. In deze portieken waren, in de zijgevel van het hoofdvolume, oorspronkelijk de rechthoekige houten paneelvoordeur en de rechthoekige houten keukendeur met horizontale indeling van het glaspaneel geplaatst. Naast de voordeuren een rechthoekig houten toiletvenstertje. De uitbouwen zijn onder de betonplaat van het balkon voorzien van horizontale profiellijsten, die in de het metselwerk van de portiekkolommen worden voortgezet. Centraal in dit geveldeel een reeks van drie smalle houten vensters, oorspronkelijk met horizontale roedeverdeling. De balkonbalustraden hebben siermetselwerk in blokverband (bij Emmastraat 8 opnieuw gevoegd). Hoog onder het overstek is een rechthoekig houten drieruits trappenhuisvenster geplaatst, aan elke zijde geflankeerd door een rechthoekige dubbele houten balkondeur. Bij Emmastraat 7 en 8 zijn de oorspronkelijke portieken gedicht door de verplaatsing van de deuren en de plaatsing van glaspanelen. De toiletvenstertjes zijn dichtgemetseld. In de smalle vensters is de horizontale roedeverdeling (deels) niet meer aanwezig. De voordeurluifels van beide panden zijn niet authentiek. De venster- en deurkozijnen in de tweede laag van de zijgevel van Emmastraat 7 worden aan het oog onttrokken door rolluiken. De ACHTERGEVELS zijn oorspronkelijk symmetrisch ingedeeld. In de gevelhoek van de eerste laag een rechthoekig houten keukenvenster onder een betonlatei, van origine met verticale indeling en drievoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Onder dit venster, in aansluiting op de rode bakstenen plint, een rode bakstenen strek. Naast dit venster een aanzienlijke, rechthoekige houten tuindeur van vier panelen, waarvan de zijpanelen waren voorzien van een vijfvoudige horizontale indeling. Boven deze tuindeur een houten overkapping, rustend op de scheidingsmuur en een baksteen kolom, beiden met horizontale profielranden. In de tweede laag, hoog onder het dakoverstek, een aaneengesloten reeks van vier rechthoekige houten vensters. Bij Emmastraat 7 en 8 zijn de tuindeuren met overkapping verwijderd in verband met de aanbouwen van respectievelijk een veranda en een serre. De keukenvensters zijn vernieuwd, respectievelijk zonder en met behoud van de verticale indeling. De horizontale indeling is niet meer aanwezig. De INTERIEURindeling van Emmastraat 7 is in de eerste laag ingrijpend gewijzigd. In het interieur van Emmastraat 8 is de indeling met kamers-en-suite, inclusief de schuifdeuren, nog in tact. Waardering De herenhuizen Emmastraat 7 en 8 van het complex rondom het Julianaplein zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl en de funderingstechniek. De panden zijn van groot belang voor het oeuvre van architect N. Ramakers, beschikken over aanzienlijke esthetische kwaliteiten en zijn van belang vanwege de expressieve ornamentiek. Beide herenhuizen vormen een essentieel onderdeel van het complex rondom het Julianaplein, zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van Sittard, zijn van betekenis voor het aanzien van de stad en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met de parkachtige omgeving en de bodemgesteldheid ter plaatse. De panden beschikken over een redelijke mate van architectonische gaafheid en zijn van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikken beide herenhuizen in bovenregionaal perspectief over een redelijke architectuurhistorische en een hoge typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De herenhuizen vertegenwoordigen een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521588
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Voormalig herenhuis-kantoor onder één kap

Jubileumstraat 1
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Voormalig HERENHUIS-KANTOOR onder één kap, 1921-1922, onderdeel van het villaparkje rondom het Julianaplein. Gebouwd in een tra..

Vier herenhuizen onder één kap

Emmastraat 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vier HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ..

Vier herenhuizen onder één kap

Jubileumstraat 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vier HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ..

Zes herenhuizen onder één kap

Julianaplein 8
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zes HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje r..

Twee herenhuizen onder één kap

Emmastraat 1
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje..

Kaart & Routeplanner