Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl in Oudenbosch

Woonhuis

Markt 84
4731HR Oudenbosch (gemeente Halderberge)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1880

(1 recensie)

Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl

Inleiding. WOONHUIS in Eclectische stijl, rond 1880 gebouwd aan de Markt van Oudenbosch. In later jaren bezit van de familie Gielen, vervolgens van de zusters Penitenten Recollectinen van Etten en de Broeders van de H. Aloysius van Gonzaga of Boroeders van Oudenbosch. Links van het huis bevindt zich een koetshuis met haakse aanbouwen. Gezien de overeenkomst met Sint Bernaertsstraat 6-8 kan ook dit pand van de architect C.P. van Genk zijn. Omschrijving. Tweelaags woonhuis, opgetrokken uit baksteen, gepleisterd en geschilderd. Gedekt met een schilddak, voorzien van oud-Hollandse pannen en hoekschoorstenen. De voorgevel wordt door een hardstenen cordonlijst in tweeën gedeeld en heeft een iets uitspringende middenrisaliet. Het basement en de deuromlijsting met bekroning zijn uitgevoerd in hardsteen. In het basement gesmede sierroosters. De begane grond heeft een gevel met verdiepte velden en gegroefde lisenen met voluten onder de cordonlijst. De T-ramen met afgeronde hoeken in stucomlijsting met kuiven rusten op natuurstenen uitmetselingen. De verdieping heeft hoeklisenen met verdiepte velden en identieke ramen, rustend op een uitmetseling, waarbij het middenraam een deklijst op voluutconsoles heeft. De gevel wordt afgesloten door een kroonljst met geprofileerde velden tussen voluten die de lijstgoot dragen. De hoofdingang in de risaliet bestaat uit een dubbele paneeldeur. Boven deze risaliet vertoont de goot een driehoekig fronton. De zijgevels zijn vlak gepleisterd en hebben deels ramen met enkelvoudig bovenlicht en vierdelig onderlicht. De achtergevel heeft beneden T-ramen en twee dubbele beglaasde paneeldeuren met hardstenen trapopgang. Op de verdieping vijf schuiframen met vierdelig onderlicht en ongedeeld bovenlicht. De zijpoort heeft nieuwe deurvleugels tussen geblokte pijlers met natuurstenen dekstenen. Het lagere koetshuis no. 86 onder zadeldak met rode oud-Hollandse pannen heeft aan de straatzijde een eenvoudige gevel met rond 1930 gewijzigde entree en een getoogde brede koetspoort. In de zijgevel segmentvormige en driehoekige gepleisterde velden. In de achtergevel een dubbel zesruits raam naast een haakse aanbouw. Achter dit koetshuis een bijgebouw onder zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen, met aanbouw onder half schilddak en in de gepleisterde muren segmentboognissen en aan de tuinzijde roedenramen. Inwendig zijn in de meeste kamers en de beneden- en bovengang de stucplafonds uit de bouwtijd met lijsten en middenstukken behouden gebleven. In de voormalige suitekamer twee natuurstenen schoorsteenmantels. In de kamer links voor en de kamer op de verdieping rechts voor eveneens natuurstenen schoorsteenmantels. In de gangen beneden en boven rondboognissen die onder meer toegang geven tot de trappen. Op zolder grenen kapconstructie met gesleepte schoorsteenkanalen en een aantal losse gehoute deuren. Onder het koetshuis een kelder met bakstenen troggewelfjes. Waardering. Het huis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van West-Brabant in de tweede helft van de 19de eeuw; het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en detaillering; het heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel, de kern van Oudenbosch, dat stedenbouwkundig van nationaal belang is; het is in- en uitwendig grotendeels gaaf gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521559
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Woonhuis in eclectische stijl
4
Recensie door: ()
Het bouwjaar is 1873. Het pand is gebouwd voor rekening van Doctor P.J.C. Krüger. Architect is C.P. van Genk uit Bergen op Zoom, blijkens een advertentie van de aanbesteding op 11 november 1872 te Oudenbosch. Bron: De Tijd: Godsdienstig - Staatskundig Dagblad dd. 26 en 29 oktober 1872.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl in Oudenbosch

Winkel met tweetal woonhuizen in Art Nouveaustijl

Ste Bernaertsstraat 2
Oudenbosch (Gemeente Halderberge)
Inleiding. WINKEL met een tweetal WOONHUIZEN, in 1908 gebouwd in Art Nouveaustijl en gelegen op de hoek van de Sint Bernaertsstraat. Omsch..

Eclectisch woonhuis

Ste Bernaertsstraat 6
Oudenbosch (Gemeente Halderberge)
Inleiding. Eclectisch WOONHUIS uit 1880-1881 naar ontwerp van P.J. van Genk. Omschrijving. Tweelaags woonhuis, opgetrokken uit baksteen, ..

Koetshuis St. Bernaertsstraat 6

Ste Bernaertsstraat 6
Oudenbosch (Gemeente Halderberge)
Inleiding. KOETSHUIS annex washuis uit 1880-1881 naar ontwerp van P.J. van Genk. Omschrijving. Eenlaags gebouw van drie traveeën, haaks ..

Classicistisch herenhuis

Markt 68
Oudenbosch (Gemeente Halderberge)
Klassicistisch herenhuis uit het midden van de vorige eeuw, met geprofileerde kroonlijst, risalerende middenpartij van de gevel, ingang met ..

Internaat Saint Louis: kloostergebouw, thans hotel

Markt 68
Oudenbosch (Gemeente Halderberge)
Inleiding. KLOOSTERGEBOUW, thans hotel, ontworpen in 1890 door Nicolaas Molenaar in een mengeling van Neo-Renaissance en Neo-Gotische stijl..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis in eclectische stijl in Oudenbosch

Foto's (1)