Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazematten in Woudrichem

Militair Object

Rijkswal (bij)
4280CA Woudrichem
Noord Brabant

Bouwjaar: 1866


Beschrijving van Kazematten

Inleiding. MAGAZIJN B ligt in een bocht van de Rijkswal en is met aarde bedekt en met gras begroeid. Op het object een schoorsteen en een restant van een tweede. De ruimte wordt gebruikt door een kwekerij voor de overwintering van planten. Omschrijving. Het in de omwalling gebouwde magazijn is opgetrokken in kruisverband baksteen met resten van geknipte voeg en heeft aan de bovenzijde een beëindiging door een rollaag die aan de linker- en rechterhoek is afgesloten met een natuurstenen blok. Natuursteen ook in de vijfhoekige sluitsteen met het jaartal 1866. De symmetrisch ingedeelde gevel heeft een breed middenveld met hoekige beëindiging en gering naar achter gelegde zijdelen met een met het maaiveld oplopende gecementeerde plint. Boven de centrale ingang met klampdeur in ijzeren gehengen, ligt een sleuf en een kleine ronde opening. Links en rechts liggen segmentvormig afgesloten luiken en twee, resp. drie vertikale sleuven boven elkaar. Deze openingen zijn alle omrand met gefrijnde natuursteen. Van de oorspronkelijke ijzeren deurtjes resten alleen die van de ronde en de segmentboogopeningen. Even boven straatniveau liggen vier vierkante openingen, waarvan er één het ijzeren deurtje bezit. Achter de ingang lag oorspronkelijk een tweede deur naar de dwarsgang in het rechthoekige parallel aan de façade liggende volume, waarin haaks op de façade drie met tongewelven overkluisde ruimtes liggen. De middelste - centrale - ruimte is breder en korter door de voorliggende dwarsgang die toegang geeft tot de beide zijruimtes. De centrale ruimte is alleen via bogen - twee in elke muur - vanuit de zijruimtes te bereiken. Alle ruimtes zijn opgetrokken in baksteen, gepleisterd en overwelfd. Links in de gang is een houten rondboogdeur in ijzeren gehengen in situ. Verder zijn de kozijnen van de doorgaans vierkante luiken van hout en incidenteel getralied. Een groter rechthoekig ijzeren luik ligt tussen de centrale ruimte en de gang. Natuurstenen aanzetstukken voor de bogen en waar sloten en scharnieren zijn, c.q. waren bevestigd. De openingen binnen corresponderen met die van buiten, uitgezonderd de vertikale sleuven. Waardering. Het magazijn is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is van typologisch belang voor de ontwikkeling van de fortificatie. Het is van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van negentiende-eeuwse vestingwerken en de architectuur van het kruitmagazijn in het bijzonder. Het heeft ensemblewaarde wegens de functionele samenhang met magazijn A en het arsenaal en de landschappelijke samenhang met de Rijkswal en daaraan gesitueerde molen. Het magazijn is gaaf bewaard gebleven en bezit zeldzaamheidswaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521368
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazematten in Woudrichem

De omwalling, muur, bastions, ravelijns, gracht, inlaatsluis

Gedeelte omwalling Alkmaar
Woudrichem
De omwalling, ontworpen door Adriaan Anthonisz. van Alkmaar, bestaat uit een hoge waterkerende muur aan de rivierzijde (Rijkswal) enkele bas..

Kazematten

Rijkswal (bij)
Woudrichem
Inleiding. MAGAZIJN A ligt tussen magazijn B en het arsenaal. Het ligt naar achter in de wal en is met aarde bedekt en met gras begroeid. H..

Pand bestaande uit een woongedeelte zonder verdieping, met pannen zadeldak tussen topgevels, dwars op de as van de straat

Landpoortstraat 18
Woudrichem
Pand bestaande uit een woongedeelte zonder verdieping, met pannen zadeldak tussen topgevels, dwars op de as van de straat. De puntgevel aan ..

Arsenaal

Kerkstraat 41
Woudrichem
Arsenaal. Langwerpig gebouw onder zadeldak en met zij-topgevel, segmentvormig overtoogde vensters; blijkens steen boven de ingang uit 1851.

Sint-Martinuskerk

Kerkstraat 35
Woudrichem
Ned. Herv. KERK. 15e eeuwse, laatgotische kruiskerk, na branden en herstellingen in de 16e eeuw bestaande uit een pseudobasilicaal schip, wa..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)