Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Woonhuis

Jubileumstraat 11
6131JM Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1921-1922
Architect: N. Ramakers


Beschrijving van Twee herenhuizen onder één kap

Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondom het Julianaplein. Gebouwd in een traditionele, door het Expressionisme beïnvloede stijl naar een ontwerp van architect N. Ramakers te Sittard. Bij alle herenhuizen van het type C zijn de oorspronkelijk in de voorgevel aanwezige tuindeuren, verdiept geplaatst in de loggia onder de door kolommen gedragen balkons, verwijderd. De ruimte tussen de loggiabalustrade en de balkons is als erker bij de woonkamers getrokken en gedicht met grote rechthoekige vensterkozijnen en smalle rechthoekige zijlichten. De houten vensterkozijnen van Jubileumstraat 11 zijn grotendeels vervangen door aluminium vensterkozijnen. UITGESLOTEN van bescherming zijn de bijgebouwde garage en de aan de achtergevel gebouwde veranda van Julianaplein 2, alsmede de aan de zijgevel gebouwde garage en de aan de achtergevel gebouwde serre van Jubileumstraat 11. Omschrijving Een in het noordelijke deel van het complex Julianaplein e.o. gebouwd blok met twee herenhuizen onder één kap van het gecombineerde type CC. Elk pand heeft twee BOUWLAGEN alsmede een gedeeltelijke souterrainverdieping. Beide panden vormen samen een wijdbenig uitlopende U-vormige PLATTEGROND, die aan de vrije gevelzijden is voorzien van een uitbouw van één laag. Het geheel wordt gedekt door een SCHILDDAK, waarvan de noklijn identiek is aan de vorm van de plattegrond. Aanzienlijke overstekken annex luifelgoten. Drie nokschoorstenen. De oorspronkelijke gecombineerde smalle dakkapellen op het voor- en achterdakvlak, met overstek zijn nog aanwezig. De horizontale indeling van de vier dakkapelvensters is op het achterdakvlak van Jubileumstraat 11 en Julianaplein 2 bewaard gebleven. De dakkapelvensters op het voordakvlak van het pand Jubileumstraat 11 zijn vervat in aluminium en aan de bovenzijde voorzien van een lichtkoepel. De oorspronkelijke rode Tuiles du Nord-pannen zijn bij beide panden vervangen door donkerrode, geglazuurde Tuile du Nord-pannen. De herenhuizen hebben een gewapend betonnen fundering op putringen en zijn opgetrokken in rode en gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Een rode bakstenen plint met rollaag. De in gele baksteen opgetrokken eerste bouwlaag met geprofileerde rode rollaag loopt door tot onder de vensters van de tweede bouwlaag. Deze tweede laag is enigszins ingesnoerd ten opzichte van de eerste laag en wordt gekenmerkt door de afwisseling van geel metselwerk met rode verdiept gelegen lijsten. De gevel wordt onder de luifelgoot beëindigd door een betonnen band. De VOORGEVELS zijn symmetrisch ingedeeld. Het aanzicht wordt gedomineerd door de gecombineerde erkers met balkons in de middengeveldelen. De oorspronkelijke balkonkolommen in de eerste laag zijn voorzien van horizontale profiellijsten. De betonnen vloerplaat van de balkons fungeert als latei boven de houten erkervensters. De balkonbalustraden hebben siermetselwerk in blokverband. De balkons, gescheiden door een bakstenen tussenmuur, zijn toegankelijk middels een rechthoekige, oorspronkelijk dubbele balkondeuren. Naast deze deuren een rechthoekig, verticaal ingedeeld venster. Bij het pand Jubileumstraat 11 zijn venster en deuren uitgevoerd in aluminium. De geveldelen aan weerszijden zijn onder een schuine hoek ten opzichte van het middengeveldeel geplaatst. In deze geveldelen bevinden zich de verdiepte entreepartijen. Deze werden in de oorspronkelijke staat gekenmerkt door een verdiept geplaatste centrale paneeldeur, waarnaast aan beide zijden een onder een schuine hoek geplaatst zijlicht met vijfvoudige horizontale indeling. Paneeldeur en zijlichten werden onderling gescheiden door geornamenteerde houten kolommen. Voor de zijlichten een plinthoge, driehoekige rode bakstenen bloembak. Op het muurwerk van deze bakken bevonden zich de geornamenteerde houten kolommen, die de aan de zijden afgeschuinde houten portiekluifel ondersteunden. In de tweede bouwlaag van deze geveldelen een rechthoekig, verticaal ingedeeld houten venster. Bij het pand Julianaplein 2 zijn enkel de paneeldeur en de zijlichten vernieuwd, waarbij de oorspronkelijke vensterindeling verloren is gegaan. Het venster in de tweede bouwlaag is intact. Bij het pand Jubileumstraat 11 is het portiek eveneens voorzien van een nieuwe voordeur, de zijlichten hebben thans glas-in-lood en roosterwerk. Voor het overige is de entreepartij in de oorspronkelijke staat bewaard. Het venster in de tweede bouwlaag is vervangen door een aluminium vensterkozijn, met behoud van de oorspronkelijke indeling. De ZIJGEVELS van de panden van het type C zijn voorzien van een ten opzichte van de voor- en achtergevel teruggerooid uitgebouwde berging van één laag onder plat met luifelgoot. In het gele metselwerk boven de plint bevinden zich wederom horizontale profiellijsten. Hoog onder de luifelgoot zijn smalle rechthoekige houten vensters geplaatst, oorspronkelijk voorzien van horizontale roedeverdeling. Aan de voorzijde één venster, aan de lange buitenzijde vier vensters. In de achterzijde een rechthoekige houten bergingsdeur. In de tweede laag van de zijgevels een reeks van vier rechthoekige, ongelede houten vensters. Bij Julianaplein 2 hebben de smalle bergingsvensters geen horizontale indeling meer. Twee van de vensters in de tweede bouwlaag zijn voorzien van rolluiken. Bij Jubileumstraat 11 wordt de zijgeveluitbouw aan het oog onttrokken door de aangebouwde garage. In de tweede bouwlaag bevinden zich vier vensters, twee houten en twee aluminium. De ACHTERGEVELS zijn van oorsprong symmetrisch vormgegeven, met een gespiegelde indeling ten opzichte van de symmetrie-as. In de eerste laag, onder een doorlopende betonlatei, heeft elk pand een dubbele houten terrasdeur, oorspronkelijk met een viervoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Daarnaast, in het onder een schuine hoek geplaatste achtergeveldeel, een rechthoekig houten keukenvenster. Dit venster was oorspronkelijk verticaal geleed en voorzien van een drievoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Tussen terrasdeuren en keukenvenster bevindt zich een rond uitgemetselde pilaster met uitstulpende profiellijsten, op de gevelhoek naast het keukenvenster een spits uitstulpende pilaster met horizontale profiellijsten. In de tweede laag, hoog onder de luifelgoot en precies boven de terrasdeuren een rechthoekig, verticaal ingedeeld houten venster. Bij het pand Julianaplein 2 wordt de eerste laag van de achtergevel aan het oog onttrokken door de aangebouwde veranda. De spits uitstulpende hoekpilaster is nog zichtbaar, maar wit gesausd. In de tweede laag is het rechthoekige, verticaal ingedeelde houten venster nog intact. Bij het pand Jubileumstraat 11 wordt de eerste laag van de achtergevel aan het oog onttrokken door de aangebouwde serre. Aan het venster dat de oorspronkelijke deur vervangt is een rolluik aangebracht. In de tweede laag is het rechthoekige, verticaal ingedeelde venster vervangen door een aluminium vensterkozijn met identieke indeling. De voortuinen worden omgeven door bakstenen tuinmuren. De INTERIEURindeling van Julianaplein 2 is vrijwel intact bewaard gebleven. Het interieur van Jubileumstraat 11 is ingrijpend gewijzigd. Waardering De herenhuizen van het complex rondom het Julianaplein zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl en de funderingstechniek. De panden zijn van groot belang voor het oeuvre van architect N. Ramakers, beschikken over aanzienlijke esthetische kwaliteiten en zijn van belang vanwege de expressieve ornamentiek. Beide herenhuizen vormen een essentieel onderdeel van het complex rondom het Julianaplein, zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van Sittard, zijn van betekenis voor het aanzien van de stad en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met de parkachtige omgeving en de bodemgesteldheid ter plaatse. De panden beschikken over een redelijke mate van architectonische gaafheid en zijn van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikken beide herenhuizen in bovenregionaal perspectief over een redelijke architectuurhistorische en een hoge typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De herenhuizen vertegenwoordigen een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521585
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Twee herenhuizen onder één kap

Julianaplein 4
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ro..

Twee herenhuizen onder één kap

Julianaplein 1
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ro..

Vier herenhuizen onder één kap

Jubileumstraat 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Vier HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ..

Twee herenhuizen onder één kap

Julianaplein 3
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ro..

Zes herenhuizen onder één kap

Julianaplein 8
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zes HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje r..

Kaart & Routeplanner