Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Woonhuis

Schuttestraat 16
6131JR Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1921-1922
Architect: N. Ramakers


Beschrijving van Twee herenhuizen onder één kap

Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondom het Julianaplein. Gebouwd in een traditionele, door het Expressionisme beïnvloede stijl naar een ontwerp van architect N. Ramakers te Sittard. UITGESLOTEN van bescherming zijn de tegen de zijgevel van Schuttestraat 18 gebouwde garage alsmede de terrasoverkapping, de keukenuitbreiding en de aangebouwde carport van Schuttestraat 16. Omschrijving Een in het zuidoostelijke gedeelte van het complex Julianaplein e.o. gesitueerde blok met twee herenhuizen onder één kap van het type AA. Elk pand heeft twee BOUWLAGEN alsmede een gedeeltelijke souterrainverdieping op een in hoofdvorm rechthoekige PLATTEGROND, die aan de vrije gevelzijden is voorzien van een uitbouw van één laag. Het geheel wordt gedekt door een SCHILDDAK, waarvan de noklijn evenwijdig aan de Schuttestraat loopt. Aanzienlijke overstekken annex luifelgoten. Twee nokschoorstenen. De gecombineerde smalle dakkapellen met overstek op het voor- en achterdakvlak zijn nog aanwezig. De horizontale indeling van de dakkapelvensters is uitsluitend bij Schuttestraat 16 bewaard gebleven. Het schilddak is bij Schuttestraat 18 voorzien van de oorspronkelijke rode Tuiles du Nord-pannen, bij Schuttestraat 16 is het dak gedekt met betonpannen. De herenhuizen hebben een gewapend betonnen fundering op putringen en zijn opgetrokken in rode en gele baksteen, gemetseld in halfsteens verband. Een rode bakstenen plint met rollaag. De in gele baksteen opgetrokken eerste bouwlaag met geprofileerde rode rollaag loopt door tot onder de vensters van de tweede bouwlaag. Deze tweede laag is enigszins ingesnoerd ten opzichte van de eerste laag en wordt gekenmerkt door de afwisseling van geel metselwerk met rode verdiept gelegen lijsten en kleine pilasters aan weerszijden van de vensters. De gevel wordt onder de luifelgoot beëindigd door een betonnen band. Doorlopende betonlatei boven de erkers. De VOORGEVELS zijn symmetrisch ingedeeld. Een groot, tot aan de vensters van de tweede laag risalerend middengeveldeel, dat boven de erkerlatei smaller wordt en aan weerszijden over de gehele hoogte trapsgewijs is uitgemetseld. In dit middenrisaliet zijn onder een doorlopende latei de erkers geplaatst. Deze erkers hebben rechthoekige houten vensterkozijnen, aan weerszijden voorzien van onder een schuine hoek geplaatste zijlichten waarin de oorspronkelijke horizontale roedeverdeling. De erker van Schuttestraat 18 is voorzien van rolluiken. Boven het middenrisaliet heeft elk pand twee rechthoekige houten, verticaal ingedeelde vensters. De ZIJGEVELS van de panden van het type A zijn herkenbaar aan een uitbouw van één laag onder plat met balkon. Deze uitbouwen hebben oorspronkelijk een aan de voor- en achterzijde opengewerkt portiek, waarbij een hoekkolom de betonplaat van het balkon ondersteunt. In deze portieken waren, in de zijgevel van het hoofdvolume, oorspronkelijk de rechthoekige houten paneelvoordeur en de rechthoekige houten keukendeur met horizontale indeling van het glaspaneel geplaatst. Naast de voordeuren een rechthoekig houten toiletvenstertje. De uitbouwen zijn onder de betonplaat van het balkon voorzien van horizontale profiellijsten, die in de het metselwerk van de portiekkolommen worden voortgezet. Centraal in dit geveldeel een reeks van drie smalle houten vensters, oorspronkelijk met horizontale roedeverdeling. De balkonbalustraden hebben siermetselwerk in blokverband. Hoog onder het overstek is een rechthoekig houten drieruits trappenhuisvenster geplaatst, aan elke zijde geflankeerd door een rechthoekige dubbele houten balkondeur. Bij Schuttestraat 18 is het portiek aan de voorzijde gedicht door een nieuwe voordeur en wordt de uitbouw tot aan de balkonbalustrade aan het oog onttrokken door de aangebouwde garage. In de portiekopening aan de achterzijde is een deur geplaatst. De oorspronkelijke keukendeur is behouden gebleven. De vensterindeling van de tweede bouwlaag is in tact. Bij Schuttestraat 16 is een voordeur in de portiekopening aan de straatzijde geplaatst en een voordeurluifel aangebracht. Tegen de lange zijgevel van de oorspronkelijke uitbouw is een carport gebouwd, aan de korte achterzijde is een nieuwe keukenruimte aangebouwd. De portiekopening aan de voorzijde heeft een rechthoekig, dubbel verticaal ingedeeld vensterkozijn. In de portiekopening aan de achterzijde is een nieuwe keukendeur geplaatst, waarvoor de plint ten dele is verwijderd. Voor het overige is de zijgevel van uitbouw in tact gebleven. De vensterindeling van de tweede bouwlaag is in tact. De ACHTERGEVELS hebben in de gevelhoek van de eerste laag een rechthoekig houten keukenvenster onder een betonlatei, van origine met verticale indeling en drievoudige horizontale indeling van de glaspanelen. Onder dit venster, in aansluiting op de rode bakstenen plint, een rode bakstenen strek. Naast dit venster een aanzienlijke, rechthoekige houten tuindeur van vier panelen, waarvan de zijpanelen waren voorzien van een vijfvoudige horizontale indeling. Boven deze tuindeur een houten overkapping, rustend op de scheidingsmuur en een baksteen kolom, beiden met horizontale profielranden. In de tweede laag, hoog onder het dakoverstek, een aaneengesloten reeks van vier rechthoekige houten vensters. Bij Schuttestraat 18 zijn de tuindeuren vervangen door een schuifpui, de overkapping is verdwenen. Het keukenvenster heeft geen horizontale roedeverdeling meer. De vensters van de tweede laag zijn intact. Bij Schuttestraat 16 is de eerste bouwlaag wit gesausd, zijn de tuindeuren vervangen door een schuifpui en is de horizontale roedeverdeling in de glaspanelen van het keukenvenster niet meer aanwezig. Over de gehele gevelbreedte is boven de eerste bouwlaag een terrasoverkapping aangebracht. De voortuinen van beide panden worden omgeven door een bakstenen OMMURING. De INTERIEURindeling van Schuttestraat 18 is in de eerste laag gewijzigd: de schuifdeuren tussen de kamers-en-suite zijn verwijderd, op de tweede laag heeft er een doorbraak plaatsgevonden tussen de badkamer en een slaapkamer. Bij Schuttestraat 16 is de interieurindeling op diverse onderdelen aangepast: de hal is vergroot, het toilet is naar de zijgeveluibouw verplaatst, de keuken is in een aanbouw ondergebracht en de indeling met kamers-en-suite is verdwenen. Waardering De herenhuizen van het complex rondom het Julianaplein zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-maatschappelijke en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl en de funderingstechniek. De panden zijn van groot belang voor het oeuvre van architect N. Ramakers, beschikken over aanzienlijke esthetische kwaliteiten en zijn van belang vanwege de expressieve ornamentiek. Beide herenhuizen vormen een essentieel onderdeel van het complex rondom het Julianaplein, zijn vanwege de situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van Sittard, zijn van betekenis voor het aanzien van de stad en beschikken over een historisch-ruimtelijke relatie met de parkachtige omgeving en de bodemgesteldheid ter plaatse. De panden beschikken over een redelijke mate van architectonische gaafheid en zijn van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikken beide herenhuizen in bovenregionaal perspectief over een redelijke architectuurhistorische en een hoge typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. De herenhuizen vertegenwoordigen een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521579
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Twee herenhuizen onder één kap in Sittard

Twee herenhuizen onder één kap

Agricolastraat 156
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1924, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rond..

Huize Catharina

Schuttestraat 8a
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Voormalig internaat van de vrouwelijke studenten van de School voor Maatschappelijk Werk te Sittard, genaamd Huize Catharina, 1..

Twee herenhuizen onder één kap

Schuttestraat 4
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Twee HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje ro..

Zes herenhuizen onder één kap

Agricolastraat 144
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zes HERENHUIZEN onder één kap, 1924, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje rondom..

Zes herenhuizen onder één kap

Julianaplein 7
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zes HERENHUIZEN onder één kap, 1921-1922, gebouwd voor de huisvesting van de middenstand, als onderdeel van het villaparkje r..

Kaart & Routeplanner