Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Groot Hoenlo: historische tuin- en parkaanleg in Olst

Tuin Park Landgoed

Diepenveenseweg 1
8121DV Olst (gemeente Olst Wijhe)
Overijssel

Bouwjaar: 18e eeuw


Beschrijving van Groot Hoenlo: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo wordt gekenmerkt door het 19de-eeuwse park in landschapsstijl gelegen binnen een oudere formele 18de-eeuwse aanleg. Van deze aanleg, zoals te zien is op de zgn. Hottingerkaart uit 1792, bestaan ondermeer nog lanen als de oprijlaan met de aan weerszijden gelegen open weilanden en waterlopen. Het karakter van de buitenplaats wordt in sterke mate bepaald door deze rechte oprijlaan die vanaf de spoorlijn naar het huis Groot Hoenlo loopt. De laan is aan weerszijden voorzien van dubbele laanbeplanting (eiken) en rododendrons en buigt voor het huis naar links en loopt door het huispark richting Olst. Huis Groot Hoenlo ligt op een omgracht eiland dat toegankelijk is middels een brug met bakstenen keermuren. Over de buitengracht die om het omgrachte eiland loopt, ligt een tweede brug, voorzien van een entreehek. De binnengracht is aan de achterzijde sterk verbreed en wordt gevoed door een beek die slingerend door de aanleg ten noorden van het huis loopt. In de 19de eeuw is om dit water een parkaanleg in landschapsstijl gerealiseerd die gekenmerkt wordt door verschillende boomgroepen, solitairen, houtwallen en een afwisseling van open en gesloten ruimten. Het bomenbestand is zeer gevarieerd. Rechts van de oprijlaan, nabij het huis Groot Hoenlo, ligt het jachthuis en enigszins verscholen daarachter de dienstwoning. Links van de laan, schuin tegenover huis Groot Hoenlo ligt het landhuis Klein Hoenlo. Voor Klein Hoenlo ligt een royaal gazon met een open zicht vanaf de oprijlaan naar het huis. Ter plaatse van de afbuiging van de laan ligt de entree naar het huis gemarkeerd door een rijk uitgevoerd hek. Vanaf dit punt loopt een laantje schuin naar het huis. Links van dit laantje een tuin (nieuw ingedeeld). Aan de oprijlaan staan twee 19de-eeuwse natuurstenen sokkels voorzien van cannelures en beƫindigd door een kapiteel met bolbekroning, die een van de entrees naar het landhuis Klein Hoenlo markeren. Links van de oprijlaan ligt een open gebied -thans grotendeels in agrarisch gebruik-, rechts van de oprijlaan ligt open parkweide, een parkbos met daarin een wandeling en met grote open weide in landschapsstijl, 19de eeuw, waar vroeger een sterrebos lag. Over de open delen lopen diverse zichtassen. De boerderij en opstallen die in dit deel van de buitenplaats liggen vallen buiten de bescherming. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van algemeen belang vanwege: -de tuin- en parkaanleg in landschapsstijl binnen een oudere formele setting die in fasen tot stand is gekomen en rondom de twee landhuizen is gelegen; -de bewaard gebleven lanen en waterlopen uit een oudere, formele periode; -de visueel-ruimtelijke samenhang met het huis Klein Hoenlo; -de functioneel- en visueel ruimtelijke samenhang met andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521440
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Groot Hoenlo: historische tuin- en parkaanleg in Olst

Huis Klein Hoenlo

Diepenveenseweg 4
Olst (Gemeente Olst Wijhe)
Omschrijving LANDHUIS (huis Klein Hoenlo). Het dwarsgeplaatst landhuis in neoclassicistische stijl uit ca. 1890 met aangebouwde oudere dubb..

Groot en Klein Hoenlo: jachtopzienerswoning

Diepenveenseweg 6
Olst (Gemeente Olst Wijhe)
Omschrijving De voormalige JACHTOPZIENERSWONING behorende tot de historische buitenplaats Groot en Klein Hoenlo is gelegen ten zuiden van h..

Groot en Klein Hoenlo: toegangsbrug met entreehek

Diepenveenseweg 1
Olst (Gemeente Olst Wijhe)
Omschrijving TOEGANGSBRUG MET ENTREEHEK Het entreehek behorende tot de historische buitenplaats Groot en Klein Hoenlo staat op de toegangsb..

Groot en Klein Hoenlo: dienstwoning

Diepenveenseweg 5
Olst (Gemeente Olst Wijhe)
Omschrijving De DIENSTWONING behorende tot de historische buitenplaats Groot en Klein Hoenlo is gelegen ten oosten van het jachthuis. Het p..

Groot en Klein Hoenlo: jachthuis in chaletstijl

Diepenveenseweg 3
Olst (Gemeente Olst Wijhe)
Omschrijving Het JACHTHUIS (oorspronkelijk een 'gecombineerd gebouw bestemd tot stal en koetshuis met koetsierswoning en nog een soort Jage..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)