Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gooilust, moestuin, schuur, tuinmuren oranjerie en koude bak in 's Graveland

Tuin Park Landgoed

Zuidereinde 49
1243KL 's Graveland (gemeente Wijdemeren)
Noord Holland


Beschrijving van Gooilust, moestuin, schuur, tuinmuren oranjerie en koude bak

Omschrijving ENSEMBLE MOESTUINBEBOUWING (SCHUUR, TUINMUREN ,ORANJERIE EN KOUDE BAK) (4) Ten zuiden van het hoofdhuis Gooilust ligt de voormalige moestuin met bijbehorende bebouwing bestaande uit een tuinmuur, een schuur en een oranjerie en koude bak. Reeds tijdens de periode Blaauw was er een begin gemaakt met het inrichten van de moestuin als arboretum. Tijdens en na de tweede wereldoorlog is dit voorgezet door S.G.A. Doorenbos en P.G. van Tienhoven. Zodoende bestaat de aanleg direkt bij de tuinmuren nu uit een siertuin en enige fruitbomen. Het zuidelijke deel en rond de vijver bestaat uit een wandelparkje met veel sierbomen en heesters van in- en uitheemse oorsprong. De tuinmuur bestaat uit twee muren langs de noord- en westzijde, die een haakse hoek vormen. De noordmuur dateert uit 1823. De westmuur is later, vermoedelijk vroeg 20ste -eeuws. Beide muren zijn gewone rechte halfsteens muren van vlakken tussen muurdammen op regelmatige afstand. In de hoek van de tuinmuren ligt de schuur, eveneens daterend uit de eerste decennia van de 19de eeuw. Dit is een eenvoudige stenen werkschuur van één bouwlaag met een met pannen gedekt zadeldak. De voormalige oranjerie sluit aan ten oosten van de noordelijke tuinmuur. Deze is na 1828 gebouwd. Het is een vrij hoog rechthoekig gebouw met de venters aan de zuidzijde. Later is er tegen de zijgevels een halfcirkelvormige en met een koepel gedekte aanbouw gebouwd. Waarschijnlijk zijn dit voormalige volières. De oranjerie is thans als woonhuis in gebruik. Voor de oranjerie ligt een vrij grote koude bak van 19de-eeuwse oorsprong. Waardering: Het ENSEMBLE MOESTUINBEBOUWING (TUINMUREN, SCHUUR, ORANJERIE EN KOUDE BAK) is van belang - vanwege zijn functionele betekenis voor de buitenplaats; - vanwege het redelijk complete geheel van de samenstellende delen van het ensemble. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521481
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gooilust, moestuin, schuur, tuinmuren oranjerie en koude bak in 's Graveland

Gooilust

Zuidereinde 49
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving HOOFDHUIS (1) Een nagenoeg vierkant huis gebouwd tussen 17 78 en 1786 in een late Louis XVI-stijl. Het huis bestaat uit een ke..

Gooilust, historische aanleg

Zuidereinde 49
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving HISTORISCHE PARK EN TUINAANLEG (2) In de aanleg van Gooilust tekent zich de historische gelaagdheid van de aanleg zeer duideli..

Gooilust, brug en toegangshek

Zuidereinde 49
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving BRUG MET SMEEDIJZEREN TOEGANGSHEK (3) Aan de westzijde als toegang tot de laan van Gooilust ligt een gemetselde boogbrug over..

Gooilust, prieel

Zuidereinde 49
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving PRIEEL (5): Ten zuidoosten van het hoofdhuis Gooilust staat een eenvoudig houten prieel van omstreeks 1900. Het prieel is ui..

Gooilust, ensemble dierverblijven (6)

Zuidereinde 49
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving ENSEMBLE DIERVERBLIJVEN (STALLEN) (6). Ensemble dierverblijven op buitenplaats Gooilust gelegen in de noordoosthoek van de gn..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gooilust, moestuin, schuur, tuinmuren oranjerie en koude bak in 's Graveland