Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bovendonk: kapel in Hoeven

Kerkelijk Gebouw

Hofstraat 8
4741AK Hoeven (gemeente Halderberge)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1921-1923
Architect: Joseph Cuypers


Beschrijving van Bovendonk: kapel

Inleiding. KAPEL van het voormalig groot-seminarie Bovendonk van het bisdom Breda, in 1921-1923 opgetrokken in Neo-Gotische stijl naar plannen van J.Th.J. Cuypers. Omschrijving. Niet georiënteerde driebeukige kapel, opgetrokken in machinale baksteen met spaarzame toepassing van siermetselwerk in gele baksteen en natuursteen. Zadel- en lessenaardaken met leien en ruberoidleien gedekt. De kapel telt vijf traveeën en een 5/8 sluiting. De voorgevel aan de binnenhof is een tuitgevel met een ondiep portaal met wimberg en topgevel. Erboven een compositie van klimmende spitsboognissen en spitsboogfriezen, waarbinnen links en rechts van een Jozefbeeld twee klimmende lancetramen. Links en rechts wordt de gevel afgesloten door traptorens tegen de kopgevels van de zijbeuken. De toren hebben achtzijdige topgeledingen met respectievelijk spitsboogvormige glasramen en galmopeningen. Achtzijdige spitsen. Links en rechts van de torens vormen eenlaags gangen met zadeldaken de verbinding met de seminarievleugels. De zijgevels hebben een lichtbeuk met ingezwenkte steunberen. Per travee hebben zijbeuken en lichtbeuk een driedelige geleding van blindnissen met in de middelste nis een lancetraam. Het koor heeft een omgang met rechtgesloten kapellenkrans. Inwendig heeft de kapel een tweedelige opstand. Het metselwerk is uitgevoerd in geel genuanceerde baksteen. Op geaderd marmeren ronde kolommen rusten geprofileerde scheibogen. Boven een horizontale lijst bevindt zich de lichtbeuk met lancetramen. De ruimte is voorzien van kruisribgewelven in schoon metselwerk. In de koorkapellen altaren van Maria, Vincentius, Thomas, het H. Hart, Carolus Borromeüs en Francuscus van Sales uit de bouwtijd. Op het Maria-altaar onder meer de portretten van de architect Cuypers, zijn zoon en kleinzoon. Glasramen uit 1935-1936 met de levens van de genoemde heligen, gemaakt door C. Alberdingk uit het atelier Cuypers. Veelhoekige koperen lichtkroon in het middenschip. Kruisweg van Jan Dunselman. Waardering. De kapel van het voormalig seminarie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van het seminarieonderwijs en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de seminariekapel. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Het is tevens van belang als voorbeeld van de nabloei van de Neo-Gotiek in het werk van de architect J. Cuypers. Het heeft ensemblewaarden vanwege de samenhang met het totale complex en is tevens van belang voor de geschiedenis en ontwikkeling van het oude Hof van Bovendonk. Het is tevens van belang in samenhang met de gaafheid van de omgeving. Het is een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een dergelijk gebouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521544
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Bovendonk

Bovendonk in Hoeven, Noord-Brabant, is een gebouw waarin een conferentiecentrum en tevens een priester- en diakenopleiding van de Rooms-Katholieke Kerk voor mannen die op latere leeftijd de keuze voor het priester- of diakenschap maken gevestigd is. De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het bisdom Breda. Tevens is het Antoniushuis in het gebouw gevestigd, hier wonen de priesterstudenten van Bisdom Breda en Bisdom Groningen-Leeuwarden. Hier zitten ook mannen van jongere leeftijd bij, zij studeren aan de Tilburg School of Catholic Theology of aan de Fontys Hogeschool Theologie-Levensbeschouwing.

De opleiding werd in 1983 opgericht door bisschop Huub Ernst van Breda, in samenwerking met de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Willebrands en de bisschop van Haarlem, bisschop Theodorus Zwartkruis. Met uitzondering van het bisdom Roermond werd de opleiding ook erkend door de overige Nederlandse bisdommen. Ook enkele religieuze ordes en congregaties laten hun priesterkandidaten studeren aan de opleiding. Inmiddels studeren ook priesterstudenten uit het bisdom Antwerpen aan Bovendonk. De opleiding werd destijds opgericht naar het model van het in België al langer bestaande "Centrum voor Priesteropleidingen voor mannen op Rijpere Leeftijd".

De opleiding is de enige deeltijdopleiding voor priesters of diakens in Nederland. In principe richt de opleiding zich op mannen tussen de 28 en 48 jaar oud, die vanuit hun beroep de opleiding tot priester of diaken willen volgen. Daarbij kunnen zij de eerste vier jaar van hun studie hun beroep behouden. Daarna volgen twee fulltime stagejaren in het parochiepastoraat. Tot en met 2008 (het 25-jarig jubileum) leidde de opleiding 80 priesters op. Sinds 2001 bestaat de mogelijkheid om de opleiding tot permanent diaken te volgen: een gewijd ambt in de Rooms-Katholieke kerk, voor getrouwde mannen.

Het gebouw

De priester- en diakenopleiding Bovendonk is genoemd naar het gebouw waarin zij is gevestigd. Het grootste deel van het gebouw is in gebruik als zelfstandig conferentiecentrum. Het gebouw werd in 1907 gebouwd naar een ontwerp van Pierre Cuypers als seminarie. In 1967 werd het seminarie bij gebrek aan studenten gesloten. Het gebouw stond daarna 11 jaar leeg. In 1978 werd het door het bisdom Breda voor het symbolische bedrag van 1 gulden verkocht aan de nieuw opgerichte Stichting Bovendonk. Vanaf 1983 wordt de bovenverdieping van de voorbouw permanent verhuurd aan de stichting priester- en diakenopleiding. Na een periode waarin het gebouw als bezinningscentrum een kwijnend bestaan leidde, werd in 1996 het gebouw in gebruik genomen als conferentiecentrum. In Bovendonk is ook een hotel en een brasserie gevestigd.

Het gebouw bevindt zich in een park dat omgeven wordt door een hek in art déco-stijl.

Externe links


Monumenten in de buurt van Bovendonk: kapel in Hoeven

Bovendonk: toegangshek

Hofstraat 8
Hoeven (Gemeente Halderberge)
Inleiding. TOEGANGSHEK uit 1905-1907, behorende bij het PARK van het voormalig groot-seminarie Bovendonk van het bisdom Breda. De gebouwen ..

Bovendonk: hoofdgebouw

Hofstraat 8
Hoeven (Gemeente Halderberge)
Inleiding. HOOFDGEBOUW van het voormalig grootseminarie Bovendonk van het bisdom Breda, tussen 1903 en 1908 in fasen opgetrokken in Neogoti..

Bovendonk: energiecentrale

Hofstraat 8
Hoeven (Gemeente Halderberge)
Inleiding. ENERGIECENTRALE van het voormalig grootseminarie Bovendonk van het bisdom Breda, tussen 1905 en 1908 opgetrokken in Neogotische ..

Kerk van de H. Joannes de Doper

St. Janstraat 40
Hoeven (Gemeente Halderberge)
Inleiding. De KERK van de H. Joannes de Doper is in 1928-1929 gebouwd naar ontwerp van de Bredase architect J.H. Berben en vervangt de elde..

Pastorie

St. Janstraat 20
Hoeven (Gemeente Halderberge)
Inleiding PASTORIE uit 1783 in de stijl van het Neo-Classicisme, prominent gelegen aan de hoofdstraat van het dorp. Het langgerekte tweela..

Kaart & Routeplanner

Route naar Bovendonk: kapel in Hoeven

Foto's (1)