Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Kiefskamp: historische tuin- en parkaanleg in Vorden

Tuin Park Landgoed

Lindeseweg 6
7251NK Vorden (gemeente Bronckhorst)
Gelderland

Bouwjaar: vroeg 19e eeuw


Beschrijving van De Kiefskamp: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats de Kiefskamp. Het landgoed de Kiefskamp maakt deel uit van het Achterhoekse hoeven- of kampenlandschap. Dit karakteristieke landschap is ter plaatse bijzonder gaaf bewaard gebleven. De landschappelijke parkaanleg rond de Kiefskamp heeft een sterk agrarisch karakter, waarin bos en landbouwgronden beeldbepalende elementen zijn. Het landschappelijke park is in zijn huidige aanzien vermoedelijk in opdracht van de familie Storm van 's-Gravesande tot stand gekomen. Het is een goed voorbeeld van een vroeg 19de-eeuws landschappelijk park, waarbij de landelijke schoonheid van de omgeving richting gevend was voor het ontwerp en daarin optimaal werd benut. Park en omringende landerijen worden doorsneden door rechte lanen, houtwallen en sloten. De lanen dateren vermoedelijk uit de bouwtijd van het huis (omstreeks 1776) en hebben vrijwel allemaal een beplanting van beuken of eiken, in een enkele of dubbele rij. Enkele van de bouwlanden rond de Kiefskamp liggen verhoogd in het landschap, de grote kamp direct achter het huis is daarvan het meest in het oog springend. Het charmante hoofdgebouw ligt centraal in de aanleg. Het halfronde voorplein is vanuit het noorden bereikbaar via een lange, formele, met beuken beplante toegangs/zichtlaan loodrecht op het huis, daterend uit de tijd van de aanleg (omstreeks 1776). Ter hoogte van de Lindenseweg is op oudere topografische kaarten en op de kadastrale kaart ter weerszijden van de oprijlaan een formele afsluiting uit dezelfde tijd te zien, deze is thans niet meer als zodanig in het landschap herkenbaar. Ten westen van de hoofdas ligt een grote weide omzoomd door bomen, met daarin een ronde poel. Ten oosten van deze as een verwaarloosde, landschappelijke, moerasachtige aanleg rond een tot slingerende vijver vergraven waterloop. Beide elementen behoorden vermoedelijk tot een vroeg-landschappelijke aanleg, die omstreeks 1800 gerealiseerd moet zijn. Haaks op de hoofdas staat een tweede, smallere toegangs-/zichtlaan met een laanbeplanting van beuken, eveneens daterend uit de bouwtijd (omstreeks 1776). Deze oost-west georienteerde as loopt vlak voor het huis langs en kruist de hoofdas ter hoogte van het voorplein. Achter en opzij van het huis ligt een besloten tuin, die van de formele, representatieve voorzijde wordt afgeschermd door een lange, op de voorgevel van het huis aansluitende tuinmuur. De tuin bestaat voor een groot deel uit gazon met enkele fraaie oude boomgroepen, die vermoedelijk teruggaan tot de late 18de of vroege 19de eeuw. De meest karakteristieke is een oude beukengroep, die zich net iets uit de middenas van het huis bevindt, op de rand van de tuin en de daarachter gelegen kamp. Het westelijk deel van de tuin is sinds de late 18de eeuw in gebruik als moestuin en boomgaard. Aan de oostzijde bevindt zich een oud, verwaarloosd parkbosje, dat als vroeg-landschappelijk element vermoedelijk van omstreeks 1800 dateert. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats de Kiefskamp is van algemeen belang: - vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis; - vanwege de integratie van bestaande lanen- en waterlopenstelsels in de landschappelijke aanleg; - vanwege het formele, met beuken beplante lanenstelsel rond het voorplein/hoofdgebouw: de brede toegangslaan vanaf het hoofdgebouw in noordelijke richting en de smallere, oost-west geprojecteerde laan voor het huis langs; - vanwege de deels ommuurde (moes)tuin/boomgaard met oude boomgroepen; - vanwege de landschappelijke aanleg met slingervijver ten oosten van de hoofdas; - vanwege de aanwezigheid van monumentale solitairen uit de 18de en 19de eeuw; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521454
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Kiefskamp: historische tuin- en parkaanleg in Vorden

De Kiefskamp: hoofdgebouw

Lindeseweg 6
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (De Kiefskamp). Huize de Kiefskamp ligt aan het einde van een lange, brede, met beuken beplante zich..

De Kiefskamp: tuinmuur met toegangshekken

Lindeseweg 6
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 3: TUINMUUR met TOEGANGSHEKKEN behorende tot de buitenplaats de Kiefskamp. Het hoofdgebouw en de direct daarmee ve..

De Kiefskamp: koetshuis / dienstwoning

Lindeseweg 6
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 4A: KOETSHUIS/DIENSTWONING behorende tot de buitenplaats de Kiefskamp. De gevels van de twee gebouwen alsmede van ..

De Kiefskamp: bijgebouw

Lindeseweg 6
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 4B: BIJGEBOUW, deeluitmakend van een ensemble van koetshuis/dienstwoning en bijgebouw, behorende tot de buitenplaats ..

De Kiefskamp: schuur

Kiefskampweg 1
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 7B: SCHUUR, deeluitmakend van een ensemble van boerderij, schuur, hooiberg en bakoventje en behorende tot de buitenpl..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)