Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Historische tuin- en parkaanleg behorende bij de buitenplaats de gunne in Heino

Tuin Park Landgoed

Zwolseweg 50
8141EZ Heino (gemeente Raalte)
Overijssel

Bouwjaar: begin 19e eeuw


Beschrijving van Historische tuin- en parkaanleg behorende bij de buitenplaats de gunne

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende bij de buitenplaats De Gunne. In structuur en deels in detail bewaarde eenvoudige en kleinschalige parkaanleg in landschapsstijl uit het begin van de 19de eeuw binnen een 18de-eeuwse formele infrastructuur bestaande uit lanen en een omgrachting (die reeds in 1730 aanwezig was). De omgrachting omringt de voormalige moestuin (thans gazon) aan de noord-zuid en westzijde. Samen met de lanen zijn dit restanten van de tuin met een park in Franse formele stijl. Het ontwerp voor de aanleg in landschapsstijl kan worden toegeschreven aan de hovenier/tuinarchitect G.A. Blom (1765-1827), op basis van de overeenkomsten van op De Gunne bewaarde tekeningen van Blom en het ontwerp dat hij maakte voor het park van Huis Almelo te Almelo. De aanleg van De Gunne is niet exact uitgevoerd als op de tekeningen van Blom, maar dat hij de basis leverde voor de aanleg blijkt uit ondermeer de plaats van de twee vijvers ten noorden van het huis en de bosaanleg met (thans een restant van) slingerpaden, die ten westen van het huis aan de overkant van de Zwolseweg gelegen is. Deze weg doorsnijdt vanaf 1830 het landgoed. Thans (1999) kenmerkt de kleinschalige en ingetogen tuin- en parkaanleg van De Gunne -in hoofdlijnen zoals aangegeven op twee anonieme kaarten in het huisarchief (manuscriptkaarten uit de periode 1730-1745) en op de kaart van Hottinger uit 1788- zich als volgt: twee (wegens te geringe monumentale waarden niet beschermenswaardige) bakstenen pijlers met bol-bekroning markeren de toegang tot de buitenplaats aan de Zwolseweg. De in curven verlopende oprijlaan gaat langs het voorplein aan de zuidzijde van het huis en loopt naar de (wegens te geringe monumentale waarden niet beschermenswaardige) boerderij uit ca. 1925. De oprijlaan vertakt zich tevens naar de noord-zuid lopende lange dubbel ingeplante laan waarop haaks een brede sloot ligt die een scheiding vormt tussen het besloten gedeelte van de buitenplaats en de open landbouwgronden ten noorden van het huis. Ten oosten van de boerderij ligt een open weidegebied. Vanaf het voorplein zijn enkele zichtassen naar het zuiden geprojecteerd: er loopt een zichtas vanaf het voorplein over de parkweide naar de verder gelegen landbouwgronden en iets ten westen van deze as ligt een kleine, thans wat dichtgegroeide, zichtas. Rondom de open delen een dichte bosachtige begroeiing met slingerpaden. Voor en achter het huis staan tuinsieraden (sokkels, vazen, zuiltjes met bustes en stoeppalen). Ten noorden van het huis liggen twee vijvers. Tevens ligt hier een schuilkelder uit 1939. Over de linker vijver loopt een in noordelijke richting georiƫnteerde zicht tussen de hoogopgaande beuken door naar de hierachter gelegen landbouwgronden. Het aan drie zijden door een gracht omgeven gazon dat achter het huis is gelegen en waar tot ca. 1950 de moestuin lag, wordt omgeven door de restanten van een beukenberceau. Ten westen van het huis staat een laat-19de-eeuws tuinschuurtje en het hek dat toegang verleent tot de achtertuin. Ten zuidwesten van het huis, aan de overzijde van de in 1830 aangelegde Zwolseweg, ligt een driehoekig stuk bos met ondermeer oude beuken. Dit gedeelte maakt van oudsher deel uit van de buitenplaats. Vermoedelijk werd dit gedeelte net als het park, in het eerste kwart van de 19de eeuw aangelegd in landschapsstijl. Nog altijd zijn hier de slingerpaden te herkennen. Waardering Historische TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats De Gunne van algemeen belang: - als representatief voorbeeld van een ingetogen vroeg-19de-eeuwse kleinschalige park- en tuinaanleg in landschapsstijl die ingebed is binnen een vroeg-18de-eeuwse formele lanenstructuur; - vanwege het belang voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur; - vanwege de ruimtelijke relatie die het met andere onderdelen van de buitenplaats heeft. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521426
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Historische tuin- en parkaanleg behorende bij de buitenplaats de gunne in Heino

Sokkel

Zwolseweg 50
Heino (Gemeente Raalte)
Omschrijving SOKKEL. Natuurstenen 18de-eeuwse sokkel. De sokkel heeft een balusterachtige vorm en is voorzien van voluten en acanthusbladmo..

Tuinvaas op sokkel

Zwolseweg 50
Heino (Gemeente Raalte)
Omschrijving TUINVAAS OP SOKKEL. Gietijzeren tuinvaas uit de tweede helft van de 19de eeuw, geplaatst op een natuurstenen 18de-eeuwse sokke..

Twee tuinvazen op sokkels

Zwolseweg 50
Heino (Gemeente Raalte)
Omschrijving TWEE TUINVAZEN OP SOKKELS. Twee identieke, gietijzeren TUINVAZEN OP SOKKEL, vazen vermoedelijk tweede helft van de 19de eeuw, ..

Toegangshek dat toegang geeft tot de voormalige moestuin en de achtertuin

Zwolseweg 50
Heino (Gemeente Raalte)
Omschrijving TOEGANGSHEK, vermoedelijk laat 19de-eeuws, dat links naast het huis toegang geeft tot de voormalige moestuin en de achtertuin...

Stoeppalen

Zwolseweg 50
Heino (Gemeente Raalte)
Omschrijving STOEPPALEN. Drie (oorspronkelijk vier) thans in grijstinten geschilderde natuurstenen stoeppalen, 19de eeuw. Staande op het vo..

Kaart & Routeplanner

Route naar Historische tuin- en parkaanleg behorende bij de buitenplaats de gunne in Heino