Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig herenhuis-kantoor onder één kap in Sittard

Woonhuis

Jubileumstraat 1
6131JM Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1921-1922
Architect: N. Ramakers


Beschrijving van Voormalig herenhuis-kantoor onder één kap

Inleiding Voormalig HERENHUIS-KANTOOR onder één kap, 1921-1922, onderdeel van het villaparkje rondom het Julianaplein. Gebouwd in een traditionele, door het Expressionisme beïnvloede stijl als woonhuis-kantoor van de architect N. Ramakers, naar een eigen ontwerp. Bij alle herenhuizen van het type C zijn de oorspronkelijk in de voorgevel aanwezige tuindeuren, verdiept geplaatst in de loggia onder de door kolommen gedragen balkons, verwijderd. De ruimte tussen de loggiabalustrade en de balkons is als erker bij de woonkamers getrokken en gedicht met grote rechthoekige vensterkozijnen en smalle rechthoekige zijlichten. Het pand Jubileumstraat 1 onderscheidt zich in het bijzonder van de andere herenhuizen van het type C vanwege de algehele onderkeldering. Kantoor en woning zijn na een doorbraak in de interieurindeling samengevoegd tot één woonhuis. Het exterieur is op tal van onderdelen aangepast en geheel wit gesausd. UITGESLOTEN van bescherming zijn de in de achtertuinen bijgebouwde garages. Omschrijving Een in het noordwestelijke deel van het complex Julianaplein e.o. gebouwde blok van het gecombineerde type CC, waarin oorspronkelijk een woonhuis en een kantoor waren ondergebracht. Het pand heeft twee BOUWLAGEN, is geheel onderkelderd en is gebouwd op een wijdbenig uitlopende U-vormige PLATTEGROND, die aan de vrije gevelzijden is voorzien van een uitbouw van één laag. Het geheel wordt gedekt door een SCHILDDAK, waarvan de noklijn identiek is aan de vorm van de plattegrond. Aanzienlijke overstekken annex luifelgoten, welke bij het pand Jubileumstraat 1 zijn betimmerd met donkerblauwe trespa cq. multiplex en rondom voorzien van spotlights. Drie met bitumen beklede nokschoorstenen. De oorspronkelijke gecombineerde smalle dakkapellen op het voor- en achterdakvlak, met overstek en horizontale indeling van de vier vensters, zijn verdwenen. De oorspronkelijke rode Tuile du Nord-pannen zijn bij Jubileumstraat 1 vervangen door blauwe Tuile du Nord-pannen. Enkele recente dakvensters en tuimelramen. Het thans geheel wit gesausde pand heeft een gewapend betonnen fundering op putringen en was oorspronkelijk opgetrokken in rode en gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Een rode bakstenen plint met rollaag. De in gele baksteen opgetrokken eerste bouwlaag met geprofileerde rode rollaag liep door tot onder de vensters van de tweede bouwlaag. Thans worden de eerste en de tweede bouwlaag optisch gescheiden door een rondom op de dakhoogte van de zijgeveluitbouwen aangebracht donkerblauw geverfd boeiboord. De bovenste helft van de tweede bouwlaag is enigszins ingesnoerd ten opzichte van de eerste laag en werd oorspronkelijk gekenmerkt door de afwisseling van geel metselwerk met rode verdiept gelegen lijsten. De gevel wordt onder de luifelgoot beëindigd door een betonnen band. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld. Het aanzicht wordt gedomineerd door de dubbele erker met balkon in het middengeveldeel. De oorspronkelijke balkonkolommen in de eerste laag zijn voorzien van horizontale profiellijsten, de tussengelegen delen zijn donkerblauw gesausd. De betonnen vloerplaat van de balkons fungeert als latei boven de goudkleurige aluminium erkervensters. De balkonbalustrade heeft siermetselwerk in blokverband. Het balkon, zonder de gebruikelijke bakstenen tussenmuur, is toegankelijk middels een rechthoekige, oorspronkelijk dubbele houten balkondeur. Naast deze deur rechthoekige, oorspronkelijk verticaal ingedeelde houten vensters. De geveldelen aan weerszijden zijn onder een schuine hoek ten opzichte van het middengeveldeel geplaatst. In deze geveldelen bevinden zich de bij de overige herenhuizen van het type C de verdiepte entreepartijen. Deze worden in de oorspronkelijke staat gekenmerkt door een verdiept geplaatste centrale paneeldeur, waarnaast aan beide zijden een onder een schuine hoek geplaatst zijlicht met vijfvoudige horizontale indeling. Paneeldeur en zijlichten worden onderling gescheiden door geornamenteerde houten kolommen. Voor de zijlichten een plinthoge, driehoekige rode bakstenen bloembak. Op het muurwerk van deze bakken bevinden zich geornamenteerde houten kolommen, die de aan de zijden afgeschuinde houten portiekluifel ondersteunden. In de tweede bouwlaag van deze geveldelen een rechthoekig, verticaal ingedeeld houten venster. Bij het pand Jubileumstraat 1 zijn in de eerste laag van deze geveldelen rechthoekige goudkleurige aluminium vensterkozijnen geplaatst, in de tweede laag een ongeleed rechthoekig houten vensterkozijn. De ZIJGEVELS van de panden van het type C zijn voorzien van een ten opzichte van de voor- en achtergevel teruggerooid uitgebouwde berging van één laag onder plat met luifelgoot. De horizontale profiellijsten in het oorspronkelijk gele metselwerk boven de rode plint zijn bij het pand Jubileumstraat 1 niet aanwezig. De bij de overige panden van het type C hoog onder de luifelgoot geplaatste smalle rechthoekige houten vensters (aan de voorzijde één venster, aan de lange buitenzijde vier vensters) ontbreken eveneens. In de uitbouw aan de zijde van de Emmastraat is in de voorgevel een bijna gevelhoog rechthoekig goudkleurig aluminium venster geplaatst. In de zijgevel, hoog onder het boeiboord, een klein rechthoekig venster en een smal bijna gevelhoog venster. Deze uitbouw is aan de achterzijde blind. In de tweede bouwlaag bevinden zich, in tegenstelling tot de overige panden van het type C, geen vier maar slechts twee rechthoekige houten vensters. In de uitbouw aan de zijde van de Jubileumstraat bevindt zich aan de achterzijde een rechthoekige deur, in de zijgevel twee hoog onder het boeiboord geplaatste rechthoekige vensters. Tegen de voorzijde van deze uitbouw is een ongesausde, rode baksteen blinde portiekmuur opgetrokken, die mede de luifel boven het tegen de zijgevel aangebrachte portiek draagt. De voordeur is bereikbaar via enkele traptreden, aan het oog onttrokken door een wit gesausde bakstenen balustrade. In de tweede laag van de zijgevel bevinden zich drie rechthoekige houten vensters. De ACHTERGEVELS van de herenhuizen van het type C zijn van origine symmetrisch vormgegeven, d.w.z. met een gespiegelde indeling ten opzichte van de symmetrie-as. In de eerste laag, onder een doorlopende betonlatei, hebben deze panden een dubbele houten terrasdeur, oorspronkelijk met een viervoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Daarnaast, in het onder een schuine hoek geplaatste achtergeveldeel, een rechthoekig houten keukenvenster. Dit venster was oorspronkelijk verticaal geleed en voorzien van een drievoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Tussen terrasdeuren en keukenvenster bevindt zich een rond uitgemetselde pilaster met uitstulpende profiellijsten, op de gevelhoek naast het keukenvenster een spits uitstulpende pilaster met horizontale profiellijsten. In de tweede laag, hoog onder de luifelgoot en precies boven de terrasdeuren een rechthoekig, verticaal ingedeeld houten venster. Bij het pand Jubileumstraat 1 zijn beide terrasdeuren nog aanwezig, maar vernieuwd in de vorm van rechthoekige, goudkleurige aluminium deuren. De vensteropening ter rechterzijde is ongewijzigd, maar thans voorzien van een vernieuwd kozijn van goudkleurig aluminium. De vensteropening ter linkerzijde is gewijzigd in een deuropening, waarin een deur van goudkleurig aluminium. De rond uitgemetselde pilasters zijn bewaard gebleven, de spits uitstulpende hoekpilasters niet. In de tweede laag bevinden zich twee rechthoekige ongelede houten vensters. De INTERIEURindeling van Jubileumstraat 1 is volledig gewijzigd. De muren tussen beide voormalige bouwdelen zijn doorgebroken. Waardering De herenhuizen van het complex rondom het Julianaplein zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl en de funderingstechniek. De panden zijn van groot belang voor het oeuvre van architect N. Ramakers, beschikken over aanzienlijke esthetische kwaliteiten en zijn van belang vanwege de expressieve ornamentiek. Het pand Jubileumstraat 1 is een belangrijk onderdeel van het complex rondom het Julianaplein, is vanwege de situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van Sittard en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met de parkachtige omgeving en de bodemgesteldheid ter plaatse. Het pand beschikt over een beperkte mate van architectonische gaafheid, maar is van groot belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van het gehele complex. Bovendien beschikken de herenhuizen in dit complex in bovenregionaal perspectief over een redelijke architectuurhistorische en een hoge typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De herenhuizen vertegenwoordigen een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521587
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig herenhuis-kantoor onder één kap in Sittard

Vier herenhuizen onder één kap

Jubileumstraat 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vier HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ..

Twee herenhuizen onder één kap

Emmastraat 7
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ..

Twee herenhuizen onder één kap

Jubileumstraat 11
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ro..

Zes herenhuizen onder één kap

Julianaplein 8
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zes HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje r..

Vier herenhuizen onder één kap

Emmastraat 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vier HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ..

Kaart & Routeplanner