Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gemeenschapshuis Oos Kaar Overhoven in Sittard

Kerkelijk Gebouw

Geldersestraat 38
6130AA Sittard (gemeente Sittard Geleen)
Limburg

Bouwjaar: 1922 1980-1981 (rest.)
Architect: Jos. Wielders


Beschrijving van Gemeenschapshuis Oos Kaar Overhoven

Inleiding VERENIGINGSGEBOUW annex NOODKERK met bijbehorende PASTORIE in expressionistische stijl, 1922, thans gemeenschapshuis. Gebouwd door aannemer J.A. Beaumont & Zn., in opdracht van bouwheer Pater Jacobs te Overhoven, naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard. In gebruik genomen op 16 juli 1922, gerenoveerd in 1980-1981. Het geheel is gesitueerd benoorden het klooster en de parochiekerk van Overhoven, op de hoek van Geldersestraat en Heistraat. De oorspronkelijk aan de oostzijde van de noodkerk gesitueerde bewaarschool is gesloopt. De aanbouw in de oksel van de pastorie en de achtergevel van de noodkerk is UITGESLOTEN van bescherming. Omschrijving Het hoofdvolume van de voormalige noodkerk telt één bouwlaag onder een plat dak en is gebouwd op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond, in lengterichting ten opzichte van de Geldersestraat. Aan de noordzijde een volume, bestaand uit trapsgewijs in hoogte oplopende bouwdelen van respectievelijk één en twee lagen onder platte daken. Aan de noordoostzijde, dwars tegen de achtergevel van de noordkerk, een pastorie van twee lagen onder een schilddak. Dit dak wordt gedekt met recente rode Hollandse pannen, waarin enkele dakvensters. Het geheel is opgetrokken in rood en geel genuanceerde baksteen, gemetseld in kettingverband. Kunststeen. Houten vensters en deuren. Beton. Pleisterwerk. De noodkerk heeft een aanzienlijk bouwvolume met licht verhoogde en rond uitgemetselde gevelhoeken voorzien van gepleisterde kruismotieven, met licht vooruitspringende gevelvlakken en uitgebouwde entreepartijen. De gevels worden beëindigd door een decoratieve strek en een afdekking van dakpannen. De VOORGEVEL is aan de zuidwestzijde voorzien een risalerende, aan weerszijden rond uitgemetselde entreepartij met balkon. Een verdiept onder een betonlatei geplaatste rechthoekige dubbele houten entreedeur van recente datum, een borstwering met pannenrand. Het zijlicht in de entreepartij en de dubbele balkondeur zijn gedicht. Verder is de voorgevel voorzien van een vijftal steunberen, waartussen een viertal vensterkozijnen en een dubbele houten entreedeur, alle onder betonlateien. Deze vervangen de oorspronkelijke rechthoekige dubbel verticaal gelede en horizontaal ingedeelde rechthoekige houten vensterkozijnen, die in het midden doorliepen in de plint. Naast de steunberen en in de bovenste gevelhelft een reeks van thans dichtgemetselde en gepleisterde vierkante vensterlijstjes. Aan de noordwestzijde en aan de NOORDGEVEL een uitgebouwd, trapsgewijs in hoogte opklimmend bouwvolume, gekenmerkt door horizontaal ingedeelde reeksen vensters, waartussen ten dele gepleisterde decoratieve muurdammen op kunststenen consoles. Een entreepartij met verdiept geplaatste rechthoekige houten deuren. De ACHTERGEVEL aan de oostzijde wordt tussen de uitgebouwde pastorie en de hoge schoorsteen aan het oog onttrokken door de van bescherming uitgesloten aanbouw. Voor het overige is deze gevel identiek ingedeeld en vormgegeven als de voorgevel: tussen steunberen geplaatste vensterkozijnen en een uitgebouwde entreepartij met balkon, waarboven een reeks vierkante kleine vensters. Deze vensters alsmede de dubbele balkondeur zijn gedicht, de borstwering van het balkon is grotendeels verwijderd. Een verdiept geplaatste, dubbele houten deur in het portiek. In de zuidelijke ZIJGEVEL bevindt zich de oorspronkelijke ingang van de noodkerk, geplaatst in een decoratief uitgemetselde lijst onder een betonluifel. Alle venster- en deurlijsten van deze zijgevel zijn thans dichtgemetseld en voorzien van een pleistering. Aan de noordoostzijde van de noodkerk de PASTORIE, waarvan de zuidgevel niet meer zichtbaar is vanwege de van bescherming uitgesloten aanbouw. Op de gevelhoek aan de noord- en oostzijde een uitgebouwde entreepartij met balkon, waarin de authentieke rechthoekige houten paneeldeur en een reeks in de oostelijke zijgevel doorlopende zijlichten met horizontale indeling. De borstwering van het balkon heeft decoratief siermetselwerk. In de eerste laag van de voorgevel een tweetal rechthoekige houten vensters, verticaal ingedeeld en met horizontaal gelede glaspanelen. Tussen deze vensters een rond uitgemetselde muurdam. In de tweede bouwlaag, onderbroken door geel gepleisterde muurdammen op consoles, een reeks rechthoekige houten vensters en balkondeuren met horizontale roedeverdeling in de glaspanelen. In de oostelijke zijgevel van de pastorie is één kleine vensterlijst dichtgemetseld en gepleisterd. In de zaalruimte van het huidige gemeenschapshuis bevindt zich een spantconstructie. De INTERIEURindeling van het gemeenschapshuis en de voormalige pastorie is slechts ten dele herkenbaar gebleven. Waardering Het verenigingsgebouw annex noodkerk met pastorie is van cultuurhistorische waarde als bijzondere exponent van de culturele, sociaal-maatschappelijke en geestelijke ontwikkelingen in de Mijnstreek in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Tevens beschikt het gebouw over cultuurhistorische waarden als representant van een voor voornoemde streek kenmerkende typologische ontwikkeling. Het gebouw is van architectuurhistorische waarde als belangrijk specimen van het expressionistische bouwen en het oeuvre van architect Wielders, vanwege de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp en de bijzondere ornamentiek. Het gebouw maakt deel uit van het complex Overhoven, dat vanwege de situering sterk verbonden is met de ontwikkeling van de wijk Overhoven en is van belang voor het aanzien van wijk en stad. Het verenigingsgebouw annex noodkerk met pastorie beschikt over een bescheiden tot redelijke mate van architectonische gaafheid, maar is van groot belang voor de structurele gaafheid van het complex en de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Bovendien beschikt het gebouw, naast een aantal soortgelijke panden in de Mijnstreek, over een redelijk tot hoge architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheidswaarde. Het gebouw vertegenwoordigt een algemeen belang vanwege het geheel van voornoemde waarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521573
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gemeenschapshuis Oos Kaar Overhoven in Sittard

Zeven voetvallen

Kollenberg
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding ZEVEN VOETVALLEN, 1907-1925, in lineair verband in de noordberm van de Kollenberg, op de helling tussen de Felix Ruttenlaan en ..

Hof van Olijven

Kollenberg
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Zogenaamde HOF VAN OLIJVEN, XXa, verhoogd gesitueerd in de zuidberm van de Kollenberg, op de helling tussen de Felix Ruttenlaan..

Stadspark Sittard

Tegenover Vijverweg (tegenover)
Sittard (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding STADSPARK Sittard, 1921-1933, aangelegd in een gemengde tuinstijl met elementen van zowel een landschappelijke als formele aanl..

Havenlicht

Buitendijk
Strijensas (Gemeente Strijen)
Inleiding Op de oevers langs de Nederlandse binnenwateren komen nog diverse lichtopstanden voor, die afhankelijk van de situering worden aa..

Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht

Heilige Kruisstraat 30
Grevenbicht (Gemeente Sittard Geleen)
Inleiding Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht gebouwd in 1851 naar een ontwerp van de architecten Damen en de Wit uit Some..

Kaart & Routeplanner